Uudisvoog:

Tagasi

Kuidas aitab Dynamics 365 Business Central tagada kvaliteeti tootmises?

Artikkel: Taavi Ilmjärv; BCS Itera konsultant

Protsessisisene kvaliteet määrab ära ettevõtte poolt välja antava toodangu kvaliteedi ja selle tagamine on tänapäeval äriliselt kriitilise tähtsusega. Siinkohal tuleb appi Microsoft Dynamics 365 Business Central majandustarkvara, millega on võimalik tagada kriitilisi kvaliteedinäitajaid protsesside lõikes.

Mis on kvaliteet?

Iga ettevõte konkureerib põhiliselt oma mainega ja maine kujundab kvaliteet, töökindlus, hind ja tarnekindlus. Kvaliteet on nendest kujundajatest ilmselt kõige tähtsam. Kõik inimesed kirjeldavad erinevalt kui küsida neilt, mida tähendab nende jaoks kvaliteet. Kvaliteet on teenuse või toote nõuete ja omaduste kogum, mis peavad olema täidetud ja nõuded on määratud antud isiku poolt kellelt küsitakse ehk klient. Klient määrab ära, mis on nende jaoks tähtis ja millega ta rahul ei ole. Niisamuti on tähtis aru saada, mis ei ole kliendi jaoks tähtis. Pingutamine valede omaduste kallal ei tee toodet kvaliteetsemaks.

Kvaliteet hakkab vajaduste mõistmisest

Kvaliteedi nõuete tagamiseks on vaja teada kliendi vajadusi. Seega tuleb vastata neljale küsimusele, mis kirjeldavad kliendi nõudeid ja mismoodi neid nõudeid hakatakse tagama.

  1. Miks on vaja tagada kvaliteeti? – tuleb aru saada, milleks on vajalik tagada kvaliteeti.
  2. Mida on vaja tagada? – määratakse, milliseid näitajaid hakatakse kontrollima.
  3. Kus kohas mingeid nõudeid tagame? – määratakse ära, kus protsessis tuleb neid näitajaid kontrollida.
  4. Kuidas me seda tagame? – määratakse, milliseid meetodeid kontrolliks rakendatakse.

Juhul kui ei suudeta defineerida vajadusi, siis ei suudeta tagada ka nõutud kvaliteeti. Vajaduste olemasolul tuleb kontrollmehhanismid ka tootmisprotsessidesse juurutada ja seda saab teha Dynamics 365 Business Centraliga.

Kriitiliste nõuete tagamine Dynamics 365 Business Centraliga

Tähtsamate kvaliteedinõuete tagamiseks on võimalus Business Centralis lisada toomisprotsessi kvaliteedikontrolli punkte. Kontroll ei pea alati olema ettevõtte sisene, vaid ülevaatusteenust saab osta sisse. Välise kontrolli puhul soovitab Business Central automaatselt eeldefineeritud teenuse pakkujat ja väikese vaevaga genereeritakse ka ostutellimus. Joonisel 1 on näha, et toimingut 50 teostab väline kvaliteedi kontroll ja vajutades nuppu luuakse ostutellimus vajalikule hankijale. Tänu sellele kantakse tegevuse kulud õigetele toodetele, mis annab võimaluse tagantjärgi vaadata ressursside kulusid kvaliteedile. Tulemused saab siduda antud tootmistellimusega ja võimalik igal hetkel välja võtta. Pärast toodangu kontrolli peab tegevuse raporteerima Business Central-is. Ennem määratletud kontrollide läbimist ei saa tootmistegevus jätkuda ja see tagab kindluse, et protsessist liigub edasi ainult toodang, mis on kvaliteetne. Ebakvaliteetne toodang võib tekitada järgmises protsessis juba kuni 10 korda suuremat kulu ja sellepärast on vajalik kõige kriitilisemate nõuete puhul rakendada eraldi kontrolli, mida ei oleks võimalik vahele jätta.

Protsessi kvaliteedi tagamine

Teine variant on lisada tootmisprotsessidele vastavad spetsiifilised väärtused, mida tööline peab kontrollima. Eraldi saab välja tuua info kasutatavate marsruutimistööriistade, vajaliku personali kui ka erinevate marsruudi kvaliteedinõuete väärtuste kohta. Nõuete väärtuste arvuline piirang puudub, aga loomulikult tuleb neile anda ka parameetrid, mille alusel hinnata. Näiteks joonisel 1 on näha, et masinaraami värvikontrolli peab teostama kvaliteedi insener, kes kasutab värvikihi paksuse ja läiketaseme mõõtjat, kus tulemused peavad jääma etteantud parameetrite vahele.  Kontrollimeetod, kus kvaliteeti kontrollitakse koheselt peale protsessi toimumist, on kõige efektiivsem viis ja see tagab, et probleem leitakse vahetult ja muudatus on võimalik kohe sisse viia.

Võimalikud võidud

Juhul kui teatakse miks, mida, kus ja kuidas mõõta, siis saab need punktid Business Centraliga protsessi sisse viia ja selle kaudu tagada pidevalt nõutud kvaliteedi oma toodangu puhul. Nõutud kvaliteedi hoidmine annab konkurentsieelise ja aitab asjatuid kulusid kokku hoida.

 

Juhtimine Tehnoloogia

Miks on andmeid tegelikult vaja?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus

Seadme elutsükli efektiivne haldus Dynamics Business Centralis

DIGITALISEERIMINE