Uudisvoog:

Tagasi

Mida uut on ärianalüütika lahenduses BI4Dynamics

Autor: Mihkel Nugis; BCS Itera BI valdkonna konsultant-arendaja

BI4Dynamics-i nime kannab tarkvaraline toode, mida oleme pakkunud majandustarkvara Dynamics NAV (ERP) kasutajatele juba mitmeid aastaid. Selle tarkvara olemus seisab selles, et see võtab ERP baasist andmed ja loob nende põhjal uue baasi nn andmelao, kus andmed on selliselt ümber struktureeritud et võimaldavad mugavalt ja kiirelt luua  mistahes aruandeid.

Andmeladu luuakse automaatselt installatsiooni käigus. BI4Dynamicsi suur võlu ja eelis teiste sarnaste lahenduste ees ongi see, et lõppkasutajad on võimelised ise aruandeid looma ja tarbima juba sama päeva õhtuks. Tootjaks on meie hea partner Sloveeniast, firma mis kannabki nime BI4Dynamics.

Joonis 1. Ärianalüütika andmelao illustreeriv skeem

BI4Dynamics on aegade jooksul üle elanud mitmeid täiendusi ja muutusi. Kirjutamise hetkel kannab värskeim versioon numbrit 6.2. Tavapäraseks on saanud, et iga järgmine versioon sisaldab rikkamat konteksti kui eelmine: lisandub uusi mõõdikuid ja dimensioone, suureneb valmis aruannete valik.

Mis lõppkasutajatele ei pruugi välja paista on see, kuidas aegade jooksul on parendatud andmelaadimise skriptide kvaliteeti. See tähendab, et andmete ülekandmine algallikast andmelattu võtab vähem aega. Kiiremini toimivad ka andmete transformeerimise protseduurid andmelao sees. Viimastes versioonides on selles vallas tehtud olulisi täiendusi võimaldades andmeid laadida paralleelselt. See tähendab, et samaaegselt toimetavad andmete kallal mitu skripti korraga.

BI4Dynamics toetub Microsoft SQL andmebaasi mootori platvormil. Nii nagu areneb edasi versioonist versiooni MS SQL, täienevad ka BI4Dynamicsi võimalused andmeid töödelda. Viimane BI4Dynamics-i väljalase sisaldab näiteks võimalust laadida OLAP kuubi andmeid increment meetodil. Lahti seletatult tähendab see seda, et andmeid OLAP kuubis värskendatakse nii, et uuendatakse vaid näiteks viimase aasta andmeid iga öö. Varasem info on kuubis muutumatul kujul olemas ja seda põhjust uuesti sisse lugeda ei ole. Tundub loomulikuna, kuid sellist võimalust varasemad SQL versioonid ei võimaldanud (SQL Standardist versioonist jutt, kallimas Enterprise versioonis on see võimalik olnud algusest peale). Tulemuseks jällegi kiirem laadimine. Tavapäraselt on andmete laadimine planeeritud igaöise tegevusena. Praktika on näidanud, et  aegajalt tekib vajadus laadida andmeid ka päevasel ajal, eriti kuu lõpu aruande perioodil. Siin on laadimise kiire läbiviimine juba kriitilise tähtsusega.

BI4Dynamicsi andmetöötluse skriptid on avatud. Selline avatus võimaldab kõigil teemat valdavatel isikutel olemasolevaid protsesse muuta ja arendada. Vajalikud on SQL andmepäringu keele oskused. Lõppkasutajal ei pruugi sellest otsest kasu olla, küll aga aitab see meid kui partnereid. On tavapärane, et kasutusel olevasse ERP lahendusse on tehtud ettevõtte ärivajadustele vajaminevaid kohandusi. Sellised täiendused sisaldavad tihti uusi andmeväljasid või uusi tabeleid ERP baasis. Need uued väljad ja tabelid tuleb ära tutvustada ka BI lahendusele, kui sisaldavad andmeid, mida samuti analüüsida tahetakse. Selliste ärianalüüsi andmelao arenduste tegemine on meie igapäevane töö. Juba paar versiooni tagasi on BI4Dynamics varustanud oma toote spetsiaalse abivahendiga – viisardiga. Viisard võimaldab teha BI andmelao struktuuris täiendusi ilma otseselt skripte kirjutamata. Kõige uuemas versioonis on seda viisardit samuti täiendatud ja viidud sellisele kujule, mis põhimõtteliselt võimaldab arendustööd teha ka kasutajatel endil, ilma tugi partnerilt tööd tellimata. Iga kasutaja ei pruugi sellega muidugi hakkama saada, sest see nõuab head arusaamist nii ERP baasi kui ka andmelao ülesehitusest.

Kui me räägime BI4Dynamicsi puhul aruandlusest, siis kuni viimase ajani pidasime silmas Exceli aruandeid, mis on ühendatud BI kuubibaasi külge. Kuigi tootja annab lahendusega kaasa päris suures valikus valmis Exceli aruandeid, on lahenduse väärtus selles, et lõppkasutaja ise saab luua omale vajalike aruandeid tuttavas keskkonnas, milleks on Excel ja selle Pivot tabeli nimeline  tööriist. Hiljuti on BI4Dynamics integreerinud oma lahendusse sellise toreda BI töövahendi nagu Power BI. Power BI -st on meil siin ajakirjas ka enne juttu olnud. Nagu teada, on tegemist Microsofti pilvepõhise teenusega, mis on sisaldab töövahendeid andmete töötlemiseks ja visuaalseks esitlemiseks. Power BI sobib BI4Dynamicsile suurepäraselt, kui graafiliste väljundite loomise töövahend. Üks värskeimaid BI4Dynamicsi uudseid ongi see, et nüüd nad pakuvad täiskomplekti Power BI aruandeid, mis on kasutatavad nii uutele kui mõnevõrra vanematele BI4Dynamicsi versioonidele. Ülevaate nendest aruannetest saab, kui siseneda tootja kodulehele aadressil: https://www.bi4dynamics.com/power-bi/

Joonis 2. Näide BI4Dynamicsi müügi aruandest Power BI keskkonnas

Kokkuvõtteks uuenduste nimekiri, mis on BI4Dynamicsi viimase versiooniga lisandunud tootesse:

  • Andmete paralleelne protsessimine
  • OLAP kuubi osaline laadimine
  • Täiendatud arendusvahend – viisard
  • Kohandatav valikuline laadimisprotsess
  • Parandatud kohaliku keelde lokaliseerimise tugi
  • Lisatud tugi värskeimatele Microsoft .net teekitele
  • Ümber kujundatud ja täiendatud kogu valik Power BI aruandeid
  • Lisatud tugi Dynamics NAV 2018 -le
  • Erinevad täiendused skriptides

Kaubandus ja laondus

Miks Dynamics NAV on parim hulgi- ja laoettevõttele? Laopidamise erinevad viisid

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Tehnoloogia

Miks on andmeid tegelikult vaja?

DIGITALISEERIMINE