Uudisvoog:

Tagasi

Lihtne viis, kuidas nutiseadmete abil tootmise efektiivsust suurendada?

Autor: Indrek Tuula, BCS Itera konsultant

Tootmisettevõtte üks valukohti seisneb valminud toodangu õigeaegses arvele võtmises. Paraku on klassikalisel viisil ajakohase laoseisu tagamine üsnagi keeruline. Appi tulevad uuenenud Microsoft Dynamics NAV ja nutiseadmed. Tutvustab Indrek Tuula.

Manufacturing1-VTHistorical-06012015

Klassikalise viisi all pean silmas olukorda, kus operaator ulatab meistrile paberil andmed valminud toodangu ning koguste kohta. Meister omakorda katsub mõistliku ajaga laoseisud tegelikkusega vastavusse viia, lähtudes andmetest paberil. Üks võimalik lahendus on anda väljundi raporteerimine tootmisoperaatori pädevusse, kasutades selleks nutiseadmeid (tahvelarvutid, nutitelefonid jne).

Milliseid põhilisi raiskavaid tegevusi vähendab väljundi ajakohastatud arvele võtmine?

(Oluline on märkida, et toodangu võtab arvele operaator).

Mõisted

Väljundi arvele võtmine – tegevus, mille tulemusena on valminud toodang ettevõtte laos ning järgnevates protsessides on võimalik sellist laoseisu kasutada (nt ladu saab kliendile üle anda). Samuti kajastatakse tegevuse käigus valminud toodangule kulutatud tööaeg. Raiskav tegevus – timmitud tootmise (inglise keeles Lean Manufacturing) põhimõtte järgi tegevus, mis toob kaasa kulu (laiemas tähenduses raha, töö, aeg), mida saab protsesside parendamise abil vältida.

 

    • Väheneb ebaefektiivne tootmisvõimsus. Operaator ei pea tegelema sellega, et edastada andmeid väljundi kohta meistrile, võttes ise väljundi arvele. Selleks täidab operaator nutiseadmes minimaalselt 3 välja (optimaalselt 5). Mõni hetk hiljem on arvele võetud laoseis teistele protsessiosalistele kasutatav. On üsnagi selge, et nutiseadmega on asjaajamine kiirem kui paberil. Seega saab operaator rohkem panustada oma aega põhitoodangu valmimisse. Samuti muutub meistri töö iseloom, sest vabaneva aja arvelt on võimalik tegeleda muude oluliste küsimuste lahendamisega.
    • Väheneb ebaefektiivne toomiskulu. Ebaefektiivse tootmisvõimsuse vähenemise tõttu väheneb ka ebaefektiivne tootmiskulu. See on operaatori ning meistri aeg ning sellest tulenev tööjõukulu, mis kulus varem paberimajandusest tingitud väljundi raporteerimise peale.

bKommunikatsioonist tulenevad möödarääkimised vähenevad. Vahel on tööprotsessis hetki, kus väljund on vaja saada kiiresti lattu arvele, kuna teised protsessiosalised sõltuvad sellest. Näiteks põrandalauad, mis said valmis hommikul kell 11.00, võetakse reeglina arvele tööpäeva lõpus. Kuid täna peavad need arvel olema kell 15.00, sest ladu soovib need kliendile saata. Üsna tihti juhtub, et 15.01 saadakse numbrid kokku. Operaator hõikab kiiruga numbrid meistrile, meister paneb need kirja ning kajastab süsteemis. Kui ta valesti kuuleb, on tulemuseks mittekorrektne laoseis. Põhjus seisneb kehvas kommunikatsioonis või inimlikus eksimises.

Vähenevad raiskamised, mis ilmnevad teistes protsessiosades. Enne selgitasin kommunikatsioonist tulenevaid möödarääkimisi ning tõin näite, kus ladu soovis kauba teele panna kell 15.00. Antud juhul ootas ladu tootmise sisendit, et kliendile vajalik saadetis teele panna. Kehvemal juhul ootab klient koos laotöötajatega. Tegu on ootamisest tuleneva raiskamisega, millega kaasneb nii kulu, ebaefektiivsus kui ka kliendirahulolu langus. Miks peab ladu üldse ootama, kui tootmine on võimeline toodangu valmis saama kell 11.00? Samuti on operaator võimeline nutiseadme vahendusel tagama toodangu ajakohase laoseisu kell 11.00.

Vähenevad valedest andmetest tulenevad ebaõiged juhtimisotsused. Loomulik on ka see, et juhtimistasanditel langetatakse erinevaid otsuseid. Samuti see, et mida operatiivsemaks muutub juhtimine, seda suurem tähtsus on ajakohastel andmetel. Näitena toon toormaterjalide planeerimise. See on tegevus, millega arvutatakse välja toormaterjalide koguseline ning ajaline vajadus lähtuvalt valmistoodangu laosaldodest, müügitellimustest ning eelarvelistest kogustest. Ka siin aitab mobiilne raporteerimine saavutada paremat täpsust, kuna aeg andmete olemasolu ja kajastamise vahel lüheneb.Milliseid omadusi sisaldab Microsoft Dynamics NAV, et toetada tootmisprotsessi, mille keskmes toimub väljundi arvele võtmine nutiseadmete vahendusel?

Tutvustan kahte võimaliku lahendust:
Alates Microsoft Dynamics NAV-i versioonist 2015 on võimalik kasutada tahvelarvutile kohandatud kasutajaliidest ning alatest versioonist 2016 on lisandunud ka nutitelefonile mõeldud rakendus. Rakendus on saadaval enam levinud platvormidele (iOS, Android, Windows Phone). Tegu on NAV-i toote standardosaga ning eraldi litsentsi ei ole vaja soetada.Pakutavat funktsionaalsust on sobilik kasutada, kui tootmisprotsessis on võimalik väljundi arvele võtmine lahendada ilma ribakoodi skaneerimiseta.

Microsoft Dynamics NAV-i lisalahendus – NAV Anywhere. Tegu on spetsiaalselt Dynamics NAV-i tarbeks loodud lahendusega, mis võimaldab protsesse seadistada ning häälestada otse NAV-i vahenditega.Sobilik kasutada siis, kui tootmisprotsessis on vajalik väljundi arvele võtmine lahendada koos ribakoodide skaneerimisega.

Juhtimine

Video | Microsoft CEO Satya Nadella: How I Work

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus

Planeerimisvõime sõltub taristuettevõtte vara haldamisest

DIGITALISEERIMINE