Kliendilood:

Tagasi

Premia: ühinemine muutis ettevõtte tugevamaks ja ambitsioonikamaks

Jäätiste ja külmutatud toodete müüjale Premia Tallinna Külmhoonele oli viimase aja suurim muutus liitumine Läti Food Unioniga 2014. aastal. Nüüd on võimalik investeeringuid planeerida mitte ühe tehase, vaid terve grupi tasandil. 2016. aastal plaanib ettevõte osakaalu koduturul kasvatada, räägib juhatuse esimees Aivar Aus.   

Allikas: Äri IT Kevad 2016

Aivar Aus Vaatamata jahedale suvele oli möödunud aasta Premiale hea: auditeerimata andmetel müüdi kokku ainult 1% võrra vähem kaupa kui üle-eelmine aasta. Edukam oli külmakauba müük, kus kasumiosa suurenes. Suurim muutus oli aga liitumine Läti Food Union grupiga, kuhu kuuluvad lisaks Premiale veel kaks jäätisetööstust Lätis ja Taanis.

Esimene aasta kulus peamiselt teineteise tundmaõppimisele ning uuendustele. Toimus müügistruktuuri reform, samuti tõhustati kontrolli toodete saadavuse üle kauplustes. Uued kokkulepped koostöötingimuste kohta võimaldavad suuremat kokkuhoidu ning rahavoogude tõhusamat liikumist. „Meie eelarvemenetlus on muutunud laiapõhjalisemaks ning finantsaruandlus täpsemaks, tänu millele suudame ka tootmist ja müüki paremini planeerida. Ja sellest tingituna oleme omakorda suutnud vähendada vajadust hooajaliste töötajate järele, kaotanud öised vahetused ja töö nädalavahetustel,“ räägib Aus, lisades, et nüüd suudetakse varasemast paremini ära kasutada ka kontsernipõhist sünergiat.

Ta nendib, et gruppi kuulumine loob väga palju uut väärtust, sest nii saab planeerida investeeringuid terve grupi tasandil. Näiteks külmikute ja muu kauba hankimisel mitmele tehasele eri riigis on hinnaläbirääkimistel neil palju parem positsioon. Märkimisväärselt on kasvanud ka jäätisemaailma oskusteabe kättesaadavus. Ettevõtted saavad loota Riias tegutsevale tootearendusrühmale, mille üks olulisim tööülesanne on koguda infot kõikjalt, alates USA-st lõpetades Hongkongiga, ning teada, millised on turgude omapärad ja nõudmised, millised tootmisliinid on saadaval põnevate uudistoodete valmistamiseks jpm. Lisaks kasutab Premia juba neli aastat tootmises EVOCON-i tootmise jälgimissüsteemi, mis võimaldab saada sellest tervikpildi. Tänu sellele on Premia saavutanud grupis kõige paremad tulemused.

Eesmärk on kasvatada 2016. aastal müüki vähemalt 10% ning suurendada turuosa 40%-ni. Ning kuna aasta 2016 on ühtlasi Tallinna Külmhoone juubeliaasta, loodetakse sel puhul väärikalt tarbijatele silma paista nii uute toodete kui ka vahvate ettevõtmistega.

Teel tervislikkuse poole
Kevadel planeeritakse tehases käivitada uus tootmisliin. Lisaks tehakse tihedat tööd Eesti teadusasutustega, et pakkuda häid alternatiive ka terviseteadlikule tarbijale.

„Tulevikus soovime kindlasti ekspordivõimalusi laiendada, aga täpsemad võimalused sõltuvad alati ühinemisläbirääkimistel sõlmitud kokkulepetest, turgude eripärast ja muudest nüanssidest,“ sõnab Aus. Ta täpsustab, et lisaks lähinaabritele on Premial suured ootused Taani osas ning väikseid katsetusi on tehtud mujalgi, näiteks Iisraelis ja Aserbaidžaanis. Kuigi grupi tootearendus vaatab aktiivselt Lähis-Ida ja Aasia poole, siis mahu osas jäävad kindlasti peamiseks sihtturuks lähiriigid.

Jäätiseturust rääkides märgib Aus, et Baltikumi jäätiseletid on võrreldes ülejäänud Euroopaga jätkuvalt äärmiselt kirjud. Eriti unikaalne on ühe portsjoni ehk impulssjäätiste lai valik – mujal Euroopas leiab neid poes vaid multipakkidena või siis müüvad eri maitsega üksikjäätiseid pigem jäätisekohvikud. „Eestlased on üllatuslikult palju suuremad jäätisesõbrad kui itaallased ning ka jäätisetüübilt on meie eelistused teistsugused – gelato ja sorbeti asemel soovib meie tarbija koorejäätist. Kooresus ei ole Euroopas laiemalt väga oluline argument. Enamik müüdavatest jäätistest on taimerasvajäätised, mille valikul lähtutakse pigem maitsest kui tekstuurist.“

Võrreldes teiste baltlastega eelistab eestlane suures krõmpsuvas koonuses jäätist või pulgajäätist, Leedus näiteks on populaarseimad vahvlitopsid, mis ongi tegelikult ainult Baltimaades ja Venemaal levinud sort. Eesti jäätisetarbijate stiilitunnetus erineb ka pakendite osas – meie jäätisepakendid on võrreldes lõunanaabritega skandinaaviapäraselt puhtad ja selged, mitte nii kirjud kui lätlastel ja leedulastel.

Premia töötaja peab armastama jäätist
Lisaks liitumisele Food Union grupiga vahetus ka ettevõtte juhtkond. Sellised muudatused tekitavad alati personalis ebakindlust ning mingi osa meeskonnast vahetub. Õnneks ei ole Aivar Ausi kui uue juhi näol tegu võõra inimesega, vaid 18 aastat Premias töötanud inimesega. Ta märgib, et mingit diktatuuri välisomanikega ei kaasnenud, lihtsalt Premia seljatagune on palju tugevam kui aasta tagasi.

„Olen andnud endast kõik, et töötajad tunneksid, et töö Premias on tore ja põnev, ning ootan meeskonnalt ennekõike rõõmsameelsust ja avatust. Soovime luua keskkonna, kuhu inimesed tulevad hommikuti õhinaga ja heatujulisena,“ jutustab Aus. „Meil on mitmesugused ühisüritused ja tavad sisekultuuri edendamiseks: suve- ja talvepäevad, tööstaaži ja isiklikke juubelite tähistamine, toetame töötajaid pulmade, aga ka matuste korral ning korraldame ühisekskursioone. Panustame oma töötajate tervisesse, hüvitades iga kuu 40 euro ulatuses nende trenniarved. Ja tunnetades suurt palgasurvet, plaanime tuleval aastal tõsta töötajate palka 5–10%.“

Aus lisab, et Premial ei ole töötajate leidmisega raskusi – inimesed on küllaltki lojaalsed ja keskmiseks tööstaažiks on üheksa aastat. Värbamisel lähtutakse tema sõnul sellest, et tegu peab olema positiivse, avatud ja ennekõike hea inimesega, kes armastab jäätist, sest tööalased oskused on tegelikult ju kõik õpitavad.

Korralik majandustarkvara aitab õigesti otsustada
Premia kasutab NAV-i majandustarkvara ja on sellega väga rahul. „See aitab meil teha kõiki analüüse ning võtta kiirelt vastu otsuseid, mis tõstavad meie konkurentsivõimet. Samuti aitab tarkvara jälgida ja planeerida tootmist ning hoida toodete omahind võimalikult madalal – oleme selles osas eeskujuks teistele meie gruppi kuuluvatele tööstustele,“ selgitab Aus.

Premia emafirmas Food Unionis toimub maatriksjuhtimine, mis tähendab, et suurimad ettevõtte funktsioonid on koondatud emafirma tasandile – finants, tootearendus, turundus ja teised olulised osakonnad tegutsevad väga suurel määral peakontori juures. See tähendab, et tegeletakse pidevalt finantsprogrammide ühtse automatiseerimisega, muutes analüüsi ja eelarve jälgimist kiiremaks ja läbipaistvamaks. Tootmisüksused vahetavad omavahel pidevalt infot seadmete sisseostmise või hooldusfirmade valiku ja muude protsesside ühtlustamiseks.

„Meie tootmise jaoks on ülioluline kvaliteetne finantsanalüüs, tootmise jälgimine, hindamine ja selle põhjal tehtud planeerimine. Iga uue toote turule toomine eeldab korralikku analüüsi selle kohta, mida täpselt millisele turule luuakse, kuidas see müüma hakkab ning kui palju tagasi toob,“ räägib Aus. Investeeringuid planeeritakse grupi tasandil – kuna grupis on kolm jäätisetööstust, pole mõistlik lasta igal tehasel oma liine, töövahendeid ja tarkvara eraldi hankida. Otsustatakse ühiselt, milline tehas keskendub mis tootmisliinide arendamisele keskendub.

Aivar Aus: töö peab olema fun
Aivar Ausi ülesanne on juhtida tõhusalt Premiat, hoida positiivset õhkkonda, motiveerida ja julgustada inimesi seadma selgeid sihte ning toetada neid, tagades neile võimalused ja luues sünergiat eri üksuste vahel. Anda endast iga päev kõik, et töötajad saaksid ennast tööl positiivses mõttes välja elada. „Eks juhil on ka teatav kontrollifunktsioon, aga meie prioriteet on ikkagi tiimitöö – kuigi lõppotsuse eest vastutan ise, arvestan alati kolleegide ekspertiisi ja arvamusega. Kõiges selles on märksõnaks suhtlemine, kuulamine, arutamine ja õigete küsimuste küsimine, kui tekib mõni kõhklus või kahtlus,“ sõnab mees.

Vabal ajal maandab ta pingeid perega aega veetes, sportides ja reisides. Aivar Ausi pere on suur: lisaks viiele pesast välja lennanud võsule kasvab kodus veel üks laps ning ta on vanaisa toredatele kaksikutele. Spordialadest naudib ta jõusaali, jalutamist ja rattasõitu.

Viimase viie aasta jooksul on ta tutvunud väga põnevate reisisihtkohtadega, külastades näiteks Omaani, mis on võimas kütkestava maastiku ja väärika kultuuriga sultaniriik koos uhke ja samas ülimalt sõbraliku rahvaga. Äsja käis ta Maldiividel ja Sri Lankal, kusjuures sattus sinna vihmaperioodil, mis oli hirmuäratav ja sellevõrra ehk tavalisest võimsamgi elamus.

Ausi jaoks on kogu tema karjääri jooksul olnud mõjukaim raamat John Winkleri „Winning sales and marketing tactics“, mis on müügiinimestele omamoodi piibel. Tähtsaim õppetund sellest raamatust oli tema jaoks tõdemus, et olulisim kriteerium müügiinimeste valikul on see, et tegu oleks hea inimesega. „Lähtun alati põhimõttest, et töö peab olema fun – kui inimene armastab oma tööd ning jäätist, on Premias töötamine nagu hobi, mille eest saab palka!“

DIGITALISEERIMINE