Kliendilood:

Tagasi

Palga- ja personalilahendus tegi neljast raamatupidajast ühe

Autor: Tanel Raig

Microsoft Dynamics NAVi palga- ja personalilahenduse kasutusele võtmine tähendas PÜ-le E-Piim, et varasema nelja raamatupidaja töö teeb nüüd ära üks raamatupidaja, räägib intervjuus E-Piima raamatupidaja Siiri Tammiste.

 

Millal jõuti E-Piimas arusaamisele, et vajate NAVi palga- ja personalilahendust?

PÜ E-Piim võttis NAVi kasutusele 2006. aastal. Samas oli ka soov hakata kasutama NAV palga- ja personalilahendust. Tol hetkel me sobivat arendajat ega lahendust ei leidnud. Uuesti võtsime teema üles 2008. aasta lõpus ning 2009. aasta alguses ning hakkasime otsime meile sobivat lahendust ja partnerit, sest turule olid jõudnud uued tööaja arvestamise lahendused. Lõpliku valiku tegime 2010. aasta alguses ning valisime BCS Itera oma koostööpartneriks palga- ja personalilahenduse juurutamiseks.

Mida uue lahenduse kasutusele võtmine muutis igapäeva töös?

Varasemalt oli kasutusel palju Exceli tabeleid erinevates töötasu arvestamise lõikudes: töögraafikud, tööajatabelid, tasuarvestamise tabelid jne. Andmeid sisestati ühes tabelist teise käsitsi ning sellega oli vea protsent üsna suur. Kanded NAV finantsi sisestati käsitsi. Nüüd on palgaarvestuseks kuluv aeg oluliselt lühenenud ning töö on muutunud lihtsamaks, sest andmete sisestamine ja jälgime käib ühes süsteemis. Exceli abitabeleid ei ole enam vaja.

 

Kui palju kulus varem aega analüütika koostamisele (statistika ja aruanded) ning kui palju kulub selleks aega BCS Itera Palk lahendust kasutades?

Analüütika ja statistika aruannetele kuluv aeg oli ja on nii NAVil kui varem kasutusel olnud SAFil ühesugune. Olime väga palju erinevaid analüütika aruandeid SAFi juurutanud ning need toimisid päris hästi. Ainuke probleem oli ehk selles, et SAFi koondandmed olid ainult ühes arvutis ja neid sai kasutada ainult personalitöötaja. Täna saavad kasutada personali andmeid kõik töötajad, kellele see õigus on antud. Näiteks kvaliteedijuht vajalikke koolitusi plaanides.

 

Milliseid võimalusi on uue lahenduse rakendamine loonud?

Uue lahenduse rakendamine on loonud meile väga mugava kasutamisega tööajatabelite koostamise ning tööaja kinnitamise, sealt edasi vastavalt töötasude arvestamise. Kiiresti on võimalik teha kogu ettevõtte töötasu arvestus perioodi lõpus. Meie jaoks on uuendus ka töötasu arvestuse saatmine töötaja meili aadressile. Töötaja andmed tema kaardilt on kiiresti leitavad ja töödeldavad. Analüütiline pool on väga ülevaatlik. Õpime iga päev kasutama midagi uut nii aruannetes kui andmete töötlemises.

 

Milliseid lisaarendusi ja võimaluste kasutusele võtmist plaanite tulevikus?

Tööaja arvestuse sidumine töötaja läbipääsuloa ja tööajatabeliga. Näiteks tööle tulemise kellaaeg kuvatakse kinnitamiseks kohe tööajatabelis pärast tööle tulemist ja kaardi registreerimist ettevõtte pääslas. Kasutusele plaanime võtta erinevaid võimalusi puhkusegraafikute ja töögraafikute koostamisel. Juurutame BCS Itera Palk lahenduse PÜ E-Piim tütarettevõtetes.

 

Kui pika ajaga teenivad teie hinnangul tagasi palga- ja personalilahenduse litsentsi ostmiseks ja lahenduse juurutamiseks tehtud investeeringud?

Erinevaid palgaarvestusi tegi varasemalt neli raamatupidajat, lisaks töögraafikute ja tööajatabelite koostajad. Täna saab nelja raamatupidaja töö teha ära üksi ning sellest on juba suur aja ja raha kokkuhoid. Ma arvan, et litsentsi ostmise ja lahenduse juurutamiseks tehtud kulud on tagasi teenitud umbes kolme aastaga.

 

Millisel ettevõttel on teie hinnangul vajalik mõelda palga- ja personalilahenduste kasutusele võtmisele?

Palga- ja personali professionaalse lahenduse kasutusele võtmisele võiks mõelda firmad, kellel on töötajaid 40 ja rohkem või kellel on kasutusel palju erinevaid palgasüsteeme.

 

PÜ E-Piim

Tegevusala:

Töötajaid: 205

Tütarettevõtted:

  • Dessert AS – toodab peamiselt piimaasendajaid tootjatele
  • E-Farmer OÜ – tegeleb sisendite vahendamise ja muretsemisega tootjatele
  • E-Piim Transport OÜ – korraldab tooraine transporti
  • Epiim SPB OOO – tegeleb toodete müügiga Sankt-Peterburgis

 

DIGITALISEERIMINE