Kliendilood:

Tagasi

Dynamics 365 Business Central platvorm muudab protsessid läbipaistvamaks, kiiremaks ja efektiivsemaks

Lühiajalistele kinnisvaraga tagatud laenudele orienteeritud investeerimisplatvorm EstateGuru loodi 2013. aastal eesmärgiga aidata ettevõtetel kiirelt ja paindlikult kaasata kapitali ning võimaldada investoritel luua investeerimisportfelle, mis on hajutatud nii laenuvõtjate, laenutüüpide kui ka riikide vahel.

Nüüdsest tegutseb ettevõte Dynamics 365 Business Centrali platvormil, et muuta protsessid läbipaistvamaks, kiiremaks ja efektiivsemaks ning kasvatada kasutajamugavust.

Kuidas EstateGuru alguse sai?

„Üle 10 aasta kinnisvaraäris töötades nägid ettevõtte asutajad sageli olukordi, kus head äriprojektid ei saanud pankadelt rahastust, kuigi äriplaan oli tugev ning laenuvõtja kogenud. Lisaks teenisid hoiustajad pikka aega nullilähedast intressi ning kinnisvarainvesteeringud olid vaid jõukate ja hästiinformeeritud inimeste pärusmaaks. Nii otsustaski grupp kinnisvara, finantstehnoloogia ja finantstaustaga ettevõtjaid olukorda muuta,” meenutab EstateGuru tegevjuht Mihkel Stamm.

Nüüd, viis aastat hiljem, on ettevõte kasvanud igal aastal vähemalt kaks korda ja rahastanud üle 600 laenu väärtusega enam kui 90 miljonit eurot. Üle 18 000 erineva taustaga investori 109 riigist on teeninud aastas keskmiselt 12,25% tootlust, rahastades kinnisvaralaene Eestis, Lätis, Leedus, Hispaanias ja Soomes. Stammi sõnul on investorite arv ja laenumaht vaid kaks platvormi edukuse näitajat. „Veelgi olulisem on meie jaoks investeerimisvõimaluste kvaliteet, võimalused laiapõhjaliseks investeeringute hajutamiseks ning kasutajakogemus.“

Stamm lisab: „Oleme ehitamas üle-euroopalist kinnisvaralaene vahendavat brändi, mis muudab kapitali kaasamise kiireks, piiriüleseks ja paindlikuks; seda tänu laialdasele investorkonnale, kel on ligipääs kümnetele miljonitele eurodele. Muudame olukorda, kus kinnisvarainvesteeringud olid kõrge sisenemisbarjääri tõttu kättesaadavad vaid vähestele valitutele. Samuti on seni olnud väga keeruline investeerida teistes riikides asuvasse kinnisvarasse.”

Ta lisab, et EstateGurust on saanud nii-öelda turuplats, mis viib oma platvormil kokku erineva tausta ja huviga ettevõtted ning jaekliendid. Investorite arvu ja laenumahtude kasv näitavad selgelt usalduse teket sellise ärimudeli vastu. Investorid otsivad alternatiivseid investeerimislahendusi, mis pakuvad optimaalse riskitasemega head tootlust. Trendi jätkumist näeb EstateGuru juhtkond ka lähiaastatel.

Oluline on koostöö panganduse ja finantstehnoloogia vahel

 Ettevõte teeb aktiivset koostööd Eestis LHV Pangaga ja valmimas on mitu klientide jaoks kasulikku lahendust. „Seega näeme, et üks trendidest ongi traditsioonilise panganduse ja fintech ehk finantstehnoloogia koostöö. Mõlemal on omad tugevused, millest üksteisel on võimalus kasu lõigata. Koostöö muudab aga eelkõige võimalikuks tehnoloogia,” nendib Stamm. Tema sõnul eeldab üle-euroopaline kasv seda, et põhiprotsessid nagu klientide tuvastamine, maksed, lepingute loomine ja muutmine peavad olema skaleeritavad ja võimalikult automatiseeritud, et ei hakkaks pidurdama arengut.

„Näiteks suutsime eelmisel aastal suurendada maksete ja lepingute transaktsioone üle kahe korra võrreldes 2017. aastaga, seejuures ühtegi uut inimest tööle võtmata. Seda kõike võimaldas oma protsesside pidev täiustamine,” räägib Stamm. Kuigi EstateGuru põhiprotsessid, mis puudutavad lepinguid, makseid jms, on juba 70% ulatuses automatiseeritud, on veel töölõike, kus inimese panus on oluline. Näiteks tuleb sekkuda laenuotsuste tegemisse, sest automaatseteks laenuotsusteks puuduvad piisavalt standardiseeritud andmed ja info, mida tehisintellektile ette sööta. Töölõike saab küll lihtsustada ja kiirendada, kuid lõpliku otsuse peab ikkagi üle vaatama pikaaegse kogemusega inimene.

Inimese roll on oluline ka laenude leidmisel, igapäevases kliendisuhtluses ja uutesse riikidesse laienemisel. Seega on EstateGuru teenuse kvaliteedi hoidmiseks oma meeskonda pidevalt kasvatanud ning alati valmis andekaid ja teotahtelisi inimesi oma meeskonda kaasama. Hetkel on pooleli mitut strateegilist värbamist, et oma teadmiste pagasit teatud valdkondades veelgi tõsta.

Business Central koondas neli lahendust ühte protsessi

Rääkides IT-lahendustest, on Stammi hinnangul oluline, et arvete kinnitamine, raamatupidamine ja eelarvete haldamine/vaatamine oleksid võimalikult ühes kohas, lihtsasti hallatavad ja ka teatud määral automatiseeritud. See võimaldab ettevõttel keskenduda oma põhiärile, olla jätkusuutlik ja paindlik. „Enne Dynamics Business Centrali oli meil kogu protsessi haldamiseks kasutusel neli erinevat lahendust. See aeglustas tegevust ning oli oht, et hakkab ka meie skaleeritavust piirama,” tõdeb ta.

Enne NAVi valimist uuriti erinevaid võimalusi, kuid ükski ei suutnud vastata kõigile nii-öelda kastikestele. „Meile oli oluline, et saaksime ühes kohas üles seada nii kinnitamisringid kui eelarvestamise ning et lahendus oleks töövahend ka raamatupidajatele. Seejuures oli oluline kasutajasõbralikkus. Oli tarkvarasid, millel oli väga ilus kasutajakogemus, kuid puudusid meie jaoks mõned olulised funktsionaalsused. Oli näiteks selliseid, mis olid väga head arvete kinnitamises, kuid jätsid soovida mõnes teises valdkonnas. Seega võib öelda, et Business Central vastas ootustele kõige paremini ja andis meile tervikliku lahenduse.”

Kuna EstateGuru ehitab üle-euroopalist platvormi, peavad nad suutma tegutseda erinevates riikides, erinevates jurisdiktsioonides ja omama tsentraalset ülevaadet kõikides riikides toimuvast. Seega oli ka IT-partneri valikul oluline, et ta suudaks kaasas käia ettevõtte kiire kasvu ja skaleerimisega.

„Samuti tahtsime lahendust, mis ennast ei dubleeriks. See tähendab, et kasutad ühte programmi näiteks arvete kinnitamiseks, siis sisestad samad arved raamatupidaja jaoks teise programmi ja eelarveteks kasutad hoopis kolmandat lahendust. Tahtsime, et kõik saaks ühes kohas tehtud,” selgitab Stamm. „Täiendava boonusena lisandus teadmine, et arvete import ja eksport panka on võimalik automatiseerida, mis lihtsustab ja kiirendab tööd veelgi.”

See kõik võimaldas üles seada protsessi, kus arved jõuavad automaatselt Business Central platvormile, suunatakse kinnitamisele õige riigi õige valdkonna inimesele, pärast kinnitamist ja makse tegemist kajastub see kohe ka eelarves ning sama lahendust saab hiljem kasutada raamatupidaja, et luua aastaaruandeid. Peamise võiduna oodatakse läbipaistvuse kasvu, kiiremat ja efektiivsemat tegutsemist ning suuremat kasutajamugavust.

Business Centralil on veelgi kasutusvõimalusi, seega viimase lihvi andmine veel käib. Näiteks peab praegu makseteks tegema panka eraldi ekspordi, kuid ideaalis võiks makse pärast kinnitamist otse panka jõuda ja seal kohe teostuda. Samuti analüüsitakse veel erinevaid analüüsitarkvarade lahendusi. Samas tõdeb Stamm, et esimesed võidud on juba käes.

Estate Guru IT lahendus

Kasutusel on Dynamics NAV 2018 uue nimega Business Central terviklahendus, kus kasutatakse peamiselt finants-ost-müük ja ostuarvete kinnitamiseks kasutavad  kinnitusringe. Lahenduse juurutas BCS Itera.

DIGITALISEERIMINE