Kliendilood:

Tagasi

Analüütika näitab tegelikku elu

Autor: Tanel Raig

Kohvi ja kohvimasinate müügiga tegeleva Infomeltoni juhatuse liige Silver Rits ütleb, et ärianalüütika kasutuselevõtmine aitas ettevõttes kummutada väärarusaamad ja näitas milline on tegelikult asjade seis firma tegevuses.

Millisel ettevõtte arenguhetkel tekkis vajadus võtta Infomeltonis kasutusele BI4Dynamics ärianalüütika lahedus?

Kasutasime Hansa Financials SBE’d, kus analüüsivahendid on piiratud. Lootsime, et NAVi kasutuselevõtt muudab olukorda. Paraku jäid reaalsuses valikud ikkagi piiratuks. See oli suur tagasilöök, kuna olime enda jaoks mõttes NAVi üles haipinud.

Üldiselt tekib vajadus analüütika järele, kui ettevõte hakkab sisulisemalt planeerima ja korraldama oma tegevusi (müüke, oste, hooldusi vmt). Näiteks müügis kasvab analüütika vajadus, kui kasvab müügimeeskond, kliendisegmentide arv, müügimahud, toodete arv jne. NAVi kasutusele võttes jäid aga analüüsivõimalused piiratuks.

 

Milliseid probleeme tekitas ettevõtte töös puudulik ärianalüütika?

Oli palju (väär)arvamusi, mis on asjade seis. Sisuline analüüs näitas, et tegelikkus ja peas eksisteeriv illusioon ei olegi üks. Täpsem arusaam asjade seisust võimaldab teha paremaid otsuseid ressursside paigutamise osas, struktuuri arendamise vajadustest ja üldises strateegilises juhtimises.

 

Tooge mõni näide väärarusaamast, mida ärianalüütika kasutamine on aidanud kummutada.

Probleem oli selles, et analüüs oli kas liiga keeruline või liiga aeglane. Analüüsi võimalusi kasutati liiga vähe. Täna on info mõne nupuvajutusega kättesaadav. Nüüd, kus analüüs muutus palju kiiremaks ja võimalused laialdasemaks, saame paremini aru, kus meie äri seisneb. Meil isegi mõned vanemad töötajad ei saanud täpselt aru, mis on meie suurim äri.

Traditsiooniliselt oleme olnud HORECA (hotellid, restoranid, catering) keskne ettevõte. Analüütikast tuli aga välja, et tegelikult HORECA ei ole enam meie põhiline tegevusvaldkond. See tuli isegi omanike tasandil suure üllatusena. See oli kõige ilmekam näide.

Mõne töötaja jaoks on analüütikast saadav info väga oluline olnud. Enne tehti otsuseid pimedas kobades, puudus arusaam tegelikest asjadest. Nüüd langetame targemaid ja põhjendatuimaid otsuseid, mis baseeruvad konkreetsetele andmetele mitte sisetundele.

 

Mis sai ärianalüütika lahenduse valikul määravaks?

Kaalusime ka tailor-suited lahenduse loomist, aga see oleks olnud aja- ja rahakulukam. Meil oli arvamus ja ilmselt põhjendatud, et lahendus, mis toimib paljude jaoks, on laias laastus piisav ka meile. Saame kiiremini ja soodsamalt lahenduse, mida vajaduse tekkides kohandada. Seni pole suuremaid kohandusi veel vajalikuks pidanud.

Oluline oli meie jaoks info mitmekülgne filtreerimise võimalus ning info kättesaamise kiirus.

 

Miks olete praeguseks hakanud kasutama ainult müügianalüütikat ja jätnu ostu- ja finantsanalüütika võimaluste kasutamise reservi?

Täna oleme eelkõige võtnud kasutusele müügianalüütika. Ostud ja finants on tõesti alles reservis. Ostsime kohe täispaketi, ehkki oleks põhimõtteliselt võinud piirduda ainult müügimooduliga. Kuid vaatasime paar sammu ette.

Ostu- ja finantsanalüüsi võimaluste kasutamine on praegu kõrvale jäetud pigem ajalise takistuse tõttu. Meil on ettevõttes käsil suuremat sorti ümberkorraldused. Alustasime neid hooldusest ja müügiprotsessidest. Teiste valdkondadeni jõudmine tähendab, et peame enne mitmed asjad enda jaoks lahendama.

 

Kuidas on töötajad omaks võtnud analüütikalahendustega töötamise?

On mõned töötajad, kes näevad lahenduses väga suurt väärtust. See aitab paremini oma tööd ja selle tulemuslikkust mõõta, samuti võib see anda väärt sisendinfot tegevuste planeerimiseks.

Samas on ka kahjuks töötajaid, kelle jaoks BI4Dynamics kasutamine on keeruline ja kes tänu sellele ei kasuta tema potentsiaali. Ilmselt on siin probleemiks ebapiisav koolitus, sest tegelikult pole rakenduse kasutamine kuigi keeruline, vastupidi – üsna intuitiivne.

 

Mida on võimaldanud ärianalüütika kasutamine teie ettevõtte igapäevatöös muuta?

Vajalik info on kiiresti kättesaadav. NAV-analüüsid olid aeglased – klient-rakendus jooksis kokku, või võttis info saamine palju aega ja samal ajal ei saanud NAV muud funktsionaalsust kasutada. Samuti olid need kohmakad – erinevate filtreerimisparameetrite kombineerimine oli palju-palju piiratum.

 

Kas praegune lahendus rahuldab Infomeltoni vajadusi või on ettenäha lisaarendusi?

Arenguvajadused tulevad töö käigus, kui õpime rakendust paremini tundma või tänu selle kasutamisele leiame uusi võimalusi aja või raha kokkuhoiuks. Täna oleme veel BI4Dynamicsi kasutuselevõtuga üsna algfaasis ja usun, et ka ilma lisaarenduseta on veel palju võimalusi, mida me veel täna ei kasuta.

 

INFOMELTON

Tegevusala: kohvi ja kohvimasinate maaletoomine, müük erinevatele sihtrühmadele (jaeketid, kohvikud, restoraind ja kontorid).

Käive 2010 a: ligikaudu 4 miljonit eurot

Müügianalüütikat kasutavaid müügiinimesi: 8 – 9

 

DIGITALISEERIMINE