Toimialat ja hallinto → Teknologia

Liiketoiminta-analytiikka | BI4Dynamics

Myynti ja osto
Varasto
Myyntisaatavat
Ostovelat
Pääkirja
Myyntitilaukset
Ostotilaukset
Tilianalyysit
ym.

Turvallisuus | NAV Easy Security

Käyttäjän oikeudet
Toiminta- ja tietorajoitukset
Kenttäkohtaiset rajoitukset
Toimintarajoitukset
Tietorajoitukset