Toimialat ja hallinto → Teknologia

Takaisin

Liiketoiminta-analytiikka | BI4Dynamics

BI4Dynamics Fact Sheet

Englannin kielinen demoympäristö sijaitsee tässä.

 

Sopii yrityksille, jotka kaipaavat liiketoiminta-analytiikka ratkaisun, suosittelemme BI4Dynamics standardoitua ja dynaamista BI-ratkaisua.

Liiketoiminta-analytiikka on tärkeimpiä osa-alueita yrityksen johtamisessa. Tähän kuuluvat raporttien laatiminen ja konsolidointi, trendien ja yhteyksien etsiminen yrityksen eri toimialoilla, asianmukaisen johtamistiedon olemassaolo (ns. yhden totuuden olemassaolo yrityksessä). Jotta yritys saavuttaisi nämä, edellytetään siltä kunnolla toimivaa talousohjelmisto ratkaisua (Microsoft Dynamics NAV) ja tietojen harkittua rakennetta. Analysointia aloitettaessa on järkevää käyttää BI4Dynamicsin vakioratkaisua, joka sisältää valtaosan asiakkaita tyydyttävistä valmissovelluksista.

BI4Dynamics on kokonaisvaltainen Dynamics NAV:iin luotu liiketoiminta-analytiikan ratkaisu, johon kuuluvat tietovarastointi, automaattiset proseduurit päivittäisiä tietojen päivityksiä varten, Microsoft Excelissä laaditut esiraportit ja OLAP-kuutiot. OLAP-kuutioiksi kutsutaan tietokuutioita, jotka ovat tietojen kokonaisuuksia eri liiketoiminnan osa-alueilla: myynti, varasto, osto jne. Näitä tietokokonaisuuksia on liiketoiminta-analyysi ratkaisuilla hyvä vertailla keskenään kaikissa mahdollisissa näkymissä.

BI4Dynamics-ratkaisun päivittäisten raporttien avulla voit johtaa entistä ammattitaitoisemmin mm. koko myyntiprosessiasi tarjousten, tilausten ja myyntivelkojen analyysista projektien tuottavuuden mittaamiseen.

BI4Dynamicsilla on intuitiivinen ja helppokäyttöinen apuväline ratkaisun asetusten tekemiseksi erittäin nopeasti. Jo ensimmäisestä päivästä alkaen pystyt analysoimaan tietoja nopeasti ja tarkasti sekä tekemään tietoisia päätöksiä, jotka auttavat yrityksen tuloksellista johtamista.