Tietosuojaseloste BCS Itera OY

Rekisterinpitäjä:

BCS Itera Oy y-tunnus: Y-tunnus 2817826-5
Osoite: Taivalmäki 9, 02200 Espoo, Finland

BCS Itera Oy sitoutuu suojaamaan niiden henkilöiden yksityisyyttä, joiden henkilötietoja se kerää liiketoiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste selventää, miten BCS Itera Oy käsittelee henkilötietoja, joiden käsittely liittyy

 • asiakkuuksiin
 • markkinointiin
 • rekrytointiin
 • yhteistyökumppanuuksien ylläpitoon

Selosteessa selvennämme myös, millä tavoin verkkosivuillamme ja verkkokaupassamme kerätään analytiikan perusteella tietoja, joista henkilö ei ole tunnistettavissa.

Haluamme, että henkilöt, joiden henkilötietoja keräämme, tietävät henkilötietoihin liittyvät oikeutensa. Tietosuojaselosteessa kerromme, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja, mitä tietoja keräämme, mistä tiedot on kerätty ja miten halutessaan tiedot saa poistettua henkilörekistereistämme sekä peruutettua mahdollisen henkilötietojen käsittelyyn annetun suostumuksen.

 

Mihin oikeus käyttää henkilötietoja perustuu?

Oikeus käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista perusteista:

 • Suostumus: Yrityksemme on saanut ennalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on tullut meille kirjallisesti, suullisesti, sähköpostitse tai verkkoyhteydenoton kautta uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.
 • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten ostetun tuotteen toimituksen suorittamiseksi.
 • Oikeutettu etu: Tietojen käsittely on tarpeen BCS Itera Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi.

 

Yhteyshenkilö(t) rekisteriä koskevissa asioissa

Maarika Helstin, bcsitera@bcsitera.fi; +358 40 665 0588

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota palveluitamme, tuotteitamme sekä työmahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytämme keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen sekä markkinointi
 • asiakaspalvelu ja tilaukset
 • tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • työhakemusten hallinta ja käsittely

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio)
 • verkkosivuillamme asiointiin liittyvä tieto (ml. evästeet)
 • yhteydenottosi asiakaspalveluumme (ml. reklamaatiot, tiedustelut)
 • työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten ansioluettelo ja työhakemus

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä tietojen osalta ovat:

asiakkaan itsensä ilmoittamat ja toimittamat tiedot;

 • perustiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio)
 • yhteydenotot asiakaspalveluumme

työnhakijan itsensä ilmoittamat ja muut työnhaun tiedot;

 • työnhakijan itsensä antamat tiedot
 • suosittelijoiden toimittamat tiedot
 • rekrytointikonsulttien toimittamat tiedot
 • terveysselvitykset

muut tietolähteet;

 • Google Analytics
 • sosiaalisen median kanavat
 • voimme ostaa 3. osapuolilta tietoja, jotka täydentävät asiakastietoja (ml. viranomaisten ylläpitämät, julkiset rekisterit)
 • turvallisuusselvitykset

 

Evästeet ja muu vastaava tekniikka

Eväste (cookie) on tiedosto, jonka selain tallentaa käytettävälle päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla verkkosivuilla vierailevia käyttäjiä voidaan tunnistaa.

Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkosivujen käytön ja käytettävyyden analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, palvelun kehittämiseksi sekä markkinoimiseksi.

Verkkosivuilla vierailija antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai ne voi kieltää selaimen asetuksista.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat;

 • henkilötietoja käsittelevät, hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietoja voidaan luovuttaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti
 • toiminnan kehittämiseen ja raportointiin liittyvä tieto, josta yksittäisiä henkilöitä ei ole tunnistettavissa
 • rikosepäilyihin liittyvien tietojen luovutus viranomaisille

Työnhakijatietoja luovutetaan toimeksiantajalle yksittäisissä rekrytoinneissa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterien tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme rekisterien tietojen suojaamisesta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin. Suojaamme tiedon erilaisilla fyysisillä ja sähköisillä menetelmillä sekä henkilöstön koulutuksella ja ohjeistuksin.

Tietojen siirtäminen julkisen verkon (internet) kautta ei kuitenkaan koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan rekisterien tietoja kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietoja, pyrimme estämään rekisterien luvattoman käytön tietoturvakäytäntöjemme ja teknisen suojauksen avulla.

 

Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

BCS Itera OY velvollisuus on todentaa rekisteröidyn henkilöllisyys, jotta em. tietopyyntöihin voidaan vastata.