Uutisvirta:

Takaisin

ERP-trendit 2023–2024

Lähde: Äri-IT syksy 2023

Teksti: Marek Maido, BCS Iteran markkinointipäällikkö

Forbes: Vuoden 2023 paras liiketoimintaohjelmisto (ERP) on…

 

ERP-trendit 2023–2024

Liiketoimintaohjelmiston eli ERP:n (Enterprise Resource Planning) merkitys on nykyään selvä useimmille yrityksille. Valikoima on kuitenkin laaja. Maailman johtaviin liikealan lehtiin kuuluva Forbes on laittanut liiketoimintaohjelmistot riviin ja todennut, että Microsoftin Business Central on noussut teknologiajohtajaksi. Miksi Forbes on sitä mieltä? Perustelemme hieman valintaa.

Valuates Reports ennusti nopeasti kasvavien ERP-markkinoiden määräksi 70,23 miljardia dollaria vuonna 2023. Tässä on viisi trendiä, jotka selittävät niin suuren kysynnän kasvun:

  1. COVID-pandemia vauhditti yritysten digitalisointia ja prosessien automatisointia. Sen ymmärtäminen, että teknologia lisää tehokkuutta ja kannattavuutta, tapahtui odotettua nopeammin. Teknologian vaikutus ei enää tunnu esoteeriselta ajatukselta paremmasta tulevaisuudesta.
  2. Viimeisen vuosikymmenen aikana monet teknologiat ovat kehittyneet POC:sta (proof of concept – konseptitodistus) todellisiksi sovelluksiksi. Teknologiat, kuten tekoäly (AI), etäyhteistyö, koneoppiminen (ML), ohjelmistorobotiikka (RPA), teollinen esineiden internet (IoT) ja lohkoketju ovat löytäneet tiensä myös ERP-ratkaisuihin.
  3. Yritykset käsittelevät teknologiaa sijoituksena ja voiton suurentajana, eivät kustannustekijänä. Se on puolestaan ​​synnyttänyt muutoksen valmiudessa ottaa uusimmat teknologiat käyttöön.
  4. Liiketoimintaohjelmistoista on tullut organisaation selkäranka, jonka ympärille ja päälle muu teknologinen kyky voidaan rakentaa. Toisin sanoen ERP ohjaa ja sanelee teknologian käyttöönoton paradigmaa.
  5. Nykyaikaiset ERP-ratkaisut lievittävät yritysten tuskaa yhä paremmin. ERP-ratkaisujen tarjoajat työskentelevät jatkuvasti parantaakseen käyttökokemusta. Mitä enemmän globaaleja käyttäjiä jollakin ratkaisulla on, sitä enemmän valmistajalla on panosta sen kehittämiseen.

Kehitystä on vielä…

 

Pilvi-ERP ei ole enää pääomakustannus

Suurin osa ERP-ratkaisuista siirtyy pilviratkaisuihin, eli perinteisestä capexista (pääomameno) opexiin (toimintakustannus). Pääpaino on turvallisuudessa, tietojen yhdistämisessä keskitettyyn ratkaisuun, joustavissa rahoitusehdoissa ja tietysti ERP-järjestelmien uusimmissa ja parhaissa mahdollisuuksissa. Pilviratkaisun tapauksessa kalliista päivityksistä ja aikaisemmista suurista pääomakustannuksista tulee historiaa.

 

Integrointi nykyaikaisiin teknologioihin

Pilviratkaisun avulla ERP-palveluntarjoajat voivat integroida ratkaisujaan entistä enemmän uusimpiin teknologioihin, kuten IoT, BI eli liiketoiminta-analyysi sekä tietysti AI. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan mainita älyratkaisu, joka luo ERP-ohjelmistossa automaattisesti uuden myyntitilauksen sopimusehtojen mukaisesti tai tarkastaa mahdollisen asiakkaan maksukyvyn tietokannoista.

 

Liiketoiminnan erikoisratkaisut

Suuri osa ERP:n tulevaisuudesta kuuluu toimialakohtaisiin ratkaisuihin. Perus-ERP säilyy ennallaan, mutta kyseisen palvelun tarjoajat ovat luoneet yhä enemmän alan erityisvaatimuksiin suunniteltuja ns. modulaarisia ratkaisuja. Esimerkki: kaupankäynnin erikoisratkaisu LS Central, joka perustuu Business Central ERP:hen, tai erityinen kiinteistönhallintaratkaisu Soft4Real.

 

Liikkuvuus, ääniohjaus ja botit

”ERP On The Go” ja ”ERP Everywhere” ovat ERP:n uusia trendejä. Liikkuvuus mahdollistaa myös osallistumisen prosessiin eli ns. syöttämisen missä ikinä oletkin. Vaikka monet ERP:t tarjoavat jo nyt liikkuvuutta, se on kasvanut räjähdysmäisesti pilven käyttöönoton myötä.

Ääniohjaus on toinen merkittävä kehitys. ERP:t liitetään Alexaan tai Siriin, jotta yksinkertaisella äänipyynnöllä saadaan tarvittava tieto. Ääntä voidaan käyttää myös tietojen syöttämiseen: esimerkiksi ostotilaus voidaan luoda sanelemalla se Alexalle.

ERP:hen integroidaan yhä enemmän ohjelmistorobotiikkaa (RPA – Robotic Process Automation) luomaan chattirobotteja, jotka auttavat sidosryhmiä saamaan selityksiä nopeasti ja tarkasti.

 

Plug & Play -integrointi

Pilven käyttöönoton myötä ERP:n integroinnista standardiratkaisusovelluksiin (API) on tullut uusi trendi. Asiakkaat eivät siis enää ole kaikissa ratkaisuissa riippuvaisia yhdestä myyjästä. Perusprosesseja varten otetaan tietty ERP ja lisäksi ladataan erityistarpeisiin sen sovelluksia, jotka jälleenmyyjät ovat kehittäneet. Microsoftilla on tätä varten AppSource-ympäristö.

Toinen lähestymistapa on integroida ERP jonkun toisen valmistajan ratkaisuun. Otetaan käyttöön esimerkiksi SAP, mutta HRM-ratkaisuna käytetään sen sijaan Baltian maille luotua HRM4Balticsia. ERP-myyjien tarvitsee vain integroida nämä erikoisratkaisut sujuvasti tarjoamiinsa ERP-järjestelmiin.

 

Älykäs ERP (iERP), joka käyttää liiketoiminta-analyysiin AI- ja ML-ratkaisuja

Jos dataa on paljon, nykyiset analyyttiset työkalut eivät pysty tuottamaan ennusteita tiedon pohjalta. Lisäksi olemassa olevat työkalut ovat hyviä strukturoidun tiedon analysoinnissa, mutta jäävät heikoiksi strukturoimattoman tiedon käsittelyssä. Tässä tulevat apuun uudet teknologiat, kuten AI ja ML. Ne mahdollistavat sekä strukturoidun että strukturoimattoman tiedon käytön ennustavaan analyysiin.

Liiketoiminta-analytiikka

Koneoppimisen käyttäminen asiakkaiden maksuvaikeuksien ennustamiseen

Eelmine uudis

järgmine uudis

Liiketoiminta-analytiikka

8 liiketoiminta-analyysin trendiä