Uutisvirta:

Takaisin

NAV365 – nopea, edullinen ja loistava

BCS Itera on tuonut markkinoille tuotteen, joka yhdistää modernin liiketoimintaohjelmiston, turvallisen pilvipalvelun ja kattavan liiketoiminta-analytiikan. Yhteistyössä asiakkaan kanssa, tuotteen käytön aloittaminen on mahdollista jopa 20 koulutustunnin jälkeen.

Keväällä Microsoft julkaisi etenemissuunnitelman päätuotteidensa Dynamics NAV:n ja Dynamics AX:n tulevaisuudesta. Viesti oli selkeä: vuonna 2018 tapahtuu siirtyminen yhteen kompleksiin (pilvi) ratkaisuun nykyisellä ja yhtenäisellä Tenerife nimellä. Vaikka vuosi ei ole vielä edes alkanut, koimme, että asiakkaiden edun mukaisesti pilvipalvelua tulisi jo nyt tukea. Tämän vuoksi kokosimme NAV365 tuotepaketin, joka koostuu kolmesta eri osasta: MS Dynamics NAV, Azure pilvipalvelu ja Power BI.

Ratkaisu on 100% pilvipalvelussa ja perustuu kuukausimaksuihin. Tämä tarkoittaa, että NAV365 käyttäjien nimet tallennetaan. Yritys voi kuitenkin muuttaa käyttäjiensä määrää kuukausittain, mikäli yritys kasvaa tai tekijät, kuten kausittaisuus niin vaatii. Tällä on välitön vaikutus kuukausimaksuihin. NAV365:n toiminnallisuus ja teknologia tukee joustavaa asiakkuuksien- ja tuotteidenhallintaa, mikä mahdollistaa asiakasuskollisuuden kasvun. NAV365:sta voidaan käyttää milloin ja millä tahansa laitteella. Ratkaisu voidaan integroida monien muiden järjestelmien kanssa, kuten asiakkaiden, toimittajien ja julkisen sektorin järjestelmien kanssa, ja tätä kautta merkittävä osa liiketoimintaprosesseista voidaan automatisoida ja digitalisoida.

NAV365:n merkittävin osa on Microsoft Dynamics NAV, joka on jatkuvassa kehityksessä oleva kansainvälinen liiketoimintasovellus. Erilaiset moduulit täten mahdollistavat yrityksen liiketoimintaprosessien dokumentoinnin jokaisesta näkökulmasta, eli toisin sanoen kaikkia moduuleita voidaan käyttää, jotka kuuluvat moderniin ratkaisuun. Sovellus tarjoaa taloushallinnon, henkilöstöjohtamisen, projektien, myynnin/markkinoinnin, toimitusketjujen, analytiikan ja useita muita johtamistyökaluja. Merkittäviä iloja Dynamics NAV:ssa ovat rooleihin perustuva personointi, datan maksimoitu automaattinen datan syöttö järjestelmien välillä ja MS Office 365 integraatio. Täten on mahdollista saavuttaa laaja yleiskuva yrityksen toiminnasta ja sen sijaan, että dataa liikuteltaisiin järjestelmien välillä, yritys voi keskittyä päätoimintoihinsa.

Toinen osa NAV365:ssa on Microsoft Azure pilvipalvelu, mikä tarkoittaa, että yrityksen ei tarvitse ylläpitää sisäistä liiketoimintaympäristöä.  Tämä laskee IT-kustannuksia, sillä laitteiston asentamiseen, valvontaan, ylläpitoon ynnä muihin liittyviä kustannuksia ei ole. Tämä palvelu kuuluu pilvipalvelun kuukausimaksuun. Ratkaisu tuo myös mukanaan merkittäviä säästöjä ajan suhteen, sillä se on valmis ratkaisu, jonka käyttö vaatii ainoastaan rekisteröitymislomakkeen täyttämisen.

Suurin pelko pilvipalveluja kohtaan on, että pilvipalveluun varastoitu tieto voi kadota tai ei ole saatavilla tarpeellisella hetkellä. Siksi olemme alustaksi valinneet Microsoft Azuren, joka asettaa paljon painoarvoa turvallisuuteen ja valvonta on päivittäistä ympäri vuoden. Tietojen varmuuskopiointi tehdään myös useita kertoja tunnissa ja tieto varastoidaan turvallisella tavalla. Varmistaakseen tiedon saatavuuden, käytössä on ainakin kaksi virtuaalista palvelinta, joka tarkoittaa, että toisen rikkoutuessa toinen ratkaisu on edelleen saatavilla.

Kolmas osa NAV365:ssa on Power BI, joka on tehokas liiketoiminta-analytiikan työkalu, joka on integroitu ratkaisun kanssa. Liiketoiminta-analytiikan tarkoituksena on luoda syötetyn datan pohjalta raportteja ja kaavioita, jotka tukevat visuaalista johtamista ja tulevaa päätöksentekoa. Käyttäjä pystyy räätälöimään Power BI:tä ja datan näyttämisen jälkeen on mahdollista siirtyä interaktiivisesti alkuperäiseen kirjaukseen. Olemme valinneet ratkaisua varten työkalun, joka tarjoaa käyttäjälle selkeitä vastauksia tulevien päätösten tekemistä varten.

Visiomme mukaan on mahdollista toimia NAV365:ssa viikossa sopimuksen tekemisestä. Kuinka onnistumme siinä? Yhteistyössä asiakkaan kanssa – kun olemme omistaneet projektille ainakin 20 tuntia – on mahdollista aloittaa perustoimintojen käyttö, kuten rahoitusta, myyntiä ja ostoja. Nämä 20 tuntia koostuvat olennaisesta hands-on eli käytännön käyttäjäkoulutuksesta. Lisäksi tulee ottaa huomioon aika, joka kuluu datan siirtämiseen uuteen ratkaisuun. Tarjoamme asiakkaalle työkalut ja taidot räätälöidä ratkaisua, jotta siitä saadaan mahdollisimman kätevä asiakkaalle. Koulutuksen on tarkoitettu olevan kertainvestointi ja saavutettu pätevyys tarjoaa käyttäjille tiedot järjestelmän eri osien rakenteesta ja käytöstä.

Mikäli lisätarpeita ilmenee liittyen asioihin, kuten varaston käynnistäminen, projektimoduulin käyttöönottaminen jne., niihin käytettävästä ajasta sovitaan erikseen, jos on mahdollista lykätä näitä investointeja ja aloittaa ainoastaan perusratkaisun käyttö.

Jotta ratkaisun käyttöönoton kuluja saataisiin leikattua vielä entisestään, olemme kattaneet mahdollisimman suuren osan ratkaisusta esiasetuksilla. Esimerkiksi: pääkirjan tilikartta, maksuehdot, lähetystavat, pitkäaikaisten varojen luokat jne.

NAV365:n hintaluokka on hyvin houkutteleva niin aloittaville kuin jo toimiville yrityksille, jotka näkevät tulevaisuudessaan merkittävän kasvun jonkin ajan päästä. Jotta tämä potentiaali voitaisiin ottaa huomioon, on jo nyt hyödyllistä investoida ratkaisuun, joka kasvaa yhdessä yrityksen kanssa ja ei ole pieni ja rajoittava muutaman vuoden päästäkään. NAV365:n käyttö on mahdollista aloittaa matalilla kustannuksilla, mutta tämä ei estä erityisten räätälöintien ja kehitysten tilaamista ratkaisulle.

Tarkempaa tietoa NAV365:sta: www.nav365.fi

Kirjoittaja: Marilin Prants, konsultti

 

 

Liikepalvelut

Mittarit BI4Dynamics data-analyysi ratkaisussa

Eelmine uudis

järgmine uudis

Liikkeenjohto

Dilemma Dynamics NAV ratkaisun omistajille – kumpi valita: version päivitys vai uusi käyttöönotto?