Uudisvoog:

Tagasi

Töövahendite nurgake juhtidele

Allikas: Äri-IT Kevad 2022

Autor: Jana Raudvere, BCS Itera ärijuht

IMD on ärijuhtimise õpetamisele spetsialiseerunud kool Šveitsis Lausanne’is. Põhitegevus on ärijuhtidele hariduse andmine ja täiendõpe. Ühest nende kolmenädalases programmist (Advanced Strategic Management) võtsin osa ka mina. Jagangi siin teiega töövahendeid, mis ma sealt sain.

Töövahendite nurgake juhtidele

Kursus oli intensiivne, mahukas ja põnev ning andis mulle töövahendid, mida sageli kasutan.

Programm oli mõeldud edasijõudnutele, nii et selliseid mõisteid nagu strateegia, missioon, visioon süvitsi ei käsitletud, samuti ei räägitud üldjuhtimise põhimõtetest. Pigem keskenduti sellele, kuidas kasutada eri strateegiaid, õpetati rohkem analüüsima ja jälgima globaalseid trende ning kaasa mõtlema, kuidas need võivad mõjutada just sinu äri. Mõju võib olla nii negatiivne kui ka positiivne, kui osata seda õigel ajal hinnata ning leida uusi võimalusi. Fookuses oli ka innovatsioon ja kuidas seda enda jaoks tööle rakendada. Suurt rõhku pandi veel muudatuste juhtimisele ning juhi rollile selles.

Minu suureks üllatuseks oli eraldi teemaks ka ärieetika – juhi rasked valikud, kas keskenduda omanike kasumile või kuulata südame häält ehk eetikakoodeksit. Kokkuvõttes tulin sealt tagasi hulga töövahenditega, mida oleks patt ainult endale hoida. Toon seega igas Äri-IT-s välja ühe või kaks töövahendit. Esimesena valisin välja kaks teemat-harjutust…

 

Harjutus 1: globaalsete trendide mõju hindamine ärile

Esimese asjana peaks kirja panema need suuremad muutused ja trendid, mida oskate ise juba kirjeldada. Kui globaalsed trendid ei tundu huvi pakkuvad, võib alustada ka väiksemast piirkonnast või regioonist, kus tegutsete. Tehke neist nimekiri – toon ühe näite…

Muutuv turumaastik: arenenud riigid on endiselt suurimad tarbija- ning tööstusturud, aga kuna keskmine tarbimisjõudlus kasvab globaalselt kiiresti, siis muudab see tulevikus ilmselt pilti ning rohkem ostujõudu liigub arenenud riikidest mujale. Konkurents nendel uutel turgudel tuleb tihe ja küsimus on, kes seal võidab.

Muutuv tehnoloogiamaastik: uued tehnoloogiad, nagu nano- ja biotehnoloogia, mõjutavad ning muudavad tööstusharusid ning meie igapäevaelu.

Muutuv tööjõumaastik: juba pikemat aega käib globaalne raevukas sõda, et leida talente nii oskustöö jaoks kui ka madalamate palkadega töökohtade jaoks. Samas muutub tööjõud üha enam mobiilsemaks, ka üle riigipiiride.

Pandeemia: eelmine aasta muutus maailm radikaalselt. Mõnedki pandeemia aja muutused on püsivad ja pikemaajalised, nt kontaktivaba töötamine, kodukontorid, reisimine.

Joonis 1. Globaalsed trendid ja nende mõju

Pange kirja kõik trendid ja muutused, mis tunduvad olulised. Kui nimekiri on enam-vähem koos, siis saab sellega tööle hakata. Hinnake neid trende nüüd skaalal 1–5, kus 1 tähistab seda, et trendi mõju teie ärile on väga väike või peaaegu olematu, 5 aga märkimisväärset muutust teie äris.

Kirjeldage enda jaoks lahti, kuidas täpselt need globaalsed muutused ja trendid võivad mõjutada teie äri praegu ja kohe ning viie aasta jooksul.

  • Millised on need kolm–viis kõige suuremat võimalust teie ärile, mis  tulenevad nendest globaalsetest trendidest? Pange need võimalused kirja.
  • Millised on need kolm–viis kõige suuremat väljakutset teie äris, mis tulenevad nendest globaalsetest trendidest? Pange need kirja.
  • Millist infot ja taustateadmisi teil on vaja, et need võimalused ära kasutada ja väljakutsetele vastu seista? Kuidas tee need teadmised saate (kust te need leiate)?
  • Keda te peaksite protsessi kaasama oma meeskonnast, organisatsioonist või kuskilt väljastpoolt?
  • Millised tegevused te peate ette võtma kohe, sel aastal või siis, kui aeg lubab?

Kõige selle põhjal saate endale luua mõtestatud tegevusplaani.

 

Harjutus 2: SWOT-analüüs

Kõik me teame, mis on SWOT analüüs. See väikese nüansiga SWOT sobib minu meelest hästi siia globaalsete trendide harjutuse juurde.

Miks on selline SWOT hea? Siin on juurde toodud lisadimensioon: sisemine ja välimine mõju ärile. Tugevused ja nõrkused, mida hindame, on määratletud pigem organisatsiooni- ja ärisiseselt. Välja on toodud asjad, mida saab kontrollida ja juhtida igapäevaselt, samuti võimalused ja ohud, mis on pärit pigem ümbritsevast keskkonnast. Need teemad on meile ohuks, aga annavad ka uusi võimalusi, kui oskame need varakult üles leida.

Joonis 2. Täiendatud SWOT-analüüs

Kokkuvõtteks

Selliseid mõtteharjutusi on mõistlik teha koos meeskonna ja organisatsiooniga. Kasutage neid harjutusi ka info kogumiseks. Kuulake oma meeskonda ja noppige sealt kasulik välja – tihti on juhid kärsitud, arvates, et nad ju teavad seda kõike ja sedagi, mida on vaja teha. Kui neid harjutusi koos teha, toob see teid rohkem ühele lainele. Järgmises Äri-IT-s tutvustan töövahendeid, millega juhtida muudatusi. Juttu tuleb ka sellest, kuidas kujundada organisatsiooni nii, et see jõuda strateegiliste eesmärkideni.

Allikas: IMD business school for management and leadership courses

Tootmine

Tootmise planeerimine on kuluefektiivsuse alus

Eelmine uudis

järgmine uudis

Määratlemata

Kas oled juba järgimas BCS Itera tegemisi Instagrammis?!

DIGITALISEERIMINE