Uudisvoog:

Tagasi

Muuda pildiga maailma. Ärianalüüsi tarkvara kui visuaalse mõtlemise tööriist

Autor: Tarvo Tikand, BCS Itera ärianalüüsi valdkonna juht

Kasutades ärianalüüsi tarkvara visuaalse mõtlemise abivahendina, võime protsessi käigus märgata ja avastada asju, mida pelgalt numbrimaailm ei pruugi kohe paljastada.

On tõsi, et kõige praktilisemast küljest vaadatuna on ärianalüüs ennekõike vajaliku info kogumine ja selle operatiivne esitamine. Veel parem, kui selle juurde kuulub ka raportites kasutavate andmete automaatne uuenemine ja ajakohasus. Kõik see seab väga kõrged nõudmised nii ärianalüüsi tarkvarale kui ka andmetele endale.

Lähenedes ärianalüüsile aga ainult sellest vaatevinklist, jääb sellest küllaltki lõplik mulje: teeme andmed korda, kogume neid, ehitame nende alusel raportid ja jälgime neid regulaarselt.

Vaadeldes aga ärianalüüsi veidi laiemalt – kasutades ärianalüüsi tarkvara kui visuaalse mõtlemise abivahendit – võime märgata ja avastada asju, mida numbrimaailm ei paljasta. Kõige lihtsam näide on proportsioonide eripärade avaldumine, mis toob selgelt esile pildilise mõtlemise eelised. Mida rohkem vaadeldavaid andmeid, seda raskem on märgata korrastatud mustrit ja pealegi viitab sõna muster juba ise visuaalse mõtlemise kuvandile. Võib juhtuda, et avastad ennast numbrite jälgimise asemel mõtisklemas, miks muutus joone laius, värvitoon või punktide tihedus mingis graafiku osas.

Nii et kui järsku tekib tunne, et su mõtted vajavad korrastamist; et detailide rohkus varjutab midagi, mille eest intuitsioon sind hoiatab; et asjad on keerulisemad, kui tunduvad, aga seda ei saa lihtsustatult välja öelda, siis oled sa asunud avastama ärianalüüsi visuaalse mõtlemise poolt.

Rohkem on parem kui vähem

Selge, et mida rohkem on sul andmeid, seda enam on võimalik läbi mängida tunnuste kombinatsioone ning märgata olulisi hälbeid ja trende. Selleks ei olegi vaja muud kui arutada oma majandustarkvara partneriga läbi, milliseid lisatunnuseid ja mõõdikuid saaks veel andmebaasi juurde tuua, sest kuni andmelaadimise jõudlus ei kannata, on rohkem parem kui vähem. Näiteks müügi- ja turundusinimesi peaks huvitama lisaks kõiksugustele kaubagruppidele ka võimalus tähistada kaupa kampaania- ja hooajatunnustega vms.

Ohtralt tunnuseid ja mõõdikuid lisades on hiljem ainult suur nauding analüüsida müügitulemusi ärianalüüsi tarkvaras ja vürtsitada diagramme, visates sinna värvidena näiteks kampaaniatunnuseid.

Tulemus võib olla üsna silmi avav, näiteks leiab kinnitust su kõhutunne, et teatud kampaaniatoodete müük kasvatab samas ka tavahinnaga toodete müüki. Ja mitte ainult: avastamisvõimalused on siin piiramatud, sest just müügijuht, kes tunneb kaubavalikut kõige paremini, võib kerge hiireliigutusega ärianalüüsi töövahendil leida kas oodatuid või ootamatuid mustreid.

Lisaks kaupade või toodete dimensioonide rohkusega on väga oluline, et andmebaasis oleks info müügikanalite ja kliendisegmentide kohta. Tänu sellele tekib info, mis võimaldab näha mustreid, näiteks kas segmendile suunatud kampaania tabas sihtmärki või mitte.

Võrdlus eelmise aastaga

Kui aga tundub, et müüdav sortiment ei ole liiga lai, müügikanaleid on üks või kliendisegmente pole võimalik ostuhetkel määratleda, võib ikkagi saada muljet avaldava ärianalüüsi, kui on olemas hea info päevamüükide kohta, mida andmebaas igapäevaselt salvestab ja säilitab. Tulemuseks on ajaloolised andmed müügi kohta, mida saab võrrelda jooksva perioodi hetkeseisuga ja hinnata seega müügitempot. Teadmine, kas oled eelmisest aastast maas ja kas sul on veel võimalust järele võtta, on vahel hindamatu, eriti kui sul on varuks kiired turunduslikud nipid olukorra parandamiseks.

Oluline ongi rõhutada, et analüüs toimub võib-olla veel poolikul raportil, millel mängitakse nagu lõuendil kõikvõimalikud kombinatsioonid eesmärgiga midagi märgata.

Soetage endale ärianalüüsi tarkvara, konsulteerige oma majandustarkvara partneriga andmebaaside asjus, looge uusi andmeid ja te näete juba töö käigus, et arusaamine ja tunnetus oma ettevõtte protsessidest on muutunud.

Rohkem infot ärianalüüsi tarkvara lahendustest saab aadressilt www.bi365.ee.

Äriteenindus Tehnoloogia

Teenuseid pakkuva ettevõtte konkurentsi A ja O

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus Tehnoloogia

Kas minu äri on tegelikult objektipõhine äri? Ka hari ja labidas on tänapäeval IT!

DIGITALISEERIMINE