Uudisvoog:

Tagasi

Nutika majanduse digitaalne transformatsioon

Autor: BCS Itera CEO Erko Tamuri
Äri-IT Kevad 2019

Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu visioonis nutikast Eestist aastal 2030 kujutatakse koostööle orienteeritud eestit kui maailma agiilseimat uute lahenduste ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste rakendajat, samuti selle kogemuse eksportijat. Kuidas selleni jõuda?

IKT-sektori panus Euroopa majanduse arengusse on viimasel kümnendil olnud üldiselt tugev ja märgatav. Kui enamiku sektorite lisandväärtuse kasv on jäänud tagasihoidlikuks või koguni negatiivseks, siis IKT-ettevõtete puhul on tegemist selgelt eristuva lisandväärtuse tõusuga.  Statistikaameti andmetel on ka Eesti IKT-sektor muutunud kõige olulisemaks sektoriks, andes suurima panuse meie riigi SKP kasvu. Selle kõige juures on aga majanduse arengupotentsiaal IKT võimaluste paremaks kasutamiseks endiselt väga suur – eriti erasektoris, kus digitaliseerituse tase on võrreldes teiste riikidega madal. Näiteks Euroopa Liidu liikmesriikide seas asub Eesti selles osas viimases kolmandikus.

Nutika majanduse verstapostideks on eelkõige suurema lisandväärtusega teenused ja tooted, mida omalt poolt toetab rakenduslik teadus kui integraalne osa majanduse väärtusahelast (loe ka Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri mõtteid Äri IT Kevad 2019) ning erasektori jõulisem digitaliseerumine koos reaalaja-majanduse märgatava kasvuga. Sestap muutub ette võtete ja ettevõtjate fookus digitaalsele transformatsioonile aina missiooni kriitilisemaks.

Digitaalne transformatsioon ei ole asi iseeneses, vaid digitaalne tehnoloogia võimaldab ettevõtetel oma traditsioonilisi väljakutseid ja/või pudelikaelu lahendada, ja nad eelistavadki digitaalset lahendust vanadele lahendustele. Oma äritegevuste digitaalne ümberkujundamine uuenduslike ja konkurentsieelist pakkuvate ärimudelitega, mida omakorda toetavad arenevad tehnoloogiad, nutikad töötajad ja partnerid, on kahtlemata aluseks uute lisandväärtust andvate teenuste ja toodete turule toomiseks. Aga kui see digitaalse ümberkujundamise algatus on tõeline, siis peab muutus olema põhjalikum kui pelgalt uue tehnoloogia rakendamine. muutuma peavad nii äriprotsessid, töötajate igapäevased töökohad ja -harjumused kui ka koostöö korraldus klientide ja hankijatega. Haarakem siis julgelt muudatuste elluviimisel sarvist ja muutkem ka ERP-lahendused digitaalse transformatsiooni veduriks.

Julget pealehakkamist ja edu ERP-investeeringute tegemisel!

Juhtimine Tehnoloogia

NUCLEUS RESEARCH: “Microsoft Dynamics 365 delivers 17USD for Every Dollar Spent”

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine Tehnoloogia

Microsoft Inspire 2019 partnerkonverents

DIGITALISEERIMINE