Uudisvoog:

Tagasi

Dynamics NAV investeeringute tasuvus

Autor: Erko Tamuri, BCS Itera juhatuse liige

Majandustarkvara lahendused (ERP lahendused) on ettevõtte struktuurkapitali võtmetähtsusega komponente. Nende terviklik elluviimine nii juurutusfaasis kui järgnevate aastate optimeerimis- ja tehnoloogia platvormi uuendamiste faasis nõuab märkimisväärseid investeeringuid. Seetõttu tasub enne investeeringute alustamist analüüsida, mis mõju need ettevõttele konkurentsis püsimiseks annavad ning kui tasuvaks investeeringud võivad osutuda.

Toetudes Dynamics NAV lahenduste kogemusele, võime eeldatavad tulud laias laastus jagada kaheks: otsesed ja kaudsed tulud.

Joonis 1. NAV lahenduste otsesed ja kaudsed tulud

Otsesed tulud

Üldjuhul arvestatakse otseste tulude hulka tuluefektid, mida on võimalik suure tõenäosusega mingil tasemel päris täpselt mõõta või prognoosida. Allpool tabelis on väljatoodud mõningad näited.

Tabel 1: näited otsestest tuludest

Kasvab konkreetne kasum müügiefektiivsusest nt. ABC-analüüs võimaldab keskenduda kasumlikele klientidele
nt. CRM lahendus aitab müügijuhtidel juhtida tõhusamalt müügiprotsessi jm
Vähenevad kulud sisseostuprotsessis nt. elektroonilised ostutellimused – väheneb inimtööjõud ja vigade hulk
nt. õigel ajal õiged kaubad – laosuurus optimaalne, hälbed väiksed jm.
Paraneb toote omahind nt. õiged retseptid/adekvaatne tootekonfiguraator – vähenevad hälbed ja kaod tootmisprotsessis
nt. adekvaatne tootmise planeerimine – vähenevad kaod tootmises ja laoseisud on optimaalsed
Paraneb laohaldus ja -juhtimine nt. reklamatsioonide hulk väheneb – trahvid väiksemad
nt. kiireneb noppimine ja väljastamine – suurem kogus teenuseid kliendile ja/või laotöötajate väiksem ajakulu
nt. inventuurid kiiremad, vähem kaubakadusid jpm
Vähenevad raamatupidamis- ja finants- ning auditeerimiskulud nt. väheneb käsitsi- ja topelt-töö – kulud personalile vähenevad
nt. aruandlusprotsess kiireneb – kulud personalile vähenevad jpm
Väheneb töötajate hulk ja/või paraneb rotatsioon nt. paraneb rotatsioon ettevõttes
nt. vähenevad püsikulud mittevajalikes töökohtades

Kaudsed tulud

Suurema osa investeeringute tasuvusest saab üldjuhul läbi kaudsete tulude, mida võib suures piirdes jagada nelja valdkonda:

paraneb tehnoloogiline keskkond ja selle juhtimine
– paraneb äriprotsesside koostöö ja juhtimine
– paraneb koostöövõrgustik klientide ja hankijatega
– paraneb info- ja aruandluse juhtimine

Allpool tabelis on väljatoodud mõningad näited kaudsete tulude kohta.

 

Tabel 2: näited kaudsetest tuludest

TEHNOLOOGILNE KESKKOND  
Vähenevad erinevate lahenduste arendus- ja halduskulud nt. väiksem arv rakendusi; kui muudatus, siis ühes süsteemis jm
nt. kompetentsi vajadus väiksema hulga rakendustele, muudatused kiiremad jm
Vähenevad kulud integratsioonile nt. vähem liideseid, vähem vigade otsimisi ja tekkepõhjusi jm
Vähenevad kulud IT personali koolitustele nt. sarnane platvorm, fokusseerimine, võimaldab olla proffessionaalsem jm
Vähenevad IT-taristukulud nt. oma server-pargi kaotamine ja kolimine pilve-lahendustesse
ÄRIPROTSESSIDE KOOSTÖÖ  
Paraneb valdkondade vaheline infoliikumine nt. alginfo kõikidele osapooltele ühtsest allikast, infomüra vähenemine jm
Paraneb sisseost ja müük koostöö nt. adekvaatsem, kiirem ja topelt-tööd vältiv kommunikatsioon jm
Paraneb ladu ja müük koostöö nt. mida, millal ja mis mahus müüa jm
Paraneb tootmine ja müük koostöö nt. mida, millal midagi planeerida ja toota, topelt-töö vältimine jm
Väheneb töötajate juurde palkamine ja koolituskulud nt. kiirem tegutsemine, rotatsioon, sama töö väiksema tiimiga jm
Väheneb käsitsi- ja topelt-töö nt. ühtne integreeritud keskkond, info sisestamine üks kord ja otse tekkekohalt
ARUANDLUS  
Paraneb ligipääs adekvaatsele infole kogu ettevõttes nt. kõik aruannete tarbijad lähtuvad “ühest tõest” jm
Suureneb aruandluse operatiivsus ja adekvaatsus nt. andmed otsustamiseks on on-line’s ja ilma  hälveteta, puudub vajadus lisatööjõu järele jm
Kiireneb otsuste tegemise protsess nt. adekvaatne info tõstab usaldusväärsust otsustusprotsessis ja aitab kaasa kiirematele
muutustele  (uued tooted, lahendused, muutused töökorralduses) jm

Kokkuvõtteks: investeeringute tasuvuse analüüs annab suurema kindluse ettevõttele neid investeeringuid ka sihipäraselt juhtida. Suurimad võidud, mida saavutame:

  • Parem alus majandustarkvara lahenduste otsustele
  • Struktureeritud eesmärgid, mis viivad paremini eesmärkide täitmisele
  • Terviklikum pilt ettevõttest ja lahenduse mõjust äritegevusele
  • Fookus kõige tähtsamale oma tegevustes
  • Kaudsed tulud saavad nähtavamaks
  • Parem kommunikatsioon äritegevuse ja IT tiimi/partneri vahel

 

Lisa

Joonis 2. Näide kaudsete tulude eesmärgistruktuuri ülesehitusest

Kaubandus ja laondus

BCS Itera klient Kafo – Kallist toodet on lihtsam müüa!

Eelmine uudis

järgmine uudis

Kaubandus ja laondus

Saage tuttavaks, uusimad müügimehed „põrandal“ – Cortana, Siri, Watson, Echo, Google

DIGITALISEERIMINE