Uudisvoog:

Tagasi

Finantsjuht, midagi sulle! Periodiseerimine ja konteeringu eelvaade nüüd Dynamics NAV-is.

Autor: Harti Piiskop, BCS Itera konsultant

Kulude (ja tulude) periodiseerimine tagab adekvaatsema aruandluse ning konteeringu eelvaade võimaldab kontrollida kannete õigsust enne lõplikku kinnitamist. Funktsionaalsusi tutvustab lähemalt Harti Piiskop.

piles-of-german-money-in-a-berlin-bank-everett

Periodiseerimine

Kindlasti aitab kulude (ja tulude) periodiseerimine muuta aruandlust arusaadavamaks ja näha tervikpilti, kuid pahatihti on seda ebamugav teha. Tavaliselt tuleb selle jaoks pidada eraldi arvestust ning kuu lõpu tegevuste raames peab meeles pidama, et ka need kanded saaksid tehtud. NAV2016-ga lisandus võimalus kasutada periodiseerimise funktsionaalsust koos sisestatava dokumendiga.

Periodiseerimisreeglite komplekti (perioodide arv, arvutusviis, alguskuupäev, %, konto) saab määrata otse dokumendi real (ostu- ja müügiarvetel või žurnaalis) ning pärast konteerimist tekitatakse automaatselt ka periodiseerimiskanded.

Tänu adekvaatsemale aruandlusele suudavad kasutajad seda tõhusamalt töödelda ja nii hoitakse kokku aega, mis oleks muidu kulunud ebakõlade väljaselgitamisele.

Konteeringu eelvaade

Konteeringu eelvaade ehk ülevaade tekkivatest kannetest enne konteerimist. See funktsionaalsus annab ideaalse võimaluse kontrollida tekkivate kannete õigsust enne lõpliku kinnitamist. Konteeringu eelvaade imiteerib NAV-ist tuntud navigeerimise funktsionaalsust ning võimaldab seega näha mitte ainult tekkivaid pearaamatu kandeid, vaid ka teisi seotud kandeid (kliendiandmiku, käibemaksu ja põhivaraandmiku kandeid jne).

Kui need kaks eespool kirjeldatud funktsionaalsust kombineerida, saab vaadata, millised tulevikukanded konteerimisel tekivad ning mis summas ja kuupäeval need on tehtud. Kui kõik sobib, saab tegevusega jätkata – kui mitte, siis on võimalik veel kõike muuta.

 

Metoodika

Peakasutaja kui investeeringu kaitsja

Eelmine uudis

järgmine uudis

Kaubandus ja laondus

How to re-route customers from your website to your store – Dynamics NAV LS Retail

DIGITALISEERIMINE