Uudisvoog:

Tagasi

Mida silmas pidada investeerimisel majandustarkvarasse?

Aasta-aastalt on Eestis jätkunud hoogne investeeringute kasv majandustarkvara lahendustesse (ERP lahendused). Mis on need peamised trendid, millel silma peal hoida ja millega investeeringute tegemisel arvestada.

Erkop
Autor: Erko Tamuri, BCS Itera tegevjuht

Lahenduste konsolideerumine

Üha enam tootjaid, kes keskendunud siiani erinevate lahenduste pakkumistele nt BI (Business Intelligence elik ärianalüüs) lahendused või SCM (tarneahela juhtimise) lahendused või CRM – lahendused või ERP – lahendused või konkreetse ärivaldkonna põhised vertikaallahendused – on hakanud aktiivsemalt koostööd tegema või koondanud lahendused ühte tervikusse. Kliendid on ka sellest protsessist palju võitnud – kui soov on nö põhiäriprotsessid ERP lahenduste baasil ellu viia, on hiljem jätkuprojektidena väga hea kasutusele võtta kas spetsiifilised vertikaallahendused või andmemahukad BI-lahendused või kreatiivsust võimaldavad mobiilsed lahendused, mis arvestavad juba eelnevate ERP lahenduste eripärasid.

Vertikaallahenduste rolli kasv

Tänu tootjate ja klientide aktiivsele koostööle on jätkuvaks trendiks ka nö vertikaallahendused, kus juba kliendi jaoks on ühte lahendusse kokku korjatud antud majandusharu parim kogemus (best practice). See aitab tulevastel lahendustesse investeerijatel saada hetke parim kogemus turult ja mitte ise palju aega investeerida oma tegevusharu vajaduste väljaselgitamisse.
Lahenduste atraktiivsus

Vaatamata sellele, et ERP lahenduste „kulisside tagune elu“ on väga keeruline, on märgatav trend olnud viimasel ajal nö kasutajaliideste atraktiivsuse kasvul. Nii tootjad kui kliendid on aru saanud, et üha enam inimesi tuleb „meelitada“ lahendusi kasutama ja ilma kasutajasõbralike liidesteta on seda äärmiselt keeruline teha. Sestap on viimase aja trendideks rolli-põhised kasutajaliidesed või ligipääsud ettevõtte terviklahendustele läbi erinevate nutitelefonide või tahvelarvutite ja mis omakorda muudab kasutamise rohkem personaalsemaks ja meelitab kasutajaid aktiivsemalt ettevõtte lahendusi kasutama.

ERP teadmiste kasvatamise roll
ERP lahendused on väljumas kitsast kasutajate ringist kogu ettevõttet katvateks lahendusteks. See protsess on toonud kaasa investeerijate (sic! kliendid) fookuse muutumise – prioriteediks ei ole niivõrd lahenduse juurutamine, vaid nende inimeste aktiivne harimine, koolitamine, kes need lahendused ellu viivad ja neid hiljem kasutama hakkavad. Tänu ERP-lahenduste majja toomisele tekivad suures koguses nö Targad töökohad ja kui need inimesed ei suuda ettevõttele vajalikke lahendusi kasutada, võivad suured investeeringud (ja selleks ERP lahendused kindlasti kvalifitseeruvad) tekitada ebarahuldavaid tulemusi.
ERP lahenduste kättesaadavus
ERP lahendused ei ole enam eksklusiivne õigus ainult suurematele ettevõtetele. Üha suurem lahenduste standartsus, juurutusvõimaluste lihtsustumine, pilvepõhiste ERP lahenduste olemasolu – on kokkuvõttes investeeringute mahud toonud sellisele tasemele, et neid lahendusi suudavad oma äris rakendada nii keskmise suurusega ettevõtted kui ka nt. Start-up tegijad. Alustades baasvajaduste ellu viimisega, saab ettevõtte kasvades ja toetudes usaldusväärsele tehnoloogiale juba ka uusi ning konkurentsieeliseid loovaid võimalusi edukalt ellu rakendada.

Suund lahenduste atraktiivsustele, mobiilsetele kasutusvõimalustele, üha rohkem inimeste kaasamistele ja operatiivse tagasiside rikkalikele võimalustele – on mõjutanud ka ettevõtteid julgemalt tegema investeerimisotsuseid ERP lahenduste elluviimiseks.

Seega tasub vajalike otsuste tegemine ette võtta juba täna.

 

Äriteenindus Kaubandus ja laondus Tehnoloogia Tootmine

Dynamics NAV poeb sotsiaalmeediasse

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tehnoloogia

Elektrooniline dokumendivahetus – OpusCapita liides NAV´le!

DIGITALISEERIMINE