Uudisvoog:

Tagasi

Varude planeerimise ja täiendamise lahendus tagab ärile oodatud tulemused

Autor: Kätlin Ehrlich

Jaekaubanduses on kaubavarude juhtimine igapäevase äri üheks võtmeks – kui see ei toimi ühtse süsteemina, siis on tulemuseks tühjad letid või üleliigsed kaubavarud, mis omakorda peletavad kliente ja tekitavad suuri kulusid. Tekib sündmuste ahel, mis jooksutab jaekaupluse äri kinni.

edasimuujadKaubavarude juhtimine koosneb erinevatest protsessiosadest – alates planeerimisest kuni müügitsükli lõpuni. Selles ahelas toimetab kaubavarudega mitmeid ettevõtte töötajaid, kellele jaoks on oluline välja töötada ühtne süsteem ja reeglid, mille abil igapäevased tegevusi ellu viia. Sellega jõutakse kogu äritegevuse terviktulemusega oodatud tasemele.

PLANEERIMINE

Planeerimine on esimene ja üks olulisemaid protsesse varude juhtimises. Jaekaubanduslahendus Dynamics NAV LS Retail võimaldab ettevõttel oma kõikidele kaupadele kasvõi kaupluste lõikes defineerida planeerimisel aluseks võetavaid mõõdikuid. See tähendab, et varude planeerimisel on võimalik ja vajalik rakendada erinevaid tingimusi – näiteks keskmised müügid, seotud tooterühma, kategooria planeeritud kogused või 1:1 vastavalt müüdud kogusele.

Täpse planeerimise eesmärk on kaubavarud laos või kaupluses hoida võimalikult optimaalsena, et ei peaks tegema allahindamisi ning saaks kasutada laopinda optimaalselt. Teisalt tagab see, et riiulitele ei tekiks tühje auke ja klient ei sooritaks kaubapuuduse tõttu ostu hoopis konkurendilt. Ehk kaubad on alati tarbijale kättesaadavad ning kaupmehel ei jää ükski müügivõimalus üles korjamata.

VARUDE TÄIENDAMINE

Reeglid-reeglid-reeglid! Ainult täpselt etteantud tingimuste järgimise ja jälgimisega saab kindlustada, et kaup ei saaks otsa ega tekiks liiga suurt laovaru – tuleb arvestada hankijapoolseid tarneaegu, minimaalseid tellimiskoguseid, hetke laoseisu, müükide prognoose ja muid olulisi nüansse, mis mõjutavad tellijapoolse lao- ja kaupluse varude seisu ning müüke.

Kaupmees saab tagada, et tarnijaga lepinguliselt kinnitatud kokkulepped oleksid kõikidele seotud töötajatele kättesaadavad ja majandustarkvaras defineeritud. Ühtlasi annab selline töövahend ülevaate tehtud ja tegemata töödest (näiteks  esitatud tellimustest, kaupade liikumistest). Kõikidel vastutavatel positsioonidel on samal ajal võimalik jälgida kõrvalekaldeid ja võtta vastu vajalikke otsuseid – näiteks vahetada tarnijat, kes kokkulepetest kinni ei pea, rakendada reklamatsiooninõudeid jms.

Väga suureks plussiks LS Retaili lahenduse juures on see, et ostu tegemise hetkel on kogu vajalik info varude täiendamise tingimuste kohta ühel vormil olemas. Ostutellimused on võimalik luua automaatselt eelkirjeldatud tingimuste alusel ning vajadusel saab teha korrektuure. Väheneb oluliselt käsitöö tellimuse sisestamiseks ja planeeritud andmete otsimiseks.

KAUPADE JAOTAMINE

Eelpool mainitud lahendusega on võimalik kaubandusettevõttel korraldada kaupade liikumine nii läbi kesklao, koos jaotamisega, kui ka otse kauplustesse. Kui kaup ostetakse kesklattu, siis on oluline arvestada kauplustesse jaotamisel ka nende spetsiifilisi vajadusi. Selleks võimaldab LS Retaili lahendus seda teha vastavalt lahenduses eelnevalt defineeritud tingimustele (nt keskmine müük, eeldatav müük, laoseisud, 1:1 müük) või täiesti ise kirjeldatud tingimustele (müügiajalugu, riiulipind, käibekiirus jms).

Peamine kasu sellest tuleneb töötajate käsitöö vähenemisest ning kogu jaotamise protsessi kiiruse kasvust. Samuti muutub kogu protsess läbipaistvamaks, sest igal dokumendil on seos algse töölehega.

TULEMUSTE JÄLGIMINE JA OTSUSTUSKOHAD

Hindamaks oma äritegevuse eesmärkide täitmist peab olema võimalik kõrvutada planeeritud ja tegelikke müüke ning tulemit. See annab sisendi otsuste tegemiseks ning järgmiste perioodide tegevuskavaks. Selleks on oluline, et aruanded kajastaksid planeeritud ja tegelikke müüke samade aluste järgi, et andmed oleksid võrreldavad.

Tulemuste alusel saab vajadusel ümberhinnata plaanid või varude täiendamise reeglid. Eesmärgiks tagada kauba saadavus kliendile ning hoida laos optimaalset kogust, et ei tekiks ülejääke. Siin on võimalik teha vettpidavaid otsuseid näiteks tarnija valimiseks, lepingutingimuste läbirääkimisteks, töötajate töökvaliteedi hindamiseks ning miks mitte ka ettevõtte kasvustrateegia loomiseks.

OTSESED KASUD

  • ajakulu vähenemine;
  • ülekulude vähenemine;
  • effektiivsuse kasv;
  • optimaalsem laopinna kasutus;
  • rahulolevad kliendid;
  • teostatud müügid.

Kokkuvõtteks on LS Retail väljamõelnud välja suurepärase funktsionaalsuse, mis toetab ettevõtte äritegevust ning püstitatud eesmärkide saavutamist. Loomulikult on siin ka muid tegureid nagu turg ja klientide ostukäitumine kuid kui varude planeerimine ja täiendamine toimib laitmatult, ei jää üles korjamata ükski müügivõimalus. Kliendi jaoks peab otsitav kaup olema alati letil vajalikus koguses. LS Retaili varude täiendamise lahendus tagab ettevõttele väiksemad ülejäägid (riknenud kaup), rahulolevad kliendid, laopinna optimaalne kasutus ning ka reeglite järgi tööülesandeid täitvad töötajad.

 

Juhtimine

Kliendi edu on meile tähtis – juhtimiskonsultatsiooni roll

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus Juhtimine Kaubandus ja laondus Tootmine

Lepingute haldus Dynamics NAV-s võimaldab suurt kokkuhoidu ajas

DIGITALISEERIMINE