Tooted:

Tagasi

Pakendiaktsiis Dynamics 365 Business Centralile

Pakendiaktsiisi arvestus ettevõtetele, kellel on kohustus esitada pakendi aktsiisideklaratsioon.

Pakendiaktsiisi app pakub Eesti nõutele vastavat funktsionaalsust Dynamics 365 Business Centralile.

Business Central abistab deklaratsiooni jaoks vajaliku andmekomplekti kokku panemisel.
Funktsionaalsus ei sisalda aktsiisideklaratsiooni aruande väljatrükki.

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042012006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/13074692?leiaKehtiv

Pakendiaktsiisi arvestus on üks mitmetest Eesti lokaliseerimisrakendustest, mis sisaldab selliseid rakendusi nagu:

Äriregistri liides
Pangaliidesed
Intrastat aruandlus
Käibemaksu aruandlus

Toetatud litsentsid:

App toetab nii Microsoft Dynamics 365 Business Centrali Essential kui ka Premium litsentse.

DIGITALISEERIMINE