Toimialat ja hallinto → Tuotanto

Takaisin

Tuotannonohjaus

Tuotannon suunnittelu

Tuotannon suunnittelu on jokaisen teollista valmistusta harjoittavan yrityksen perusprosesseja. Juuri tällä päätetään, milloin kukin valmistusvaihe aloitetaan ja mitä materiaaleja siihen tarvitaan. Lisäksi tämä on se kohta, jossa ilmenevät mahdolliset pullonkaulat sekä tuotantoresurssien että materiaalien osalta. Valmistuksen monimutkaisuuden ja/tai laajuuden kasvaessa myös suunnittelu mutkistuu. Tuotannon suunnittelu toiminnolla pystyt luomaan antamiesi parametrien mukaiset valmistus- ja ostotilaukset, jotka huomioivat tuotantoresurssien rasituksen, tarvittavat materiaalit ja/tai niiden toimitusajat, asiakkaille annetut lupaukset ja tuotteiden varastoparametrit (varannot, sallitut vähimmäistilaukset tms.).

Hyödyt

  • Tarjoaa mahdollisuuden optimoida materiaalien ja resurssien käyttöä vähentäen materiaalien varastosaldoja ja ehkäisten työvoiman ja laitteiden saatavuuteen liittyviä ongelmia/kuluja.
  • Tuotannon suunnittelu antaa mahdollisuuden pelata jos−niin-skenaarioita löytääkseen ehkäisevästi mahdollisia pullonkauloja ja auttaakseen suunnittelemaan mahdollisia liiketoiminnan muutoksia.
  • Tuotannon suunnittelun käyttö antaa mahdollisuuden kasvattaa asiakastyytyväisyyttä, koska järjestelmä suosittelee tuotteiden valmistusta asiakkaan tilauksen mukaan ja auttaa välttämään asiakastilauksen valmistuksen ohjaamisen unohtamista.
  • Korvaa valmistuksen suunnittelun prosessissa usein käytettävät erilaiset Excel-taulukot yhdellä näkymällä samoihin tietoihin varmistaen siten valmistustietojen samuuden kaikille käyttäjille.

 

Mahdollisuudet

Resurssien suunnittelu – mahdollisuus antaa tietojärjestelmän suunnitella tuotantoresurssien (laitteet, ihmiset) optimaalinen käyttö ottaen huomioon resurssiryhmäkohtaiset parametrit (työaika, tehokkuus, huoltotauot ja levot ym.).

Materiaalien suunnittelu – mahdollisuus antaa suunnittelujärjestelmän laskea materiaalien tarve ja sen pohjalta laatia joko ostotilaukset tai siirtomääräykset.

 Suunnittelun seuranta – valmistelun suunnittelulle voidaan tehdä sellaiset asetukset, että järjestelmä seuraa suunnittelun laskelmia ja käyttäjä voi sen jälkeen tarkastaa, miksi ja miten järjestelmä suunnitteli tiettyä komponenttia tai materiaalia. Lisäksi myyntitilauksesta käsin voidaan seurata sen täyttämistä varten tehtyä valmistustilausta ja valmistuksen tilaa.

 

Konfigurointi

Valmistuksen konfigurointi on yrityksille, jotka valmistavat tuotteita tilauskohtaisesti ja tarjoavat asiakkaille laajan valikoiman erilaisia tuotteita, joista monet voivat olla ainutkertaisia. Lisäksi tilausten nopea ja kätevä hallinta on erittäin tärkeää. Asiakas haluaa tilaamansa tuotteet tietyn kokoisina, värisinä, pinnoitteisina – yhtäkään yksityiskohtaa ei saa sivuuttaa valmistuksessa, ja myös materiaalit tulee hankkia sen mukaan, miten niitä tarvitaan eri valmistuotteita varten.

Tilauksen konfigurointi NAV:issa voidaan asettaa lukuisia erilaisia esivalintoja tuotteen mitoille ja muille ominaisuuksille; tilausta kirjatessa on helppo valita peräkkäin tuotteen mitat, väri, pinnoitusvaihtoehto jne. Näiden ominaisuuksien yhdistelmän mukaan järjestelmä löytää tai luo tilatun tuotteen kortin, löytää tuotteelle myyntihinnan (jos se on riippuvainen tuotteen konfiguraatiosta) ja laskee materiaalien sekä tuotantoresurssien tarpeen.

Tavaramallien hallinta Kaikki ominaisuuksiltaan/mitoiltaan erilaiset tavarakortit pysyvät sidottuina alkuperäiseen, ns. perus-tavarakorttiin. Jos tavaran perustiedoissa jokin muuttuu – kuvaus, tuoteryhmä, kiinteiden perusmateriaalien kokoonpano (esimerkiksi rakenteeseen lisätään 4 ruuvia), muutetaan mallina olevan perus-tavarakortin mukana kyseiset tiedot myös sen kaikissa eri muunnelmissa.

 

Urakkatyön laskenta valmistusyrityksissä

Valmistusyrityksissä työntekijöiden panosten mukaisten palkkojen määrittäminen ja maksaminen voi olla todellinen haaste. NAV:n valmistuksen urakkatyön ratkaisulla voidaan laskea yksityiskohtaisesti kunkin työntekijän panoksen mukainen palkkaus ja urakkatyön mukainen tulospalkkio. Palkanlaskentaa varten järjestelmään tulee syöttää työntekijän kanssa sovitut toimet palkkioineen. Ne yhdistetään tuotteen reitin toimintoihin. Tuotteen valmistusta aloitettaessa laaditaan työkeskukselle (ja siihen liittyvälle konekeskukselle) valmistustilaus (työlehti), johon on merkittynä valmistukseen tarvittavat materiaalit ja toimet. Tilausta laadittaessa saadaan alustavat tiedot tuoteselosteesta, jossa kullekin toimelle on arvioitu siihen kuluva aika.

Työkeskuksessa työtä tehtäessä raportoidaan jatkuvasti valmistuneesta tuotannosta. Raportoinnin tuloksena syntyvät tuotteen valmistustoimiin perustuvat merkinnät. Niistä näkyvät palkanlaskentaa varten tarvittavat tiedot: työntekijän nimi, valmistuneet kappalemäärät, eri toimiin kulunut aika ja sovitut korvaukset.

Palkkamoduulissa tuotantohenkilökunnan palkanlaskentaa aloitettaessa kyseiset tiedot ovat heti käytettävissä.

 

Valmistuksen tietojenkeruuratkaisut

Erittäin hyvän, kokonaisvaltaisen ja luotettavan talousohjelmiston käyttöönotosta huolimatta asiakkaalle voi syntyä tilanne, jossa työprosessien nopeus ja tarkkuus eivät kasva sellaisella laajuudella, joka tyydyttäisi yrityksen tarpeet. Tyypillisesti tämän ongelman syy on tiedonvaihto työympäristön (työlaitteet) ja tietojärjestelmän (ohjelmisto) välillä, joka ei ole riittävän toimiva ja nopea.

Microsoft Dynamics NAV -talousohjelmistossa on otettu käyttöön tietojenkeruuliitännät – Automated Data Capture System (ADCS). ADCS-liitäntä sallii tietojenkeruun yksinkertaisesta tietojen lukemisesta viivakoodinlukijoista, vaa’oista tai RFID-siruista NAV:in liittämiseen robotteihin ja muihin automaatiolaitteisiin.