Toimialat ja hallinto → Liikkeenjohto

Takaisin

Palkat ja henkilöstöjohtaminen

BCS Itera PAYROLL factsheet

DEMOYMPÄRISTÖ: NAV2016 BCS Itera Palkka ja Henkilöstö

 

Microsoft Dynamics NAV:iin perustuva palkka- ja henkilöstölaskennan ratkaisu

BCS Itera Palkka ja Henkilöstö on paras valinta yrityksille, jotka kaipaavat huipputasoa olevan Microsoft Dynamics NAV:in toimintoja sisältävän, joustavan ja Microsoftin tuotteiden kanssa hyvin yhteensopivan palkka- ja henkilöstölaskennan ratkaisun.

Palkan- ja henkilöstölaskenta kuuluu jokaisen yrityksen liiketoimintaprosesseihin riippumatta sen koosta. Tähän asti NAV-asiakkaat käyttävät palkkalaskentaan hyvin erilaisia ratkaisuja Excelista ulkoisiin erikoisohjelmiin. Erilaiset ratkaisut vaativat kuitenkin lisätyötä tai liitäntöjen toteuttamista tietojen siirtämiseksi NAV:iin. Yleistä on tilanne, jossa palkkatiedot lasketaan Excelissä ja sitten syötetään käsin talousohjelmistoon. Moninkertainen tietojen syöttö lisää virheiden todennäköisyyttä, vie aikaa eikä tuota lisäarvoa. Palkanlaskijan ongelmat ratkaisee BCS Itera PALKKA, joka on eräs NAV-moduuli, kuten osto tai varasto. Kaikki palkkaan ja henkilöstöön liittyvät tiedot sijaitsevat NAV:in tietokannassa, ja merkinnät välittyvät automaattisesti pääkirjaan.

Hyödyt

  • toimii samoilla periaatteilla kuin koko NAV (käyttäjänpuoleiset asetusmahdollisuudet, tilianalyysiä vastaava raportointi, eri listojen suodatus, rahoituslaskennassa kuvattujen ulottuvuuksien käyttö jne.)
  • säästää palkanlaskijoiden aikaa ja vähentää mahdollisten virheiden syntymistä, tietoja ei tarvita syöttää montaa kertaa.
  • auttaa pitkällä aikavälillä vähentämään yrityksen kuluja: tarvitaan ainoastaan yksi moduuli, joka sisältää sekä palkan- ja henkilöstölaskennan että työaikojen suunnittelun
  • tarjoaa joustavia palkkausmalleja. Käyttäjä voi itse asettaa erilaisia palkanlaskennan menetelmiä ja kaavoja
  • tuote kehittyy yhdessä Microsoft Dynamics NAV:in kanssa, mikä antaa asiakkaalle varmuuden alustansa ajanmukaisuudesta.

Kenelle ratkaisu sopii?

Palkka- ja henkilöstölaskennan ratkaisu BCS Itera Palkka ja Henkilöstö on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät vähintään yhden neljästä kriteeristä:

  1. Ratkaisu sopii etenkin yrityksille, joilla on käytössä monta eri palkkausmallia, ja palkka lasketaan yli 20 henkilölle. Koska työntekijöiden tiedot (henkilö- ja numeeriset tiedot) tulee syöttää sekä talousohjelmistoon että palkkaratkaisuun, se on suuremman henkilömäärän tapauksessa hankalaa ja aikaa vievää sekä lisää virheiden todennäköisyyttä eikä tuota lisäarvoa.
  2. Se sopii myös niille, joiden palkanlaskennan lähtötiedot kerätään monesta eri liiketoimintaprosessista. Yhteensovitetun ratkaisun suurena etuna on palkanlaskentaan tarvittavien tietojen saanti samasta ohjelmistosta. Näin ei tarvitse tehdä rajapintoja, jotka lisäävät virheiden riskiä. Esimerkiksi urakkatyön tiedot saadaan suoraan valmistusmoduulista ja tuntilaskenta projektimoduulista.
  3. Se sopii yrityksille, jotka haluavat mahdollisuuden asettaa itse palkanlaskennan vaihtoehtoja ja kaavoja. Eräänä talousohjelmiston laadun kriteerinä on mahdollisuus tehdä asetuksia, eli kuinka paljon käyttäjä voi itse tehdä ottamatta yhteyttä konsulttiin tai ohjelman valmistajaan. NAV-palkkaratkaisussa käyttäjälle on annettu vapaus räätälöidä palkkausmalleja. Käyttäjä, joka on omaksunut asianmukaisen logiikan, pystyy itse laatimaan uusia palkkausmalleja.
  4. Viimeisenä kriteerinä palkka- ja henkilöstölaskennan ratkaisu BCS Itera Palkka sopii yrityksille, jotka haluavat hallinnoida keskitetysti liiketoimintaprosessejaan. Saman valmistajan ratkaisu on helpommin opeteltavissa, sen toimintaperiaatteet ovat käyttäjälle tuttuja, ja laskennan tulokset sopivat hyvin yhteen rahoituslaskennan kanssa.

BCS Itera Palkka on NAV-talousohjelmiston moduuli ja kuuluu sen kokoonpanoon samalla tavalla kuin osto- tai rahoitusosa. Kaikki tiedot sijaitsevat NAV:in tietokannassa, ja niiden siirtäminen pääkirjaan tapahtuu automaattisesti. Periaate on yhtä yksinkertainen kuin NAV:ssa: käyttäjänpuoleiset asetusmahdollisuudet, tilianalyysin kaltainen raportointi, eri listojen suodatus, rahoituslaskennassa kuvailtujen tunnusten käyttö ym.