Toimialat ja hallinto → Liikkeenjohto

Takaisin

Pääkäyttäjäpalvelu

PÄÄKÄYTTÄJÄPALVELU MICROSOFT DYNAMICS NAV OHJELMISTOLLE

 

KENELLE PALVELU SITTEN SOPII?

Pääkäyttäjäpalvelu sopii yritykselle, joka haluaa ottaa kaiken irti Microsoft Dynamics NAV-ohjelmistosta.

Palvelu sopii sekä NAV-ohjelmistoa sekä käyttöön ottaville yrityksille että sellaisille, joissa ohjelmisto on jo käytössä.

 

HYÖDYT

  • Ammattilaisten apua ohjelmiston käyttöönottohankkeisiin alansa parhailta asiantuntijoilta
  • Ohjelmistohankkeet pysyvät budjetin ja aikataulun rajoissa
  • Helpdesk tuki päivittäisten työtehtävien yhteydessä
  • Sujuva viestintä ERP-kumppanin ja palvelun käyttäjän välillä
  • Ohjelmisto tukee tehokkaasti yrityksen työprosesseja
  • Ohjelmiston kehitys ja päivitys ovat sopusoinnussa yrityksen kehityksen kanssa
  • Uudet kehitystarpeet ovat suunniteltu ja määritetty selkeästi

 

KUKA PÄÄKÄYTTÄJÄ ON?

Pääkäyttäjä on asiakkaan pääasiallinen yhteyshenkilö NAV-ohjelmiston ja siihen liittyvien työprosessien osalta. Hän on ns. KOKENUT KÄYTTÄJÄ, joka tuntee ohjelman perusteellisesti ja sen mahdollisuudet sekä osaa soveltaa tietojaan yrityksen työprosessien mukaan.

Pääkäyttäjä on apuna kehityshankkeiden toteuttamisessa sekä muutostöissä hän ottaa huomioon yrityksen tarpeet. Hän osaa arvioida tilattavien ohjelmistomuutosten tarpeellisuuden ja välittää asiakkaan toiveet NAV-kumppanille. Lisäksi hän tarkastaa ohjelmistomuutoksen vastaavuuden asiakkaan alkuperäiseen toiveeseen.

Pääkäyttäjä pitää NAV-ratkaisun dokumentaation ajan tasalla ja tarjoaa asiakkaille tarpeenmukaista tukea ja koulutusta.


Erillisen kokoaikaisen työntekijän palkkaaminen pääkäyttäjän tehtäviin tulee kalliiksi, joten konsulttipalvelun ulkoistaminen on paljon taloudellisesti kannattavampaa.

Useimmissa NAV:ia käyttävissä yrityksissä pääkäyttäjinä ovat yrityksen omat työntekijät, jotka suorittavat tehtäviä perustyönsä ohessa. ERP-ohjelmistoon liittyvissä tehtävissä kuluu kuitenkin 20–50 % heidän työajastaan, mikä hankaloittaa heidän keskittymistään päätyöhönsä.

 

PÄÄKÄYTTÄJÄN TYÖN TULOS

Kokenut pääkäyttäjä: Kokematon pääkäyttäjä:
ERP-ohjelmistossa prosessit heijastuvat sovitusti. ERP-ohjelmistossa ja todellisessa elämässä prosessit kulkevat eri tavoin eikä kukaan tiedä, mikä on oikein.
Automatisoidut työjonot tarjoavat yritykselle kilpailuedun. Lisätöitä syntyy jatkuvasti ja varsinaiset liiketoimintaprosessit jäävät taka-alalle.
Tehdään uudistuksia ja muutoksia, jotka tukevat yrityksen kehitystä jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Kukin käyttäjä noudattaa ainoastaan itseään koskevia prosesseja ja mukautuminen muuttuvaan ympäristöön tapahtuu vain paikoittain tai ei ollenkaan.
Muutoksiin kuluva raha ja aika on suunniteltu tarkasti. Mukautuksia tehdään kaoottisesti, eikä pysytä budjetissa.
Muutosten tekeminen ja hyväksyttäminen on prosessina kaikille selkeä ja se on hallittua alusta lähtien. Muutoksia tehdään yksittäisen käyttäjän aloitteesta, ja prosessien kokonaisuus jää tuntemattomaksi.