Toimialat ja hallinto → Kauppa ja logistiikka

Takaisin

Ostojen hallinta | LS Retail Replenishment

Varastojen optimointiratkaisu raha- ja tavaravirtojen tehokkaampaa hallintaa varten

Yrityksille, jotka harjoittavat teollista valmistusta tai kauppaa, varastojen hankinta on liiketoimintaprosessin hyvin tärkeä osa. Keskeisenä haasteena on säilyttää tasapaino ylimääräisen ja vajavaisen hankkimisen välillä. Varastojen puuttuessa valmistusprosessi voi keskeytyä, ja tavaran myyntituotot asiakkailta jäävät saamatta. Varojen sijoittaminen liian suuriin varastoihin voi taas heikentää yrityksen varallisuutta ja maksukykyä.

Varastojen täydentäminen

Varastojen automaattisen täydentämisen ratkaisu LS Retail Replenishment on apuväline yrityksen ostohenkilökunnalle. Tämän toiminnon käyttö keventää merkittävästi osto-osaston työntekijöiden työtaakkaa sekä nopeuttaa ja tehostaa ostoprosessia.