Chat

Valdkonnad → Puitmajade tootmine

Tagasi

ELEMENTMAJAD

Kellele ja miks

Elementmajade tootmine on uus, kiiresti kasvav sektor. Sektori ettevõtted peavad suutma oma protsesse kiiresti kohandama suurenevatele mahtudele ja klientide erisoovidele, samas mitte kaotades paindlikust ja kvaliteeti. Pidevalt võetakse kasutusele uuenduslikke lähenemisi, materjale ja töövõtteid

Elementmajade tootmisele on iseloomulik lisaks harilikule tootmise keerukusele puidu kui materjali töötlemise spetsiifika. Suurimaks väljakutseks on suure hulga erinevate materjalide haldamine ja nende töötlemisel tekkivate uute toodete rohkus. Väga oluline on ka majade valmimise erinevate etappide planeerimine, eelarvestamine ja nende etappide õigeaegne teostus, tarnimine ning eelarve jälgimine.

Suurimad väljakutsed  on uute strkutureeritud protsesside juurutamine, kiire ja täpne  logistika ning läbipaistev palgasüsteem.

Dynamics 365 Business Central äritarkvara pakub finantsjuhtimisest, laohaldusest kuni e-kanaliteni terviklahendust, mis võimaldab omada ülevaadet ning juhtida maksimaalse operatiivsusega kõiki valdkonna protsesse ja tarneahelat hankijatest – klientideni.


Tootmine

 • Tootmise planeerimine päeva, nädala, kuu ja aasta vaates
 • Töökeskused, masinakeskused ja muude ressursside planeerimine
 • Töökäsud ja nende haldus
 • Allhangete korraldus
 • Erinevate pikkuste arvestus materjalide puhul

Ladu

 • Varuosade planeerimine
 • Sertifikaadid (nt: ETA ja CE sertifikaadid)
 • Tuleohutuse tõendamine
 • Energiatõhusus
 • Alternatiivsed tarned
 • Asenduskaubad
 • Ostude planeerimine vastu projektide vajadusi
 • Puidu spetsiifiline kaupade haldus
 • Korrastatud laoseis
 • Ülevaade kaupadest erinevates ladudes
 • Erinevate mõõtühikute arvestus
 • Partiid, seerianumbrid ja säilivusajad
 • Varude planeerimine

Projektimoodul

 • Tervik projekti vaade (ka visuaalne)
 • Võrdlus eelarve ja tegelikud kulud
 • Müügigarantiide haldus

Kliendihaldus

 • Sihtturgudel süstemaatilise kommunikatsiooni ning mainekujundamise haldamine


Finantsjuhtimine

 • Seadistatavad analüütilised tunnused
 • Kulude periodiseerimine
 • Valuutade kasutamine, automaatne kursside import
 • Eelarvestamine
 • Kontoanalüüsid ad-hoc finantsaruandluse loomiseks
 • Intrastat aruanne
 • Käibemaksu deklaratsioon
 • VIES (VD) aruandlus
 • Viivisarved
 • Konsolideerimine

Põhivara ja rahavoogude haldus

 • Rahavoogude prognoos
 • SEPA pangaliidesed
 • Maksete-laekumiste automaatne sobitamine
 • Sularaha haldus
 • Pangakontode haldus
 • Põhivarad
 • Põhivarade asukohad ja vastutajad
 • Põhivara kindlustus ja hooldus

HRM – palk ja personal

 • Personali- ja palgaarvestus
 • Tööajagraafikud
 • Töötaja- ja juhiportaal
 • Töötajate varad, koolitused, haridus, oskused
 • Tööohutus ja töötervishoid
 • Haigekassa ja TÖR infovahetus
 • Riiklikud ja sisemised aruanded

Ärianalüütika

 • Valmis PowerBI aruanded
 • Valmis andmelaolahendus
 • Otsuste toetamise metodoloogiat (Kimball) arvestades
 • Võimalus luua kliendipõhiseid aruandeid
 • Kulukohtade analüüs
 • Tootegrupi ja toote kulude kontroll ja jälgimine
 • Klientide analüütika ja müügiprognoos
 • Varude prognoos ja ennustamine


Kasutusmudelid

Pilves kuutasu põhine

Ostetud litsents pilves

Ostetud litsents ja oma server

Tootelehed

ELEMENTMAJAD tooteleht

Dynamics 365Business Central tooteleht

Tootmise viusaliseerimine ja planeerimine – Netronic

BCS Itera Palk ja Personal funktsionaalus 2019

Palga&Personal365 tooteleht

Ärianalüüsi tooteleht

Ärianalüüsi lahenduse BI4Dynamics tooteleht

Business Central ja CostPocket tooteleht

Dynamics Eesti lisafunktsionaalsus