Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2023 veebruar

Palk365 ja Personal365 uuendused alates versioonist BC18

Aruanded

Palk ja tööjõud liidetud aruanne

Statistika aruannet Palk ja tööjõud on võimalik ühes baasis asuvates ettevõtetes genereerida koondaruandena, mis arvutab valitud ettevõtete raames statistilised näitajad ühte aruandesse kokku. Koondaruande kasutamiseks on vajalik Ettevõtte filtrisse määrata vastavate ettevõtete nimed ja eraldada need püstkriipsuga.

Palk ja tööjõud liidetud aruanne

Töötasu struktuur

Lahendusse on lisandunud statistika aruanne Töötasu struktuur, mis vastab 2022. aastal uuendatud Statistikaameti aruande mallile. Aruanne on leitav Statistika aruanded loendist.

 

Tööajatabelid

Konteeringurühm töötaja küljes

Tööajatabelites saab Tööajatabeli töötajate seadistustes töötajale lisada konteeringurühma. Kui töötajale konteeringurühma lisatud ei ole, siis võetakse konteerimise andmed tööajatabeli grupi seadistustest ning kui tabelil samuti oma seadistust ei ole, siis konteeritakse töötunnid, tasud jm vastavalt üldistele seadistustele.

Konteeringurühm töötaja küljes

Projektide ühikuhinnad

Tööajatabeli projektide seadistuses on võimalik lisada projektidele ühikuhinnad, mis annab võimaluse näiteks arvestada ühe projekti hinda arvestuskuus. Erinevate palgaarvestusvalemitega on võimalik hindasid pärida (vajab lisaseadistust).

Projektide ühikuhinnad

Töötaja kaart

Hüüdnimi

Töötaja kaardile on lisandunud Hüüdnime väli.

Hüüdnime väli

Üldised seadistused

Kinnitusringi automaatne kinnitamine

Kinnitusringi seadetesse on lisandunud Automaatne kinnitamise võimalus, mida saab kasutada juhul, kui kinnitusringis oleval kinnitajal pole vaja otseselt enda kinnitust anda. Näiteks saab määrata, et puhkuse asendaja kinnitusringi kinnitab enda osa automaatselt, ent saab siiski e-maili selle kohta, et ta on asendajaks määratud.

Kinnitusringi automaatne kinnitamine

Juhtimine

Töövahendite nurgake juhtidele. Muudatuste juhtimine

Eelmine uudis

järgmine uudis

CRM

BCS Itera kogemus: CRMi juurutus- ja toeprojektid