Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2023 jaanuar

Palk365 ja Personal365 uuendused alates versioonist BC18

Aruanded

TSD liidetud aruanne

Vajadusel saab TSD-d võtta välja ka liidetud aruandena, mis tähendab, et samas baasis olevad ettevõtted saavad ühiselt esitada TSD, kui neil on näiteks sama registrikood. TSD-d on vajalik mõlemal ettevõttel eraldi välja arvutada

 

TSD liidetud aruanne

TSD liidetud aruanne

Liidesed

VITS liides

Palk365 lahendus on liidestatav VITS töötervishoiu ja tööohutuse portaaliga. Palk365 lahendusest liiguvad liidesega töötaja andmed VITSa ning seal luuakse juba töötajatele konto. Nii saab hoida silma peal, millal keegi tervisekontrolli minema peab.

Loendid

Mitteresidentide loend

Loendite nimekirja on lisandunud Mitteresidentide loend, mis annab info ettevõttes töötavate mitteresidentide kohta ja kuvab nende kohta täidetud informatsiooni. Vaadata on võimalik kas kõiki, parasjagu kehtivaid või tulevikus kehtima hakkavaid mitteresidente.

Mitteresidentide loend

Mitteresidentide loend

Palgaarvestuse seadistus

8 dimensiooni palgas

Palgaarvestuses on nüüd võimalik kasutada nelja dimensiooni asemel kuni 8-t dimensiooni. Dimensioonid ehk kulukohad seadistatakse Palgaarvestuse seadistuse alt.

8 dimensiooni palgas

8 dimensiooni palgas

Personal365 iseteenindusportaal

Aeguvate puhkusepäevade info portaalis

Töötajal on endal võimalus iseteenindusportaalis silma peal hoida enda aeguvatele puhkusepäevadele. Selle jaoks on portaalis uus vahekaart Puhkepäevade aegumine, mis annab infot nii saadud, kasutatud kui ka aegunud päevade kohta, samuti kasutamata ja aegumise kuupäeva kohta.

Aeguvate puhkusepäevade info portaalis

Aeguvate puhkusepäevade info portaalis

Palgateatised portaalis

Iseteenindusportaalis on võimalik vaadata enda palgateatiseid. Selleks, et palgateatis portaalis nähtav oleks, on vaja neid saates valida saatmise liigiks Portaal (või Portaal + Email teavitus või Portaal + E-mail). Palgateatiseid on võimalik näha töötaja portaalis asuval kaardil või valides pealehelt kuhja nimega Palgateatised.

Palgateatised portaalis

Palgateatised portaalis

Puudumised

Aeguvate puhkuste täiendus

Puudumise liikide põhiselt on võimalik määrata, milliste puudumiste korral puhkuste aegumine peatub. Palk365 lahenduses puudutab see eelkõige emapuhkust ja lapsendaja puhkust.

Aeguvate puhkuste täiendus

Aeguvate puhkuste täiendus

Puhkuse aegumine lükkub edasi peatumise aja võrra.

Töötaja kaart

Lepingu reale ametikoha valimise täiendused

Töötaja Lepingu kaarti täites ja Ametikohta varasemalt seadistatud loendist valides on võimalik näha ka andmeid ametikohaga kaasas käivate Fontese ning palgagrupi kohta (vajalik välja tuua Isikupärastamisega).

Lepingu reale ametikoha valimise täiendused

Lepingu reale ametikoha valimise täiendused

Töötasu arvutus palgamäära ja protsendi alusel

Töötasukaardile on lisandunud väljad Tasumäär ja Tasumäära % (vajalik välja tuua Isikupärastamisega). Nende kasutamisel määratakse töötajale Tasumäär väljale töötasu ning Tasumäär% väljale protsentuaalne väärtus, mis omavahel annavad kokku töötasu Summa, mis läheb palgaarvestuse aluseks. Saab kasutada näiteks juhul, kui töötajal on ette nähtud kindel kuupalk ja kindel protsent, mille võrra ta teenib oma kuupalgast tulenevalt lisatasu.

Töötasu arvutus palgamäära ja protsendi alusel

Töötasu arvutus palgamäära ja protsendi alusel

ERP Juhtimine

Projekti eelarvet jälgides saab õigeaegselt sekkuda

Eelmine uudis

järgmine uudis

Ärianalüüs

Kolmekihiline ärianalüüsi lahendus