Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Juhendamine ja väljaõpe Palk365 lahenduses

Allikas: Äri-IT Sügis 2022

Autor: Triinu Pommer, BCS Itera HRM valdkonnajuht

2021. aastal juhtus kokku 3888 tööõnnetust, millest neljandik oli raske iseloomuga ja 13 lõppes töötaja surmaga. Kas need numbrid oleksid võinud olla väiksemad, kui tööandjad oleksid panustanud rohkem töötajate juhendamisse ja väljaõppesse?

 

Juhendamine ja väljaõpe Palk365 lahenduses

Enne tööle asumist on tööandja kohustatud juhendama kõiki uusi töötajaid, kuidas teha tööd tulemuslikult ja endale ning kolleegidele ohutult. Juhendamist on aga vaja ka siis, kui töötaja asub täitma uusi ülesandeid, on viibinud pikemat aega tööst eemal, eksinud tööohutusreeglite vastu või kui ettevõttes muutub töötervishoiu ja -ohutuse korraldus.

 

Digiteeri juhendamise ja väljaõppe protsess

Kui üldiselt on töötaja ja tema töösuhtega seotud andmed ettevõtetel digitaalselt hallatud, siis juhendamise ja väljaõppega seonduv on sageli dokumenteeritud paberil paksudes kollastes kaustades. Selleks et ka tööohutusalase juhendamisega seotud info saaks digiteeritud, on Personal365-l pakkuda üks asjakohane lahendus.

Juhendamise liigid saab määrata n-ö komplektidesse (mallidesse). Kui ettevõttes on paika pandud, milline juhendamine on ühel või teisel ametkohal kohustuslik, siis on teil võimalik igale ametikohale või töötajale ja töötajate grupile luua oma mall, mis sisaldab just nendele vajalikke juhendamise/väljaõppe ridu. Lisaks on Personal365 lahenduses võimalik jälgida, kas kõik töötajad on kohustusliku juhendamise läbinud ning kas see on kehtiv.

Kui kasutatakse lahendust, kus uue inimese töölevõtmise algatab iseteenindusportaalist juht, on tal juba palkamise hetkel võimalik valida sobilik juhendamise mall (vajalikud juhendamised/koolitused, mis konkreetsele ametikohale asuval inimesel on tarvis läbida) ning määrata selle kuupäevad. Töötaja profiili loomise taotlusele lisatud malli read muutuvad automaatselt talle kohustuslikuks ning nende nõuete täitmist saab jälgida loendis.

Joonis 1. Uue töötaja lisamise taotlus

Joonis 1. Uue töötaja lisamise taotlus

 

Joonis 2. Nõuete loend

Joonis 2. Nõuete loend

 

Juhendamise ridu saab korrigeerida kas töötaja kaardilt (palga/personali õigustega kasutaja, tavaliselt personalitöötaja) või iseteenindusportaali kaudu, kus töötajal endal kui ka tema juhil on võimalik esitada taotlus juhendamise läbimise kohta. Taotlusele saab lisada allkirjakasti, kuhu töötaja paneb oma allkirja juhendamise läbimise kohta. Enne muudatuste jõustumist peab taotluse kinnitama personalitöötaja.

Joonis 3. Allkirjakast

Joonis 3. Allkirjakast

 

Tööohutuse küsimustes peavad alati olema prioriteediks töötaja reaalsed teadmised ja oskused teha oma tööd ohutult ning tervist kahjustamata. Dokumenteerimine on kindlasti oluline ning kvaliteetne digilahendus võib seejuures olla suureks abiks, aga peamine on, et juhendamine ei jää pelgalt allkirjaks kaustas või märkeks süsteemis.

ERP

Extension’id ja laiendused, lühidalt öeldes lihtsalt äpid

Eelmine uudis

järgmine uudis

Ärianalüüs

Aruandluse võimalused Microsoft Power BI teenusega