Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 november

Palk365 ja Personal365 uuendused alates versioonist BC18

Aruanded

Töötajate arv osakonna lõikes

Aruanne annab võimaluse kuvada töötajate arvu osakondade lõikes vastavat valitud perioodile. Aruanne näitab osakonnas töötavate inimeste koguarvu, eraldab sh ka mehed ja naised ning näitab ka keskmist FTE ja töötajate arvu.

Töötajate arv osakonna lõikes

Personal365 iseteenindusportaal

Puudumise taotluste nädalavahetuste kontroll

Puudumise taotlustele on puudumise liikide põhiselt võimalik määrata kontroll, mis vajadusel kontrollib, et iga viie tööpäeva kohta võetaks ka kaks nädalavahetuse päeva puudumisena välja. Kontroll on aasta põhine.

Puudumise taotluste nädalavahetuste kontroll

Puudumise taotluste 14 päeva kontroll

Puudumise liigi põhiselt on võimalik määrata 14 päeva kontroll, mis vaatab, et aasta jooksul oleks üks puhkuse pikkus vähemalt 14 päeva (koos riigipühadega). Kontroll rakendub kinnitatud puhkuste ajakava korral.

Puudumise taotluste 14 päeva kontroll

Taotluse sisu kuvamine taotluste loendis

Iseteenindusportaalis tehtavate taotluste nimekirjas kuvatakse ka taotluse sisu, mis annab täpsema info selle kohta, mis taotlus endas sisaldab.

Taotluse sisu kuvamine taotluste loendis

Struktuur

Ametikohtade plaanid

Ametikohtade plaan annab võimaluse võtta aruannet kehtiva ametikohtade plaani kohta kindla kuupäeva alusel. Aruande saab luua Ameti struktuuri plaani ülevaate aknas ning on leitav ka otsinguga.

Ameti struktuuri plaani ülevaate

Aruandes kuvatakse struktuuriüksused ja tähised, ametinimetus, ametikoha täitja nimi, palgagrupp antud ameti kohta, töötasu aruande kuupäeva seisuga, plaan antud kuupäeva seisuga ning plaan eelise, järgmise ja ülejärgmise aasta kohta.

Ametikohtade plaanid

Koosseisu nimekirja kuvades on võimalik see aruandena ka kinnitada.

Koosseisunimekiri

Vakantside aruanne

Vakantside aruanne on leitav Ameti struktuuri plaani ülevaate kaardilt:

Vakantside aruanne on leitav Ameti struktuuri plaani ülevaate kaardilt

Aruanne annab konkreetse kuupäeva põhiselt ülevaate täidetud ja täitmata ametikohtadest ning koormustest.

Vakantside aruande ülevaade

Töötaja kaart

Täiendava lahkumishüvitise määramine

Töösuhte kaardile on lisandunud Kokkuleppeline hüvitis (summa ja kuu) väljad, mis on kasutamiseks töötaja töösuhte lõpetamisel ja võimaldab määrata töötajale täiendavat lahkumishüvitist.

Täiendava lahkumishüvitise määramine

Lahkumishüvitise arvutamiseks on võimalik koostada ka automaatsed lõpparve arvutusvalemid.

Töötaja tunnustused

Töötajate kaardile on lisandunud Tunnustuse kaart, kuhu saab märkida töötajale määratud kiitused ja lisatasud.

Lisatasude määramisel on võimalik see koheselt ka saata palgažurnaali palgamakse registreerimiseks.

Töötajate kaardile on lisandunud Tunnustuse kaart

Töötajate tunnused

CRM

Millest hakkab pihta CRMi valik? Kliendihalduse süsteemi juurutamise väljakutsed

Eelmine uudis

järgmine uudis

Juhtimine

Mida silmad ei näe! Ehk kuidas korralik IT-partner toetab märkamatult igapäevast äri