Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 september

Palk365 ja Personal365 uuendused alates versioonist BC18

Töötaja töösuhe ja lepingud

TÖÖSUHTELE „TÄHTAJALISE LEPINGU PÕHJUS“

Töösuhte loendisse on lisatud uus väli, kuhu kasutaja saab sisestada tähtajalise lepingu korral viite seadusele ja/või põhjuse, miks tähtajaline leping sõlmitakse.

Tähtajalise lepingu põhjus

Antud välja on võimalik kasutada ka töölepingu trükitaval aluspõhjal („ActiveStatus_Cause_Of_Fixed_Term_Description”).

TÖÖTAJA KAARDI HETKESEISUND

Arenduse käigus korrastati töötaja kaardi hetkeseisundi blokk. Korrastamise käigus toodi lisaks töötaja hetkel kehtiva lepingu infole juurde ka töösuhte rida. Kui töötajal on töösuhte kaardil kaks töösuhet, hetkel kehtiv ja tulevikus kehtima hakkav, siis kuvatakse töösuhte reale mõlemad.

Töötaja kaardi hetkeseisund

Iseteenindusportaal

TÖÖLEPINGU KUVAMINE PORTAALIS

Asukohas Lepingu liigi tähised saab markeriga määrata need lepingud, mille andmeid soovitakse iseteenindusportaalis töötajale kuvada. Kuvatakse ainult neid liike, millele on määratud marker näita portaalis.

Töölepingu kuvamine portaalis

Lisaks peab asukohas taotluse liigid määrama lepingu taotluse juures väljade seadete alt ära kas ja milliseid lepinguga seotud välju iseteenindusportaalis kuvatakse. Kui väljade seadete all seda määratud ei ole, siis lepinguid iseteenindusportaalis ei kuvata.

Taotluse liigid

Kui kõik vajalikud seadistused on tehtud, ilmub iseteenindusportaali kuhja minu andmed valik töölepingud.

Töötaja andmed

KOOLITUSE INFO KUVAMINE ISETEENINDUSPORTAALI

Asukohas taotluse liigid on lisatud uus liik koolitused, kus on kasutajal võimalik väljade seadete all määrata kas ja milliseid koolituse välju töötajale iseteenindusportaali kuvatakse.

Koolituste kuvamine iseteenindusportaalis. Taotluste liigid

Kui seadistused on tehtud, ilmub iseteenindusportaali oskuste alla valik koolitused, kus iga töötaja näeb enda läbitud koolituste infot.

Koolituste kuvamine iseteenindusportaalis. Töötaja andmed

Ülevaated

Palgamuudatuste ülevaade

Ülevaadete alla on lisandunud uus ülevaate liik palgamuudatuste ülevaade. Ülevaate kasutamiseks on vajalik aruannete seadistuse all määrata ära ülevaatesse kuvatavad töötasu liigid, nendele vastavad veeru pealkirjad ja dimensioonid. Kaasa tasu muudatusena väljale lisatud töötasu liikide järgi hakatakse ülevaatesse kuvama viimase palgamuutuse kuupäeva.

Palgamuudatuste ülevaade

Ülevaade avaneb palgaarvestaja rollikeskuse ülevaadete blokist. Ülevaadet on võimalik vaadata valitud kuupäevaga ja ülevaatesse kuvatakse eelnevalt seadistatud töötasud. Veerg viimane töötasu muudatus kuvab seadistuse määratud töötasu liigi viimast muutmise kuupäeva.

Viimane töötasu muudatus

 

Tööajatabelid

Kannete sisestamine mitmele töötajale korraga

Tööajatabelisse on lisatud uus nupp lisa kanded, mis võimaldab lisada vahetusi, kande liike, tööaega korraga rohkem kui ühele töötajale.

Kannete sisestamine mitmele töötajale korraga. Lisa kanded

Päises tuleb määrata kuupäev ja kande sisu, nt lisatakse kõigile tööajatabeli töötajatele korraga kande liik koolituse tundidega. Kaardi alumises osas pakutakse automaatselt välja kõik tööajatabeli töötajad, kelle hulgast on võimalik markeriga määrata, kellele antud kanne sisestatakse, kellele mitte. Vajutades nupule loo kanded luuakse kanne kõigile valitud töötajatele.

Mitme kande lisamine. Loo kanded

Kande liigi kuvamine tööajatabelis

Tööajatabelisse on lisatud marker kande liik, mille märkimisel kuvatakse tööajatabeli vaatesse kande liigi tähised nendele päevadele, kus töötajale on kande liigiga midagi sisestatud. Kande liiki on võimalik kuvada ka koos vahetuse tähisega ühele päevale.

Kande liigi kuvamine tööajatabelis

Määratlemata

Ilmunud on uus Äri-IT Sügis 2022. Kliendilood, majandustarkvara, ärianalüüs ja paljud muud teemad!

Eelmine uudis

järgmine uudis

Kaubandus ja laondus

Uusi lahendusi jaekaubanduse vallast