Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 august

Palk365 ja Personal365 uuendused alates versioonist BC18

Aruandlus

Tööandja kulutused töötajatele

Lahendusse on lisandunud Statistikaameti aruanne „Tööandja kulutused töötajatele“, mille eesmärk on anda teavet tööandja tehtud keskmistest kulutustest töötajatele töötaja ning töötatud tunni kohta põhitegevusala järgi.

Aruanne on leitav Statistika aruannete nimekirjast.

 

Kalendriteavitused

Ühe liigiga kalendriteavituste eriseadistused

Kalendriteavitustele on võimalik nüüd teha mitu erinevat seadistust ühe liigi ulatuses. Teavituse sisu ja seadistused saab määrata kalendriteavituste seadistuste aknas teadet redigeerides:

Ühe liigiga kalendriteavituste eriseadistused

Koolitused

Tagasiside ankeetide loomine koolitustele

Koolitustele on võimalik tagasiside küsimiseks luua tagasiside küsimustikud mallidena, mida saab vajadusel mitmekordselt kasutada. Tagasiside küsimustikud võivad sisaldada nii valikvastustega küsimusi kui ka vabateksti vastustega küsimusi.

Tagasiside ankeetide loomine koolitustele. Küsimustiku seadistusProfiiliküsimustiku seadistus

 

Küsimustiku kohta on võimalik koolitusel osalejatele saata teavitus koolituskaardilt:

Koolituse tagasiside

Tagasiside küsimustikke saab täita iseteenindusportaalis. Küsimustiku kokkuvõte kuvab seejärel kõikide antud vastuste kokkuvõtte.

Palgaanalüüsid

Kontode põhise analüüsi valuuta seadistus

Palgaanalüüsidele, mille liigiks on kas ettevõtted kontode lõikes või töötajad kontode lõikes, on võimalik teha valuuta seadistus. See tähendab, et kui soovitakse näha mingit kontot teises valuutas kui euros, siis saab kontode põhiselt seadistada kuvatava valuuta tähise ja seejärel kuvataksegi analüüsi vaates selle konto tasusid vastavas valuutas.

Kontode põhise analüüsi valuuta seadistus

Palgaregistrid

Mitme palgaregistri üheaegne kustutamine

Palgaregistreid on nüüd võimalik kustutada mitme registri kaupa korraga. Selle jaoks on vajalik Palgaregistrite aknas valida vajalikud registrid (korraga maksimaalselt 100) ning valida Kustuta registrid.

Tööajatabelid

Arvutatud plaaniga normtundide arvestus

Tööajatabeli grupi kaardi peale on võimalik määrata normtundide arvutuseks uus liik Arvutatud plaaniga, mis võtab seadistuse aktiveerimisel  puudumistena  maha  arhiivi  salvestatud puudumise tunnid. Seda on vaja näiteks koormuse muudatusel või töötaja lahkumise korral.

Arvutatud plaaniga normtundide arvestus

Automatiseeritud pausi lahendus

Tööajatabelites on võimalik tööajatabeli grupi põhiselt määrata automaatsed pauside ajad. Selle jaoks on vajalik seadistada Automaatse pausi liik ja määrata, mitme tunni järgi pausi antakse (Pausi saamise aja pikkus). Sellisel juhul arvestatakse tööajatabelis töötajatele automaatne pausi pikkus Pausi pikkus (tundides) lahtri järgi.

Kui pausi on töötajal õigus saada topelt väärtuses, olenevalt tema vahetuse pikkusest, siis selle jaoks seadistatakse ära Topelt pausi saamise aja pikkus. Seejärel arvestatakse paus Pausi pikkus (tundides) lahtri järgi topelt.

Automatiseeritud pausi lahendus

Kinnitusringil tabeli ühe sammu tagasivõtmine

Tööajatabeli kinnitusringile on lisandunud võimalus võtta tööajatabel tagasi ühe sammu võrra, st et tabeli saab tagasi võtta juhul või kui keegi ei ole veel tabelit kinnitanud, kui kinnitusringis järgmine inimene ei ole tabelit veel kinnitanud.

Selle lahenduse kasutamiseks on kinnitusringi seadistuses vajalik määrata linnuke kasti „Luba tagasi võtta üks samm (tööajatabel)“:

Kinnitusringil tabeli ühe sammu tagasivõtmine

Töösuhte lõpetamise töötundide automaatne kustutamine

Tööajatabelist on võimalik automaatselt kustutada töötaja lahkumise korral töötunnid, kui selle jaoks on tööajatabelite üldise seadistuse all lülitatud sisse marker Lahkumine kustutab tunnid:

Lahkumine kustutab tunnid

Tööajatabelis peaks olema sisse lülitatud marker Töösuhe töötajatabeli vaates – seejärel on tööajatabelis näha varasemalt planeeritud töötundide asemel kriipsukesi.

Töösuhe töötajatabeli vaates

Töötaja lepingud

Lepingu ja töötasu seos

Töötaja lepingute kaardil on võimalus luua lepingu rea ja töötasu rea vahel seos, mis viitab sellele, millist töötasu töötaja millise lepingu rea eest teenib või on minevikus teeninud.

Kasutamiseks on vajalik isikupärastamisega välja tuua lepingu kaardil olevas factboxis Üksikasjad – Seotud tasud.

Lepingu ja töötasu seos

Tööaja kirjeldus lepingule ja väljatrükile

Töötaja lepingu reale on võimalik määrata tööaja kirjeldus, mis eelnevalt on kirja pandud Tööaja kirjelduse vahekaardile:

Tööaja kirjeldus

Kui lühikirjeldusele lisaks on kirja pandud ka pikem tekst tööaja kirjelduse kohta, siis on võimalik seda ka kuvada eelseadistatud töölepingu väljatrülkil.

Kuvatud eelseadistatud töölepingu väljatrülkil

Töösuhte lõpetamisel puudumiste kuvamine

Kui töötaja lahkub töölt ja talle sisestatakse töösuhte lõpu kuupäev, annab lahenduse teavituse, et antud töötajal on registreeritud peale töösuhte lõppu puudumisi:

Töösuhte lõpetamisel puudumiste kuvamine

Määratlemata

Mis see maksab?

Eelmine uudis

järgmine uudis

Tehnoloogia

Küsimused-vastused: Microsoft Dynamics 365 Business Central Online