Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 juuni

Palk365 ja Personal365 uuendused alates versioonist BC18

Töötaja portaal

Töötaja portaali uus infoaken ja täiendavad võimalused

Töötaja portaali on lisandunud interaktiivne infoaken, kuhu kuvatakse peamine informatsioon näiteks lähetuste, puudumiste ja teadete kohta. Aknast saab mugavalt liikuda ka tegevuste peale, millele info viitab. Töötaja portaali esilehelt on otse võimalik luua vajalikke taotlusi/kuluaruandeid.

Töötaja portaali uus infoaken ja täiendavad võimalused

Tervisekontroll

Tervisekontrolli prillikompensatsiooni maksmise kuupäev

Tervisekontrolli kaardile prillikompensatsiooni summa alla lisatud uus väli Prillide komp. Kuupäev, kuhu saab märkida, mis kuupäeval töötajale prillide kompensatsiooni on makstud. Väli on nähtav ka tervisekontrollide loendis ja seal filtreeritav-sorteeritav.

Tervisekontrolli prillikompensatsiooni maksmise kuupäev

Tööajatabelid

Tööajatabeli täiendatud disain

Tööajatabelis kuvatava info valimine on nuppude abil lihtsamaks muudetud – valida saab, kas tööajatabelis kuvatakse tunde, kellaaegu, vahetusi, vabu päevi või puudumisi. Samuti on nupurealt võimalik valida tööaja, konfliktivaate või kinnitama kannete kuvamist.

Tööajatabeli täiendatud disain

Kujundatud tööajatabeli optimeerimine

Kujundatud tööajatabeli mallile on loodud uus väli Päeva laius, mis annab võimaluse määrata tööajatabelis kuvatavate väljade laiuse.

Lisaks saab kujundatud tööajatabeli mallil täiendavalt seadistada tööajatabelisse ettevõttele vajalikud väljad nende järjestus ning kujundus. See annab võimaluse kujundada tabelit vastavalt sellele, kuidas reaalne vajadus on. Väljasid saab seadistada mallide põhiselt.

Kujundatud tööajatabeli optimeerimine

Tööajatabeli summeerimisperioodi alguskuu seadistatav

Tööajatabeli seadistusse on lisatud uus väli Summeeritud kuude perioodi algus, mis võimaldab määrata kalendriaasta algusest erinevat perioodi algust.

Tööajatabeli summeerimisperioodi alguskuu seadistatav

Tööaja norme vaadatakse tööajatabelis vastavalt seadistatud perioodile.

 

Sündmused

Sündmuste osalejate loend, eemalda mind

Uue sündmuse loomisel lisatakse sündmuse kaardile looja automaatselt osalejate hulka. Täiendusena on lisatud Sündmusel osalejate blokki nupp Eemalda mind, mille abil saab töötaja end sündmuse kaardilt eemaldada.

Sündmuste osalejate loend, eemalda mind

Sündmuste kaardile menüüsse taotluste loomine

Sündmuste kaardile jaotusesse Sündmusel osalejad loodud uus nupp Taotlused. Loodud nupu alt on võimalik avada funktsioone: Ava taotlus, Loo üks taotlus, Loo taotlused.

Sündmuste kaardile menüüsse taotluste loomine

 

Töötaja kaart

Töötaja kaardile lepingu number

Töötaja kaardile Hetkeseisundi vahekaardile on kuvatud töötaja lepingu number.

Töötaja kaardile lepingu number

Lepingu numbrit on võimalik tuua nähtavale ka töötajatel loendisse.

Lepingu numbrit on võimalik tuua nähtavale ka töötajatel loendisse

Töötajate loendisse IBAN väljade kuvamine

Töötajate loendisse on võimalik välja tuua IBAN ehk pangakontode info.

Loendisse saab kuvada, kas töötajal on olemas enda nimega IBAN number pangakontode loendis või kas tegemist on kellegi teise IBAN pangakontoga. Kui IBAN-it töötajale määratud ei ole, siis kuvatakse loendis ka vastavalt.

Töötajate loendisse IBAN väljade kuvamine

 

Palgateatis

Palgateatisele struktuuri tähis

Palga struktuuri seadistuse täiendus palgateatisel võimaldab lisaks struktuuri tähisele kuvada ka struktuuri kirjeldust.

Palgateatisele struktuuri tähis

 

Töötaja lapsed

Laste kustutamine loendist koos seosega

Töötajate laste loendisse on lisatud nupp, millega on võimalik kustutada loendist märgistatud lapsed. Kasutatakse näiteks juhul, kui lapsed on saanud täisealiseks.

Laste kustutamine loendist koos seosega

Äriteenindus

Tehnoloogiline aken rentnikele ehk rentnike portaal

Eelmine uudis

järgmine uudis

Äriteenindus

Arveldamisest taristuettevõttes