Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 aprill

Palk365 ja Personal365 uuendused alates versioonist BC18

Töötaja kaart

Ees-ja perekonnanime sisestamisel nähtamatu sümboli kontroll

Töötaja ees-ja perekonnanime sisestamisel kontrollitakse ning kustutatakse nime ette või taha sisestatud nähtamatud sümbolid nt tühikud.

Ees-ja perekonnanime sisestamisel nähtamatu sümboli kontroll

Tööajaarvestus

Pausi sisestamine kande liigiga

Võimalik on seadistada tööajatabelile kande liik väärtusega Paus ning määrata sellele soovi korral ka pausi pikkus. Kande liikide kaudu pauside sisestamine tööajatabelisse annab kasutajale võimaluse registreerida pausi tunnid tööajatabeli konteeringurühmade kaudu palgakontodele ning kasutada kontot seejärel ka palgavalemites.

Pausi sisestamine kande liigiga

Töötaja tööajatabel

 

Tööajatabeli kannete loend

Tööajatabeli kanded avanevad loendina, kui klõpsata kannete vaates väärtusel Tunnid kokku. Avanev vaade on vaikimisi filtreeritud töötajale, töötajatabeli grupile ning arvestusperioodile, mille pealt loend avati. Samas saab töötaja või ka tööajatabeli grupi filtri eemaldada ning seejärel on ühtses loendis näha kõikide tööajatabeli gruppide töötajate kanded.

Tööajatabeli kannete loend

Loendisse on võimalik soovi korral ka kandeid lisada, kustutada või olemasolevaid muuta.

Kannete loend annab võimaluse kõikide töötajate kandeid vaadata ja analüüsida ühtses loendis või saata kanded mugavalt Excelisse ning kasutada hoopis sealseid andmete analüüsimise funktsionaalsusi.

Loendisse on võimalik soovi korral ka kandeid lisada, kustutada või olemasolevaid muuta

 

Puudumised

Puudumiste andmikus summade kuvamine

Nüüd on võimalik anda puudumiste andmikule ligipääs ka nendele töötajatele (nt tööajatabeli täitjatele või töötervishoiu eest vastutavatele töötajale), kes ei tohi näha puudumise eest arvutatud tasu suurust. Kui töötajal ei ole palgaandmiku kannete lugemiseks otseseid õigusi, siis puudumiste andmikus talle summa veergu ei kuvata.

Lugemisõigusega:

Puudumised lugemisõigusega

Lugemisõiguseta:

Puudumised lugemisõiguseta

 

Puudumiste kuvamine palgateatisel

Puudumise põhjuse kaardil saab edaspidi määrata kas palgateatisel vastava puudumise infot kuvatakse või mitte.

Puudumiste kuvamine palgateatisel

 

Kuluaruanded

Kuluaruannete lahenduse täiendused

Täiendatud on kuluaruannete seadistamise võimalusi.  Aruande liigile saab määrata:

  • Aruande esitamise viimane kuupäev – määratakse mis kuupäevani on töötajal võimalik kuluaruannet esitada. Näiteks on võimalik spordikulude aruannet esitada kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevani.
  • Perioodi alguse ja lõpu kuupäev muutmine – määratakse kas töötajal on võimalik muuta vaikimisi programmi poolt ette antud aruande perioodi alguse ja lõpu kuupäeva. Aruande perioodid saab samuti seadistusega määrata.
  • Kuludokumendi kuupäeva kontroll – võimaldab määrata kas aruandega esitatud kuludokumendi kuupäev peab jääma aruande perioodi või mitte.
  • Kiirdimensioonid – kuluaruandele saab määrata kiirdimensioonid, mis on töötajale nähtavad otse kulu rea peal. Teised dimensioonid saab töötaja oma kulu reale lisada nupu Rea dimensioonid
  • Vaikedimensioon – kulu liigile saab määrata vaikedimensiooni, mis lisatakse aruandele automaatselt.

Kuluaruannete lahenduse täiendused

Lisaks on kuluaruannetel nüüdsest punase tärniga tähistatud kohustuslikud väljad, mis peavad olema täidetud enne kui töötaja esitab aruande kinnitusringile.

Kuluaruande kohustuslikud väljad

Juhtimine

Konkurentsivõime kasvatamine

Eelmine uudis

järgmine uudis

CRM

CRM-lahendus Microsoftilt – Dynamics 365 Sales. Mis see on ja kellele?