Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 veebruar

Palk365 uuendused alates versioonist BC18

Aruandlus

Prospektide ja lahkunud töötajate andmed ülevaadetes – täiendus

Sünnipäevade ja töösuhete ülevaadetesse on võimalik kuvada nüüd lisaks aktiivsetele ja passiivsetele töötajatele ka prospekte ja lahkunud töötajaid. Prospektide ja lahkunud töötajate ridade välja toomiseks tuleb muuta loendi süsteemifiltrit ning lisada marker  valikule Prospekt|Lahkunud või eemaldad filter veerust Seisund.

Prospektide ja lahkunud töötajate andmed ülevaadetes - täiendus

Tööajatabel

Töötaja lisamine tööajatabeli gruppi lepingu realt tuleviku kuupäevadega – täiendus

Varasemalt sai töötaja lisada tööajatabeli gruppi lepingu rea kaudu vaid juhul, kui töötaja tööleping hakkas kehtima jooksvas kalendrikuus.  Nüüd on võimalik lepingu rea kaudu lisada töötaja tööajatabeli gruppi ka siis, kui tööleping hakkab kehtima jooksvast kalendrikuust kolme kuu jooksul. Lepingu rea peal saab valida sobiva tööajatabeli grupi, planeeringu numbri ja sisestada kuupäeva alates millest töötaja vastavasse gruppi lisatakse ning talle töötunde sisestama hakatakse.

Töötaja lisamine tööajatabeli gruppi lepingu realt tuleviku kuupäevadega - täiendus

 

Tööajatabeli tähis töötajate loendis ja töötaja kaardil

Töötajate loendisse lisandus veerg tööajatabeli nr, kuhu kuvatakse selle tööajatabeli grupi tähist, millega töötaja on jooksvas kuus seotud. Juhul kui töötaja on lisatud mitmesse erinevasse gruppi, kuvatakse töötajate loendis vaid seda gruppi, mille tähis on tööajatabeli gruppide loendi sorteerimisjärjestuses ees pool.

Tööajatabeli tähis töötajate loendis ja töötaja kaardil

Tööajatabeli grupi tähis on nähtav ka töötaja kaardi kiirkaardil dimensioonid ja seosed väljal töötajatabeli nr.

Tööajatabeli grupi tähis on nähtav ka töötaja kaardi kiirkaardil dimensioonid ja seosed väljal töötajatabeli nr.

Tööajatabeli tähise, planeeringu ja kuupäeva veerud töötajate lepingute loendis

Töötajate lepingute loendis on nüüdsest näha lepingu reaga seotud tööajatabeli grupi number, tööajatabeli planeeringu number ja kuupäev, millest alates on töötaja vastava grupiga seotud.

Tööajatabeli tähise, planeeringu ja kuupäeva veerud töötajate lepingute loendis

Outlooki liides

Kalendriteavituste ja puudumiste info saatmine Outlooki kalendrisse

Liides võimaldab saata kalendriteavituste andmed ning registreeritud puudumiste info otse töötajate Outlooki kalendritesse. Saadetud andmeid kuvatakse töötajate kalendrites terve päeva kestvate kohtumistena.

Outlooki mallidega saab iga puudumise ja kalendriteavituse  liigi jaoks seadistada eraldi malli, millega määratakse kalendris kuvatava kohtumise sisu, kategooria ning kuvamise viis nt Kontorist väljas, Vaba jne.

Outlooki kohtumistele saab protsentmuutujatega (%1) seadistada pealkirja ja sisu, kasutades kalendriteavitusele ja puudumisele sisestatud andmeid.

Kalendriteavituste ja puudumiste info saatmine Outlooki kalendrisse

Kui puhkuste info on kasulik saata töötajate kalendritesse, siis näiteks sünnipäevade info puhul tasub kaaluda ühiskalendri e-maili seadistuse kasutamist. Ühiskalendri seadistusse saab lisada näiteks personalispetsialisti meiliaadressi ning kõik vastavad teavitused saadetakse sellisel juhul vaid temale.

Sünnipäevade info

Outlooki liidese kasutamise ja andmete vahetamise üheks eelduseks on, et töötaja kaardile on lisatud BC kasutaja ID ning kasutaja seadistuses on määratud Microsoft365 autentimise meiliaadress.

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 jaanuar

Eelmine uudis

järgmine uudis

Määratlemata

Ilmunud on uus Äri-IT ajakirja number Kevad 2022. Kliendilood, majandustarkvara, ärianalüüs ja paljud muud teemad!