Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 märts

Palk365 ja Personal365 uuendused alates versioonist BC18

Töötaja kaart

Kiirkaardi Hetkeseisund uus kujundus

Uue kujunduse on saanud Töötaja kaardi kiirkaart Hetkeseisund, kuhu kuvatakse andmed lepingu ridadelt ja töösuhte loendist.

Nüüd on võimalik kiirkaardilt otse liikuda töösuhte loendisse vajutades väljadel Töösuhe või Lahkumine või klikates koormuse või katseaja väljal ning avada kehtiv lepingurida.

Kiirkaardi Hetkeseisund uus kujundus

 

Tööajaarvestus

Muutuvtunni kokkulepe

Palk365 ja Personal365 lahendusse on loodud baasvõimalused, mis toetavad jaekaubanduse sektoris pilootprojektina perioodil 15.12.2021 kuni 14.06.2024 lubatud muutuvtunni kokkulepet.  Muutuvtunni kokkuleppe põhimõttest saab lähemalt lugeda BCS Itera AS artiklist: https://www.itera.ee/2022/01/muutuvtunnileping-pakub-tootajatele-suuremat-paindlikkust-ja-sotsiaalseid-tagatisi/

Lahendus on vaikimisi peidus ning selle kasutusele võtuks tuleb Rakendusala seadistuses vastav marker sisse lülitada.

Muutuvtunni kokkuleppe lahendusega lisandub töötaja lepingu reale veerg Muutuv koormus. Veergu sisestatakse töötajaga kokku lepitud koormus, mille osas on töötaja nõus tegema muutuvtunde. Lepingujärgne koormus sisestatakse endiselt veergu Koormus.

Muutuvtunni kokkulepe

Selleks, et ka tööajatabel oskaks arvestada töötaja muutuvtundidega, saab tööajatabeli grupile seadistada Muutuv normtundide valemi.  Lepingu reale lisatud koormuste alusel leitakse tööajatabelis töötajale nii muutuvnormtunnid kui ka põhikoormuse normtunnid.

Muutuv normtundide valem

Lisaks on täiendatud valemite süntakseid, et oleks võimalik ka palga arvutamisel muutuvtunni kokkuleppega arvestada.

 

Aruandlus

Tervisekontrollide ülevaade

Tervisekontrollide ülevaates kuvatakse loendina töötajate tervisekontrollide kaartidele sisestatud andmeid. Avanevas loendis on vaikimisi nähtavad aktiivsed ja passiivsed töötajad, kelle järgmise tervisekontrolli kuupäev on alates jooksva kuu algusest. Kasutades lintmenüül olevaid kiirfiltreid saab kiirelt välja filtreerida töötajad, kes peavad tervisekontrolli minema eelmisel või järgmisel kuul.

Võimalik on ülevaates nähtavale tuua ka samas baasis olevate teiste ettevõtete töötajate tervisekontrollide andmed.

Tervisekontrollide ülevaade

 

Puudumiste andmik

Puudumiste kannetel dimensioonid nähtavad – täiendus

Puudumiste andmikusse saab isikupärastamisega nähtavale tuua dimensioonide veerud. Veergudes Töötaja Dimensioon.. kuvatakse hetkel kehtivaid, töötaja kaardil olevaid dimensioonide väärtusi ning veergudes Dimensioon.. puudumise kande dimensioonide väärtusi, millega töötaja oli seotud puudumise registreerimise hetkel.

Töötaja dimensioon

 

Muudatuste logi

X-tee ja palgaarvestuse seadistuste muudatuste logimine – täiendus

Töötaja andmete muutmise logides salvestatakse nüüdsest ka X-tee seadistuses ja palgaarvestuse seadistuses tehtud muudatused lisaks töötaja andmete ja arvutusvalemite muudatustele.

Palga töötaja andmete muutmise logi

 

Palga PR žurnaal

Viitenumbri lisamine palga väljamaksetele

Töötaja kaardilt Hankija kaardi loomisel tekitatakse töötaja isikukoodist automaatselt hankijale viitenumber. Palga PR žurnaalis  saab seejärel viitenumbri lisada väljamaksetele. Žurnaalis lisatud viitenumber salvestub ka palgakannetele ning on hiljem nähtav Palgaandmikus.

Viitenumbri lisamine palga väljamaksetele. Hankija kaart

Palga PR žurnaal

 

Panga maksefailis BIC/SWIFT kood

Panga maksefaili lisatakse nüüdsest rahvusvaheliste maksete tegemiseks vajalik BIC ehk SWIFT kood. Kood leitakse BC pangakonto kaardilt.

Pangakonto kaart

 

Deebet ja kreedit summade väljad – täiendus

Uuenenud on Palga PR žurnaali vaade, kuhu on lisandunud väljad Deebet ja Kreedit. Väljades kuvatakse žurnaali töölehele võetud kannete deebet ja/või kreedit summasid kannete ridade vastavatest veergudest. Väljad toetavad ka filtreid, mis tähendab, et kasutades kannete ridadel mõnda filtrit, korrigeeritakse ka  väljadel kuvatavaid summasid.

Deebet ja kreedit summade väljad - täiendus

 

Ametinõuded

Juhendamine ja väljaõpe

Uue funktsionaalsusena on tootesse lisandunud töötajate juhendamiste ja väljaõpete haldamine. Töötajatele on nüüd võimalik lisada erinevaid kohustuslikke juhendamisi ja väljaõppeid, mis on vaja läbi viia kas kohe tööle asumisel või tööl olles teatud aja möödumisel. Üldises Juhendamiste ja väljaõpete loendis ja ka Töötajate ameti nõuete loendis saab jälgida, kellel on kohustuslikud toimingud tehtud ning kellel veel pooleli.

Võimalik on kirjeldada Juhendamise liigid, Juhendamise tähised ning luua nendest omakorda Juhendamise mallid.

Juhendamise liigid

Juhendamise tähised

Juhendamise mallid

Kui juht kasutab töötaja portaali funktsionaalsust Loo uus töötaja, saab ta Juhendamise malli lisada otse uue töötaja kaardile ning märkida ära juba need juhendamised ja väljaõpped, mis ta tööle vormistamisel on töötajale teinud.  Pärast uue töötaja taotluse töötlemist personalispetsialisti poolt, salvestatakse juhendamiste andmed otse töötaja kaardi alamkaardile Juhendamised ning loendisse Töötajate ametinõuded.  Juht ja ka töötaja ise saavad edaspidi vastavalt vajadusele juhendamiste ja väljaõpete andmeid portaalis muuta.

Kui töötaja portaali funktsionaalsust ei kasutata, saab juhendamise töötajale lisada töötaja kaardi kaudu.

Juhendamiste ja väljaõpete funktsionaalsus töötab koos Ametinõuete funktsionaalsusega. Seega kui ametikohale lisada Ametikoha nõuete alla Juhendamise mall, lisatakse kõik mallile seadistatud juhendamised ka Töötajate ameti nõuete loendisse.  Loendis saab lihtsasti jälgida, kellel on nõuded täidetud ja kellel mitte.

Töötajate ameti nõuete loend

Toimunud juhendamised ja väljaõpped sisestatakse töötaja kaardilt Juhendamiste loendisse ning nõuete loendis on seejärel kohe näha, et töötaja vastava juhendamise nõue on täidetud.

Töötaja juhendamised ja väljaõpped

Palk ja personal

Töötajate iseteenindusportaal, mis räägib neljas keeles ja tunneb eri maade tööseadusandlust

Eelmine uudis

järgmine uudis

Määratlemata

Raudsete meeste lahing. Kus üha rohkem teevad ilma naised