Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 jaanuar

Palk365 uuendused alates versioonist BC18

Aruandlus

Dimensioonid kontode lõikes palgaanalüüsi täiendus

Palgaanalüüsi Dimensioonid kontode lõikes liigile on lisandunud võimalus näha ka andmeid töötajate lõikes. Selle jaoks on lisandunud Näita töötajaid valik analüüsi seadistuste osas ning analüüsi andmete nägemiseks on vajalik vajutada Arvuta nuppu.

Dimensioonid kontode lõikes palgaanalüüsi täiendus

Kalendriteavitused

Tööjuubeli kalendriteavituse täiendus

Kalendriteavituse liik „Tähtpäev“ on kasutuses selleks, et saata kalendriteavitusi välja juhul, kui töötajal on saanud täis uus staažiaasta või tähistatakse tööjuubelit.

Lisandunud on selle liigi jaoks valik staaži alguse kuvamine, mille kasutamise korral võetakse töötaja tähtpäeva arvutuse aluseks Staaži alguskuupäev töötaja kaardilt. Kui antud marker sisse lülitatud ei ole, siis arvestatakse staaži töösuhte järgi.

Tööjuubeli kalendriteavituse täiendus

Konteeringurühmad

Töötaja ja hankija valikud konto liigina

Konteeringurühmade seadistustes on võimalik määrata konto liigiks ka töötaja või hankija. Selle korral tekib pearaamatus automaatne seos töötajaga.

Töötaja ja hankija valikud konto liigina

Puudumised

Puudumiste muutmine/tühistamine

Puudumiste muutmist ja tühistamist on täiendatud selliselt, et kui on vaja puudumist muuta (olenemata sellest, kas sellele on juba tasu arvutatud või mitte), siis puudumiste andmikust saab nüüd valida Muuda puudumist, mille järgselt saab puudumist avanevas aknas kohe ka muuta:

Puudumiste muutmine/tühistamine

Kui tasu on eelnevalt juba arvutatud ja töötajale makstud, siis parandamiseks on vajalik käivitada ka õigete perioodidega palgaarvestus.

Lisaks saab puudumist lihtsustatult ka tühistada, olenemata sellest, kas selle eest tasu on makstud või mitte:

Puudumiste lihtsustatud tühistamine

Puudumiste žurnaali täiendus – detailsem info saldo teavituses

Kui puudumiste žurnaalist sisestatakse töötajale puudumine, mille saldo on kas nullis või negatiivne, siis teavitus kuvab ka, millise töötaja ja puudumise liigi kohta antud teavitus käib.

Puudumiste žurnaali täiendus – detailsem info saldo teavituses

Veebiteenusega saadetava puhkuse muutmine puudumiste žurnaalis

Juhul, kui kasutatakse liidestust mõne välise lahendusega veebiteenuste kaudu, siis nüüd on puudumiste saatmisel BC-sse võimalik puudumise kuupäevi muuta või seda kustutada seni, kuni puudumine on puudumiste žurnaalis. Kasutama peab sellisel juhul puudumise jaoks sama Entry No.-it, millega esialgu puudumine žurnaali saadeti.

 

Töötaja kaart

Dimensioonide jaotuse lõppemine töösuhte lõpetamisel

Kui töötajale on määratud dimensioonide jaotus, siis töösuhte lõpetamisel lisandub sama lõppkuupäev ka dimensioonide jaotuse vahekaardile.

Dokumendid – vaikimisi lõppkuupäev ja masskustutamine

Dokumentide liikidele on võimalik seadistada aegumise valem, mis arvestab Alates kuupäevast automaatselt Kuni kuupäeva, kui töötajale vastava liigiga dokument määratakse. Seadistus tehakse Dokumentide liigid aknas. Lisandunud on ka vaikimisi väljaandja määramise võimalus.

Dokumendid – vaikimisi lõppkuupäev ja masskustutamine

Kui dokumendid on kaotanud kehtivuse, siis on neid võimalik massiga kustutada dokumentide loendist:

Massiga kustutamine dokumentide loendist

Hankija loomisel registreerimisnumber isikukoodist

Töötaja kaardil töötajast hankija loomisel liigub hankija registreerimisnumbriks automaatselt töötaja isikukood:

Hankija loomisel registreerimisnumber isikukoodist

Hetkeseisundi vahekaardile lepingu andmete kuvamine

Kui töötajal on samaaegselt kehtimas mitu lepingut, siis saab lepingute vahekaardil määrata, milline leping on Peamine. Selle lepingu rea pealt kuvatakse info Hetkeseisundi vahekaardile töötaja kaardil, samas koormust kuvatakse hetkeseisundi vahekaardile jätkuvalt lepingute peale kokku:

Hetkeseisundi vahekaardile lepingu andmete kuvamine

Loenditel failide eelvaade

Tervisekontrolli ja dokumentide loendite peale on lisandunud võimalus infoaknast vaadata failide eelvaadet.

Loenditel failide eelvaade

Personalispetsialisti määramine erandite kaardil

Erandite vahekaardilt on võimalik töötaja määrata Personalispetsialistiks. Töötajal, kellele on sinna lisatud marker, antakse õigused teiste töötajate avalduste kinnitamiseks loendis Töötaja taotlused.

Personalispetsialisti määramine erandite kaardil

Palga seadistused

Vaikimisi palgapäeva seadistus

Palgaarvestuse seadistusse on lisandunud Vaikimisi palgapäeva seadistamise võimalus, mille seadistamise korral rakendub palgapäeva info kõikidele uutele lisanduvatele töötajatele:

Vaikimisi palgapäeva seadistus

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 detsember

Eelmine uudis

järgmine uudis

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2022 veebruar