Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 september

Palk365 uuendused alates versioonist BC15

Aruandlus

Puhkusetasu hüvitamise taotluse täiendus

Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlusele on lisandunud täiendus, mis kuvab aruandesse ka kalendriaastate info, mille eest hüvitist taotletakse.

Puhkusetasu hüvitamise taotluse täiendus

Koolitused

Koolituste loendist osalejate loendisse liikumine

Koolituste loendist on nüüd võimalik mugavamalt liikuda osalejate loendi peale.

Koolituste loendist osalejate loendisse liikumine

Osalejate loendis kuvatakse järgnev info: Seisund (töötaja seisund), Järgmine koolitus, Koolitaja, Koolituse number, Koolitusfirma, Toimumise koht.

Palgaarvestus

Palgažurnaalist kannete sisestamise hoiatus

Palgažurnaali töölehtedele on võimalik määrata hoiatuse marker, mis kannete sisestamisel hoiatab juhul, kui kanne on juba olemas samal töötajal samal kontol ning samas perioodis.

Seadistus tehakse palgažurnaali töölehtede loendis.

Palgažurnaalist kannete sisestamise hoiatus

Palgažurnaalis tasude jaotamine vastu töötunde

Palgažurnaalis on võimalik jaotada töötajate erinevaid tasusid vastavalt nende töötatud tundidele.

Selle jaoks on vajalik teha eelnevalt palgažurnaali töölehel seadistused, kus määratakse ära jaotuse ning tundide kontod, mille järgi jaotus toimuma hakkab.

Võimaldab jaotada näiteks lisatasusid, kui töötaja on töötanud erinevates osakondades ja on ka oma töötunnid saanud erinevate osakondade tööajatabelitest.

Palgažurnaalis tasude jaotamine vastu töötunde

Palgateatisele ettevõtte nime kuvamine

Palgateatistele on tehtud täiendus, mis kuvab palgateatise paremal üleval nurgas ettevõtte nime, kust töötajale tasu arvestatud on. Ettevõtte nimi kuvatakse palgateatisele automaatselt.

Palgateatisele ettevõtte nime kuvamine

Puudumised

Puudumiste andmikusse statistikarühmade kuvamine

Puudumiste andmikusse on võimalik isikupärastamisega välja tuua väljad 1.statistikarühma tähis ning 2.statistikarühma tähis.

Statistikarühmad võimaldavad seostada töötajatega täiendavaid tunnuseid, mida saab seejärel töötajate loendi filtreerimisel kasutada. Näiteks, määrates üheks statistikarühmaks töötajate rahvuse, s. o seadistades statistikarühma väärtusteks eri rahvused (eestlane, venelane, inglane, …) saab kasutaja töötajate loendit filtreerida soovi korral ka rahvuse alusel jne.

Puudumiste andmikusse statistikarühmade kuvamine

Töötaja kaart

Töötajate loendis passiivsuse kuvamine

Töötajate loendisse on võimalik isikupärastamisega välja tuua passiivsuse kuupäevad nii alguse kui lõpu täpsusega.

Töötajate loendis passiivsuse kuvamine

Töötaja ja juhi portaal

Tööajatabeli esitaja vaade iseteenindusportaalis

Töötaja ja juhi portaali tööajatabeli sektsiooni on võimalik kuvada nüüd ka tööajatabeleid esitajate järgi. Selle tarvis on vajalik teha seadistus tööajatabelite seadistuste alt ning määrata töötaja portaali vaateks esitaja. Seejärel tekivad Töötaja ja juhi portaali alale töötajale tööajatabelid, mille esitajaks ta on määratud.

Tööajatabeli esitaja vaade iseteenindusportaalis

 

Palk365 uuendused alates versioonist BC17

Laste loend

Laste aruanne

Töötaja laste loendi pealt on võimalik avada aruannet, kus on võimalik filtreerida välja laste andmeid vanuste lõikes, sisestades selleks minimaalse vanuse ning maksimaalse vanuse väärtuse ning seisu kuupäeva.

Laste aruanne

 

Palga töötaja lapsed

Rakenduste ala seadistus

Rakenduste alad

Rakenduste alad on lisandunud Palk365 tootesse selleks, et oleks lihtsam juhtida, milliseid funktsionaalsuseid lahenduses kasutatakse ja milliseid mitte. Rakenduste alade seadistuste all saab teha selleks vastavaid seadistusi ning markeriga määrata, mida lahenduses on tarvis kuvada ning mis on kasutusel.

Rakenduste ala seadistus

Selleks, et rakenduse ala seadistus töötaks, peab olema ETTEVÕTTE ANDMED all ära määratud kasutajakogemus (essential või premium). Kui see on täitmata, siis on kõik rakendusalad nähtavad ja linnukestega juhtimine ei ole võimalik.

Ettevõtte andmed

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 juuli-august

Eelmine uudis

järgmine uudis

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 oktoober