Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 oktoober

Palk365 uuendused alates versioonist BC17

Aruandlus

Dokumentide ülevaade

Ülevaadete alla on lisandunud Dokumentide ülevaade, mis annab võimaluse mugavalt sorteerida aegunud, kehtivaid ja aeguvaid dokumente.

Ülevaadet on võimalik kuvada ka üle ettevõtete, kui ühes baasis on rohkem ettevõtteid.

Dokumentide ülevaade

Exceli vaated palgaanalüüsides

Palgaanalüüside vaadetesse on lisandunud Exceli vaadete võimalus Töötajad arvutuste lõikes ja Kontod perioodide lõikes analüüsi liikidele.

Exceli vaated palgaanalüüsides

Koolitustel osalenute ülevaade

Ülevaadete alla on lisandunud Koolitustel osalenute ülevaade, mis annab hea ülevaate töötajatest, kes on käinud koolitustel. Aruandes on võimalik kuvada tulevaid, kehtivaid ning kehtetuid koolitusi ja isikupärastamisega on võimalik ülevaatesse tuua välja ka lisaväljasid võrreldes koolituse kaardi peal osalejate infoga.

Ülevaadet on võimalik kuvada ka üle ettevõtete, kui ühes baasis on rohkem ettevõtteid.

Koolitustel osalenute ülevaade

Palga muudatuste aruannete täiendused

Töötajate viimane palga muutus ja Töötajate palgamuudatused aruannetesse on lisandunud võimalus kuvada aruandesse ka struktuuritasemed, samuti saab valida, mis järjekorras andmeid aruandesse kuvatakse:

Palga muudatuste aruannete täiendused

Töötajate viimane palga muutus

Puudumiste ülevaade

Ülevaadete alla on lisandunud Puudumiste ülevaate aruanne, kus saab mugavalt valida perioodi ja muuta aruande seisu. Andmed loetakse aruandesse puudumiste andmikust.

Ülevaadet on võimalik kuvada ka üle ettevõtete, kui ühes baasis on rohkem ettevõtteid.

Puudumiste ülevaade

Sünnipäevade ülevaade

Ülevaadete alla on lisandunud Sünnipäevade ülevaade, kus saab sorteerida välja sünnipäevasid kuude kaupa, vaadata töötajate juubeleid ja näha, millistesse vanuserühmadesse töötajad kuuluvad.

Ülevaadet on võimalik kuvada ka üle ettevõtete, kui ühes baasis on rohkem ettevõtteid.

Sünnipäevade ülevaade

Töötajad kontode lõikes palgaanalüüsi täiendus

Töötajad kontode lõikes palgaanalüüsi vaatesse on võimalik isikupärastamisega välja tuua nüüd lisaks ametinimetusele ka ametikoha number.

Töötajad kontode lõikes palgaanalüüsi täiendus

Tööajatabelid

Töötajapõhise tööajatabeli täiendused

Töötajapõhisesse tööajatabelisse on tööajatabeli projektide lahenduse kasutamise korral võimalik kuvada infot projekti nime, selle juhi ning juhi telefoninumbri kohta.

Töötajapõhises tabelis on kuvatud iga päeva peale projektikood, millega töötaja töötab ning tööajatabeli alla tekib projektide pealt legend täpsemate andmetega.

Töötajapõhise tööajatabeli täiendused

Vaikimisi tööajatabeli mall

Tööajatabelite lahenduse kasutamise lihtsustamiseks on loodud võimalus tekitada üks tööajatabeli nö malliks, mille pealt uue tööajatabeli koostamisel võetakse seadistused. Seega saab peamised seadistused mallile ära teha ning uue loomisel on vajalik muuta vaid tööajatabeli nimi, vajadusel ka näiteks projekti, dimensiooni ja kinnitusringi andmed.

Vaikimisi tööajatabeli mall

Töötaja kaart

Lisaväljad vaba tekstina

Töötaja kaardi lisaväljade funktsionaalsuses on nüüd võimalik määrata, kas välja täidetakse rippmenüüst tuleneva infoga või vabatekstina. Seadistus tehakse Palga lisaväljade seadistuses ning määratakse välja liigina.

Lisaväljad vaba tekstina

Üldised seadistused

SMTP seadistuste uuendus

Uue lahendusena kasutab Microsoft Dynamics Business Central keskses lahenduses muutunud SMTP seadistust.

Uue lahendusega on võimalik erinevate meilikontode alt saata välja erinevat informatsiooni, selleks tuleb seadistada lahendusse erinevaid stsenaariumeid.

SMTP seadistuste uuendus, meilikontod

Näiteks on võimalik saata puhkuseavaldustega seotud meilid välja personaliüksuse meiliaadressilt ning tööajatabelitega seotud meilid raamatupidamisüksuse meililt. Kõik Palk 365 ja Personal 365 lahendusega seotud stsenaariumid algavad tähisega Payroll365. Meilikontodele määratakse stsenaariumid ehk valitakse missugune meil missuguse konto alt saadetakse.

Meili stsenaariumi määramine

Kui on stsenaariumeid, mis ei ole ühegi meilikontoga seotud,  kasutatakse selle stsenaariumiga seotud meili saatmiseks meilikontode loendis vaikimisi kontoks määratud kontot.  Seetõttu on soovitav märkida üks meilikonto alati vaikimisi kontoks.

Siiani kasutusel olnud SMTP seadistus kaob ära BC 19 versiooniga.

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 september

Eelmine uudis

järgmine uudis

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 november