Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 november

Palk365 uuendused alates versioonist 2016

TSD 2022

2022. aastast muutub Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni loogika seoses mitteresidentide maksuvaba tulu deklareerimisega. Sellest tulenevalt on uuendused toodud sisse ka TSD faili Palk365-s lahenduses, kus on muudetud vastavalt uuendusele Lisa2 osasid 1a ja 1b.

 

Palk365 uuendused alates versioonist BC17.1

Aruandlus

Ülevaade – Puhkuste jäägid

Ülevaadete alla on lisandunud aruanne Puhkuste jäägid, mis kuvab puudumiste jääke kuu täpsusega. Põhipuhkusele saab kuvada ka alg- ja lõppsaldot, lisaks saab vaadata erinevat liiki registreeritud puhkuse päevi.

Ülevaade – Puhkuste jäägid

 

Registrid

Konteerimise aja mahu kuvamine registrites

Registrites kuvatakse nüüdsest ka konteerimisele kulunud aja mahtu Tegevuse kestvuse veerus:

Konteerimise aja mahu kuvamine registrites

Töötaja ja juhi portaal

Taotlustele kohustuslike väljade määramine

Töötaja ja juhi portaalist tehtavatele taotlustele on võimalik määrata, millised väljad on kohustuslikud täita. Sellistele väljadele lisanduvad taotluse kaardil punased tärnid.

Taotlustele kohustuslike väljade määramine

Töötaja kaart

Juhile assistendi määramine

Juhi kaardile on võimalik määrata assistent.

Assistendile on võimalik määrata automaatne volitamine assistendile,  mis juhib  seda, et assistendile luuakse automaatselt volitused, mille alusel saab ta hallata töötajate puhkuseavaldusi.

Assistent näeb samu andmeid nagu juht portaali loendis “minu tiim.”

Taotluse liikide alla veerg “näita assistendile” saab linnukestega määrata, kas assistent saab ka töötaja kaardi vaadet avada portaalis ja milliseid blokke kaardist assistendile näidatakse.

Juhile assistendi määramine

Žurnaalid

Töötasude muutmise žurnaal

Töötajate töötasude muutmise lihtsustamiseks lahenduses on lisandunud uus žurnaali liik Töötasude muutmise žurnaal, kus on võimalik töötajate töötasusid muuta ilma selleta, et eraldi iga töötaja kaardil seda tegema peaks.

Žurnaal on leitav Žurnaalide menüüst.

Töötasude muutmise žurnaal

Veebiteenused

Puudumiste žurnaali lehe määramine

Veebiteenusega saadetavate puudumiste peale saab nüüd määrata ka selle, millisele puudumiste žurnaali lehele puudumine jõudma peaks.

Tööajatabeli kannete lisamine

Tööajatabeli kannete lisamise veebiteenusele on lisatud tundide väli, mis võimaldab lahendusse importida töötunde ilma kellaaegadega. Tundide arvestus toimub vastavalt tööajatabeli grupile määratud vaikimisi tööpäeva alguse kellaaja järgi.

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 oktoober

Eelmine uudis

järgmine uudis

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 detsember