Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 juuli-august

Palk365 uuendused alates versioonist BC15

Maksuarvestus

Norra maksuarvestuse lahendus

Palk365-es on loodud võimalus kasutada Norra maksuarvestuse lahendust.

Igal töötajal on kasutuses oma maksuprotsendid ja tulumaksusummad, mis sõltuvad sellest, kui kaua töötaja on Norras töötanud ja palju ta on selle perioodi eest raha teeninud.

Mitteresidendi kaardile saab lisaks mitteresidentide andmetele nüüd märkida ka töötaja välismaa isikukoodi, mis tulevikus liigub Norra TSD-le.

Norra maksuarvestuse lahendus. Mitteresident

Töötaja kaardile on lepingute alla lisandunud võimalus täita töötajale Maksukaardi info.

Töötaja kaart

Maksutabelid tuleb eelnevalt lahendusse ära kirjeldada, seejärel saab maksukaardil määratud maksutabeli alusel töötajal makse kinni pidada.

Ära saab määrata nii ametliku maksutabeli kui ka tegeliku maksutabeli. Kui maksutabelit ei kasutata, määratakse töötajale maksu protsent.

Töötaja maksutabelid

Lisaks juba olemasolevatele kohandustele lisanduvad peagi ka lahendusse seda funktsionaalsust juhtivad valemite süntaksid ning Norra TSD vorm.

 

Konteerimine

Töötasude arvutuste konverteerimine teise valuutasse

Töötaja töötasu saab vajadusel konverteerida teise valuutasse. Selle jaoks on vajalik palgakontol, mida on vaja konverteerida, määrata ära, millisesse valuutasse konverteerimine eurost toimuma peab.

Palgakonto kaart

Arvestades seejärel töötasu palgaarvestus, tekib palgakandele juurde ka summa valuutas ja valuuta tähis.

Palgaandmiku kanded

Lisaks saab palgaarvestuse aknas määrata ära, millistel alustel tuleb vaadata valuuta kurssi (näiteks sama tööpäev või eelnev tööpäev jne).

 

Palgakannete konteerimine ühest ettevõttest teise

Palgakontodele saab määrata, kuhu ettevõttesse palgakanded konteeritakse, juhul, kui ei soovita konteerida samasse ettevõttesse.

Selleks määratakse palgakontode peal Ettevõtte nimi, mis kannete konteerimisel seda osa juhib.

Palgakannete konteerimine ühest ettevõttest teise

PR žurnaalis seejärel luua töölehe, kust saab edaspidi ettevõttega seotud kandeid saata vastavasse ettevõttesse, kus need siis omakorda saab ära konteerida. Kannete liitmine ja jaotamine toimib juba esialgses ettevõttes, kus kanded tekitati.

Palga PR žurnaal

Palgaarvestus

Osakaalude kaupa palgakannete jaotus

Palgakannete jaotus osakaalude kaupa on nüüd võimalik etteantud kontode pealt. See tähendab, et palgaarvutuse valemis määratakse ära, millised kontod töötasude alla kuuluvad ja kui nendele töötasudele on osakaalud määratud, siis nende pealt võetakse ka jaotuse osakaal.

Lisaks saab ära määrata ka selle, mitu kuud tagasi vaadatakse jaotuse osakaale, kui juhuslikult palgaarvestuse kuus jaotust määratud ei ole.

Osakaalude põhist jaotuse meetodit on hea kasutada näiteks erinevate puudumise liikide tasude jaotamiseks.

 

Palgateatistele kommentaari lisamine

Palgakannetele on võimalik lisada kommentaar palgažurnaalist.

Palgateatistele kommentaari lisamine

Kui Näita märkust palgateatisel on palgažurnaalist markeeritud, tekib kommentaar töötaja palgateatisele:

Kommentaar töötaja palgateatisel

Tööajatabel

Projektide määramine tööajatabelis

Projektide valimine tööajatabelis on nüüd võimalik nii töötajapõhiselt (töötajale saab määrata ainult projekte, kuhu ta on eelnevalt projektide moodulis määratud) kui ka kõikide projektide raames, mis ettevõttes loodud on.

Selle jaoks on vajalik tööajatabeli seadistustes määrata projekti kasutuse liik, vastavalt kas Töötaja või Kõik.

Projektide määramine tööajatabelis

Tööajatabeli konteeringurühmade täiendus

Tööajatabelis saab nüüd otse maha kirjutada töötatud päevade arvu ja riigipühadel töötatud päevade arvu. Selle jaoks saab tööajatabeli konteeringurühmale määrata päevade ja pühade päevade kontod:

Tööajatabeli konteeringurühmade täiendus

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 I poolaasta

Eelmine uudis

järgmine uudis

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 september