Chat

Uudisvoog:

Tagasi

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 I poolaasta

Palk 365 uuendused alates versioonist 2016 

Pensionifondi uus päring 

Lahenduses on arendatud juurde Pensionifondi uue päringuga seotud osa.  

Uue korra järgi toimub makse kinnipidamise alustamine ja lõpetamine kolm korda aastas: 

 • 1. jaanuarist,
 • 1. maist või
 • 1. septembrist (olenevalt sellest, millal konkreetne isik esitab II samba kontohaldurile valikuavalduse, makse tasumise avalduse, makse tasumisest vabastamise avalduse või raha väljavõtmise avalduse).

Seoses sellega on tööandja kohustatud kontrollida tasu saaja makse kohustuse algus- või lõppkuupäeva detsembris, aprillis ja augustis. 

Kohustatud isikuid võib liigendada kaheks grupiks: 

 • kohustuslikus korras liitujad 
 • vabatahtlikus korras liitujad 

Rohkem informatsiooni on võimalik  lugeda Kohustusliku kogumispensioni makse – RMP.ee 

 

Palk365 uuendused alates versioonist BC15 

Puhkuse arvestuse uuenenud meetodid 

Palk365 lahenduses on paindlikumaks muutunud võimalus seadistada puhkusevalemeid. Konsultant saab vastavalt kliendi vajadusele seadistada puhkusevalemid järgmistel alustel: 

 • Soodsam (kuu kaupa) võrdleb palka, kuue kuu keskmise ja säilitamise järgi tekkivaid tasusid 
 • Alati kuupalk 
 • Alati keskmise tasu järgi 
 • Vastavalt seadusele, aga mitte vähem kui kehtiv töötasu (kui on keskmiste alusel jääb tasu alla kuupalga, siis säilib kuupalk) 

Töötajate põhiselt on võimalik ära määrata palgapäev. Selle põhjal saab teha puhkusetasu arvestust järgmise loogika alusel: 

 • Töötasu muutub sissenõutavaks töötaja lepingulisel palgapäeval. 
 • Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks see, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust. 
 • Arvutuse käigus võrreldakse töötaja lepingulist palgapäeva arvutuse vajaduse tekke kuupäevaga. Kui arvutamise vajaduse tekke kuupäeval ei ole töötaja töötasu sissenõutavaks muutunud, võetakse puhkusetasu arvutamisel arvesse perioodid ühe kuu võrra tagasi (-1K) 

Palgapäev määratakse töötaja kaardil Dimensioonid ja seosed asuvasse lahtrisse: 

 

Palgapäev määratakse töötaja kaardil Dimensioonid ja seosed asuvasse lahtrisse

Töötaja kaart

Hetkeseisundi vahekaart kuvab infot viimase lepingu rea pealt

Hetkeseisundi osa töötaja kaardil kuvab andmeid töötaja lepingu reale sisestatud andmetest. Kui töötajal on üheaegselt kehtimas mitu lepingurida, siis andmed nagu ametikoht ja asukoht struktuuris võetakse viimase rea pealt (v.a. koormus, mis arvutatakse kokku).

Hetkeseisundi vahekaart kuvab infot viimase lepingu rea pealt

 

Lepingu väljatrüki salvestamine lepingu reale

Töölepinguid on võimalik otse Palk365 lahendusest välja trükkida ja nüüd ka lepingu reale failina salvestada, kui sisse on lülitatud lepingu trükkimise aknas „Salvesta Lepingu reale“ linnuke. Valikus on failivormingutest PDF ja Word.

Lepingu väljatrüki salvestamine lepingu reale

Salvestatud fail on lepingu real kättesaadav ja vajadusel ka muudetav („Manuse nimi“ veerg võib olla vajalik isikupärastamisega välja tuua).

Salvestatud fail on lepingu real kättesaadav ja vajadusel ka muudetav

Töötaja oskuste pealt staaži arvutamine

Töötaja oskused vahekaardile sisestatud oskuste pealt on võimalik arvutada staaži. Staaži arvutus toimub Töötaja oskused aknas, aga seda on võimalik kaasa võtta ka palgaarvestusse juhul, kui mingi oskusega kaasneb töötajale näiteks lisa- või staažitasu. Palgaarvestuse puhul on vajalik lisaks valemite seadistus.

Töötaja oskuste pealt staaži arvutamine

Töötaja ja juhi portaal

Sõidukite ja tasude kuvamine portaalis

Minu andmed aknas on töötajal võimalik nüüd lisaks näha infot enda sõidukite ja töötasude kohta. Töötasude põhiselt on võimalik ära määrata, milliseid neist iseteeninduses töötajale kuvatakse ja milliseid mitte.

Sõidukite ja tasude kuvamine portaalis

Töötajate loendis puhkuse saldode kuvamine

Juht saab Töötaja ja juhi portaalis Minu tiim aknas näha kõikide töötajate kohta puhkuste saldosid sarnases vaates nagu töötajale endale iseteeninduses kuvatakse.

Töötajate loendis puhkuse saldode kuvamine

Uue töötaja lisamine portaalist – täiendused

Töötaja ja juhi portaalist saab juht ise alustada oma tiimi uue töötaja lisamist. Töötaja lisamisega seotud andmetes on tehtud täiendusi, mis annavad võimaluse nüüd ka määratud ajaks tööle vormistatud töötajale juba iseteeninduses lepingu lõppkuupäeva lisada.

Uue töötaja lisamine portaalist – täiendused

Lisaks on võimalik seadistusega määrata, millised andmed peavad kindlasti olema täidetud.

Tööajatabel

Koormuse kasutamise liik

Iga tööajatabeli seadistuses on võimalik ära määrata, milliselt infoaknas koormuse kuvamine peaks toimima. Võimalik on määrata kuvama koormus kas töötaja lepingu, tööajatabeli või projekti kohta.

Lepingu järgne kuvab infoaknasse töötaja lepingu realt tuleneva koormusega.

Kui tegemist on projektipõhise koormuse kuvamisega, vaadatakse töötaja lepingu ridu, kuhu on määratud sama projekti tähis nagu tööajatabeli grupile. Kui töötajale on koormuseks projektil määratud 0,4, siis kuvatakse töötajale tööajatabelisse normtundidest 0,4. Seda, kui suur on töötaja koormus kokku erinevatel lepingu ridadel, ei vaadata.

Koormuse kasutamise liik

Projekti ja töötaja töötasu arvestus tööajatabelis

Tööajatabelisse on võimalik valemitega määrata arvutus, mis kuvaks tabelisse töötaja eeldatava töötasu. Samamoodi on võimalik tööajatabeli infoaknasse kuvada projekti kulu, mis arvutab kokku ühes tööajatabelis töötajatele arvestatud tasu.

Tööajatabeli grupi kaart

 

Palga tööajatabel

Aruanded

Ajutine töövõimetus aruanne

Ajutine töövõimetus aruanne annab ülevaate töövõimetuslehtedest, puudutud päevadest ja tundidest valitud perioodis.

Aruandele saab kuvada kokku kahe dimensiooni jaotuse ning ära määrata, milliseid puudumisi selles näidatakse.

Auruanne on leitav Puudumiste aruanded menüüst.

Ajutine töövõimetus aruanne

Exceli aruande vorm palgaanalüüsides

Palgaanalüüsidesse oli lisandunud uue liigina „Exceli aruanne“, kuhu saab palgakontode pealt kuvada aruandesse detailsemaid andmeid kui siiani on saanud, kuna aruande seadistustes saab kasutada ka Excelis kasutusel olevaid valemeid. Lisaks on aruandesse võimalik paralleelselt kuvada näiteks osakonda ja selle juurde kuuluvat osakonda ning dimensiooni kaupa eristada andmeid (näiteks kui kasutusel on erinevate töötaja gruppide määratluseks mõeldud dimensioonid).

Exceli aruande vorm palgaanalüüsides

Puhkuste ülevaade aruande täiendused

Töötaja ja juhi portaalis on peamiselt juhtidele mõeldud aruanne nimega Puhkuste ülevaade. Täiendusena on ülevaates võimalik näha ka töötajate puhkusesaldosid nii perioodi alguses kui ka lõpus, samuti kuvatakse vaatesse nüüd ka puhatud päevade arv perioodi kohta. Aruande seadistuses saab eelnevalt määrata, millise puudumise liigi puhul saldoarvestus aruandes toimub.

Puhkuste ülevaade aruande täiendused

Palgaarvestus

Palgateatise saatmine palgaarvestuse aknast

Palgateatise aknast on võimalik otse liikuda palgateatiste saatmise aknasse, mis võimaldab kohe peale arvestust palgateatised töötajatele mugavalt välja saata.

Palgateatise saatmine palgaarvestuse aknast

Puudumise arvestusmeetodi kuvamine palgakandel

Palgakannete küljes olevasse märkuse veergu kuvatakse puudumise arvestusmeetod, kust saab mugavalt näha, milliseid aluseid on puudumise tasuks arvestatud ja milliseid perioode on sellesse kaasatud.

Palgaandmiku kanded

Tootmine

Tootmise juhtimine ja Dynamics 365 Business Central

Eelmine uudis

järgmine uudis

Palk ja personal

Palk365 ja Personal365 uuendused 2021 juuli-august