Chat

Lahendused:

Tagasi

Tootmisjuhtimine

Tootmise planeerimine

Tootmise planeerimine on iga tootmisega tegeleva ettevõtte jaoks üks põhiprotsessidest. Just siin otsustatakse, millal mingi tootmisetapiga alustada ja milliseid materjale selleks vaja läheb. Samuti on see koht, kus selguvad võimalikud pudelikaelad nii tootmisressursside kui materjalide osas. Tootmise keerukuse ja/või mahu kasvades muutub keerukamaks ka tootmise planeerimine. Tootmise planeerimise funktsionaalsuse abil saate luua etteantud parameetritele vastavad tootmise– ja ostutellimused, mis arvestavad tootmisressursside koormatust, vajalike materjalide olemasolu ja/või tarnetähtaegu, klientidele antud lubadusi ning toodete laoparameetreid (reservvarud, min. tellimuskohused jms).

Kasu

– Võimaldab optimeerida materjalide ja ressursside kasutust vähendades materjalide laoseise ja ennetades tööliste ja seadmete saadavusega seotud probleeme / kulusid.
– Tootmise planeerimise kasutamine võimaldab läbi mängida „kui-siis“ stsenaariume, etleida ennetavalt potentsiaalseid pudelikaeluja abistada ärimuutuste planeerimisel.
– Tootmise planeerimise lahenduse kasutamine võimaldab suurendada kliendirahulolu, kuna süsteem soovitab toota vastavalt kliendi tellimusele ning aitab vältida klienditellimuse tootmisesse suunamise „unustamist“.

– Asendab tootmise planeerimise protsessis tihti kasutatavad erinevad exceli tabelid ühe vaatega samadele andmetele, tagades niitootmise andmete samasuse kõigi kasutajate jaoks.

 

Võimalused

Ressursside planeerimine –  Võimalus lasta infosüsteemil planeerida tootmisressursside (seadmed, inimesed) optimaalne kasutus, arvestades iga ressursirühma spetsiifilisi parameetreid (tööaeg, efektiivsus, hooldus- ja puhkeajad jms)

Materjalide planeerimine — Võimalus lasta planeerimissüsteemil arvutada materjalide vajadus ja selle põhjal tekitada kas ostutellimused või üleviimiskorraldused.

 Planeerimise jälgimine — Tootmise planeerimist saab seadistada nii, et süsteem jälgib tootmise planeerimise arvutuskäiku ning kasutaja saab pärast planeerimist kontrollida, miks ja kuidas süsteem vastava komponentii või materjali planeeris. Samuti saab müügitellimuselt jälgida selle täimiseks tehtud tootmistellimust ja  tootmise seisundit.

 

Tootmise konfiguraator

Ettevõtetele, kes tegelevad tellimuspõhise tootmisega ning pakuvad seega klientidele laia skaalat erinevaid tooteid, millest paljud võivad olla unikaalsed, on äärmiselt oluline tellimuste operatiivne ja mugav haldamine. Klient soovib oma tellitud tooteid konkreetses mõõdus, värvitoonis, viimistlusega – ükski nüanss ei tohi jääda tootmises tähelepanuta, ning ka materjale tuleb hankida vastavalt sellele, kuidas neid erinevate valmistoodete jaoks vajatakse.

Tellimuse konfigureerimine. NAVis saab seadistada palju erinevaid eelvalikuid toote mõõtudele ja muudele omadustele; tellimust registreerides on lihtne valida järjest toote mõõdud, värv, viimistlus jne. Antud parameetritele kombinatsioonile vastavalt leiab või loob süsteem ise tellitud toote kaardi, leiab tootele müügihinna (juhul, kui see sõltub tootekonfiguratsioonist) ning arvutab vajaduse materjalidele ning tootmisressurssidele.

Kaupade mallide haldus. Kõik erinevate parameetritega/mõõtudega kaubakaardid jäävad seotuks esialgse nn „põhi“-kaubakaardiga. Kui kauba põhiandmetes midagi muutub – kirjeldus, kaubagrupp, mittevarieeruvate põhimaterjalide koostis (näiteks konstruktsiooni lisandub 4 kruvi), muudetakse koos malliks oleva „põhi“-kaubakaardiga vastavad andmed ka kõikidel erinevatel variantidel.

 

Tükitöö arvestus tootmisettevõtetes

Tootmisettevõtetes võib töötajate panustele vastavate töötasude määramine ja tasumine olla tõsine  väljakutse.  NAV tootmise tükitöö lahendus lubab arvutada sobiva detailsusega töötajate panuse maksustamist ja tükitöö tulemuspalka arvutamist. Töötasu arvestamiseks tuleb süsteemi kirjeldada töötajaga lepingus kokkulepitud tegevused koos tasudega.  Need ühendatakse toote marsruudi tegevustega. Toote valmistamise alustamisel koostatakse töökeskusele ( ja seotud masinakeskustele ) tootmistellimus ( tööleht ), millel on kirjas tootmiseks vajalikud materjalid ning tegevused.  Tellimuse koostamisel saadakse  esmane info tootekirjeldusest, kus igale tegevusele on määratud selleks kuluv aeg.

Töökeskuses tööd tehes raporteeritakse jooksvalt valminud toodangut.  Raporteerimise tulemusena tekivad  toote valmistamisetegevustel  põhinevad kanded.  Seal  on kirjas töötasu arvestamiseks vajalik informatsioon  töötaja nimi, valminud kogused,  tegevusteke kulunud aeg ja töölepingus kokkulepitud tegevusehinnad.

Palgamoodulis tootmispersonali palgaarvestust tegema asudes, on  vastavad andmed kohe kasutatavad.

 

Tootmise andmehõive lahendused

Väga hea, tervikliku ja usaldusväärse majandustarkvara juurutamisest hoolimata, võib kliendil tekkida olukord, kus  tööprotsesside kiirus ja täpsus ei kasva mahus, mis rahuldaks ettevõtte vajadusi.  Tüüpiliselt on selle probleemi põhjus andmevahetuses töökeskkonna (tööseadmed) ja infosüsteemi  (tarkvara) vahel, mis ei ole küllalt mugav ja kiire.

Microsoft Dynamics NAV’i majandustarkvaras on  kasutusele võetud andmehõive liidesed – Automated Data Capture System (ADCS). ADCSi liides võimaldab andmehõivet alates lihtsast andmete lugemisest vöötkoodi lugejatest, kaaludest või RFID kiipidest kuni NAV-i liidestamiseni robotite  ja teiste automaatikaseadmetega.