Chat

Lahendused:

Tagasi

Palga- ja personalijuhtimine

BCS Itera PAYROLL factsheet

BCS Itera Palk ja Personal tooteleht

BCS Itera Palk ja Personal pakettide kirjeldus

DEMOKESKKOND: NAV2017 BCS Itera Palk ja Personal

Microsoft Dynamics NAV-il põhinev palga- ja personaliarvestuse lahendus

BCS Itera Palk ja Personal on parim valik ettevõtetele, kes soovivad maailma tipptasemel, Microsoft Dynamics NAV (NAV) funktsionaalsustega, paindlikku ning Microsofti toodetega hästi ühilduvat palga- ja personaliarvestuse lahendust.

Palga- ja personaliarvestus kuulub iga ettevõtte äriprotsesside hulka olenemata firma suurusest. Siiani kasutavad NAVi kliendid palgaarvestuseks väga erinevaid lahendusi alates Excelist kuni väliste eriprogrammideni välja. Erinevad rakendused aga nõuavad lisatööd või liidestamist andmete ületoomiseks NAVisse. Üldtuntud on stsenaarium, kus palgaandmed arvutatakse Excelis ja seejärel sisestatakse käsitsi majandustarkvarasse. Mitmekordne andmete sisestus tõstab vigade tõenäosust, on ajakulukas ja selle tegevusega ei looda lisaväärtust. Palgaarvestaja murede lahenduseks on BCS Itera PALK, mis on üks NAVi moodul nagu näiteks ost või ladu. Kõik palga ja personaliga seonduv info asub NAVi andmebaasis ning kanded jõuavad pearaamatusse automaatselt.

 

Kasu

– töötab samadel lihtsatel põhimõtetel, kui kogu NAV (kasutajapoolsed seadistusvõimalused, kontoanalüüsiga analoogne aruandlus, filtreerimine erinevates loendites, kasutab finantsarvestuses kirjeldatud dimensioone jpm);

– vähendab palgaarvestajate ajakulu ja võimalikke vigu, puudub vajadus andmete mitmekordseks sisestamiseks;

– aitab pikemas perspektiivis vähendada kulusid: vajalik ainult üks moodul, kus koos on nii palga- ja personaliarvestus kui ka tööaja planeerimine;

– pakub paindlikke palgaskeeme. Erinevaid palga arvutuse meetodeid ja valemeid on võimalik kasutajal ise seadistada;

– toode areneb koos Microsoft Dynamics NAViga, mis annab kliendile kindluse, et tal on alati võimalik kasutada kõige ajakohasemat platvormi.

 

Kellele

Palga- ja personaliarvestuse lahendus BCS Itera Palk ja Personal on mõeldud ettevõtetele, mis vastavad vähemalt ühele neljast kriteeriumist.

Esiteks sobib lahendus ettevõtetele, kus on kasutusel mitu palgaskeemi ja palka arvestatakse rohkem kui 20le inimesele. Kuna töötajate andmed (isiklikud ja arvulised) on vaja sisestada nii majandustarkvarasse kui ka palgalahendusse, siis on see suurema arvu inimeste puhul tülikas ja aeganõudev, tõstab vigade tõenäosust ja selle tegevusega ei looda lisaväärtust.

Teiseks sobib see neile, kelle palgaarvestuse algandmed kogutakse mitmest äriprotsessist. Ühildatud lahenduse suureks pluss on palga arvutamiseks vajalike andmete saamine samast tarkvarast. Nii ei ole vaja teha liidestusi, mis suurendavad vea tekkimise riski. Näiteks saadakse tükitöö andmed otse tootmismoodulist ja tunniarvestus projektimoodulist.

Kolmandaks sobib see ettevõtetele, kes soovivad võimalust palgaarvutuse võimalusi ja valemeid ise seadistada. Üheks majandustarkvara kvaliteedinäitajaks on seadistamisvõimalus ehk see, kui palju saab kasutaja ise ära teha ilma, et peaks pöörduma välise konsultandi või tootjafirma poole. NAVi palgalahenduse puhul on kasutajale jäetud vabadus palgaskeeme kohandada. Kasutaja, kes on endale vastava loogika selgeks teinud, saab ise uute palgaskeemide koostamisega hakkama.

Neljandana kriteeriumina sobib palga- ja personaliarvestuse lahendus BCS Itera Palk ettevõtetele, kes soovivad hallata oma äriprotsesse ühest kesksest kohast. Sama tootja lahendus on kergemini omandatav, selle tööpõhimõtted kasutajale tuttavad ning arvestuse tulemused   finantsarvestusega ühilduvad.

BCS Itera Palk on majandustarkvara NAVi moodul ja kuulub selle koosseisu samamoodi nagu ostu- või finantsosa. Kõik andmed asuvad NAVi andmebaasis ning nende liigutamine pearaamatusse toimub automaatselt. Põhimõtte on sama lihtne nagu NAVi puhul: kasutajapoolsed seadistusvõimalused, kontoanalüüsiga sarnane aruandlus, filtreerimine eri loendites, finantsarvestuses kirjeldatud  tunnuste kasutamine jpm.

BCS Itera Palk-Personal sertifitseeritud partnerid

 

COLUMBUS EESTI AS

HÄT SYSTEMS OÜ

APTUS GROUP OÜ

COVERIT CONSULTING OÜ