Reklamatsioonid

 

Reklamatsioonide haldus klienditeeninduse parandamiseks

Reklamatsioonide käsitlemine on hea klienditeeninduse tähtis osa. Microsoft Dynamics NAV funktsionaalsus reklamatsioonide haldamiseks annab ülevaate kliendi pretensioonidest ja aitab neid parimal viisil lahendada.

Iga lähetamata või valesti lähetatud kaup on märkimisväärne kulu ettevõtte jaoks. Reklamatsioonide haldus ja analüüs aitab minimiseerida vigu tarneahelas.

Saabunud reklamatsioon koos vajaliku infoga registreeritakse keskses registris ning määratakse esmane vastutaja. Tänu sellele on garanteeritud iga reklamatsiooni käsitemine.

 

 

Kellele

NAV BCS Itera reklamatsioonide haldamise lahendus on mõeldud eelkõige hulgi- ja jaemüüjatele, jaotuskeskustele, laoteenuse pakkujatele. Laiemalt ettevõtetele, kes vastavalt vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

-  kes võtavad vastu kliendilt kauba tellimusi
- kes komplekteerivad laos kauba tellimusi
- kes väljastavad kauba tellimusi
- kes tegelevad kauba kättetoimetamisega

NAV BCS Itera reklamatsioonide halduse funktsionaalsuse rakendamise eelduseks on Microsoft Dynamics NAV varude mooduli kasutamine.

 

 

Kasu

Parem klienditeenindus. Reklmatsioonide halduse funktsionaalsus lihtsustab märgatavalt nii reklamatsiooni vastuvõtja kui ka lahendajate tööd. Kogu vajalik taustainfo on koondataud ning lihtsasti leitav.

Reklamatsioonid vähenevad. Reklamatsioonide käsitlemine infosüsteemis võimaldab neid hiljem analüüsida, leida põhjuseid ja ennetavaid lahendusi korduma kippuvatele probleemidele.

Korrastatud tööprotsessid. Keskse infosüsteemi kasutamine äriprotsessides, aitab neid luua ja korrastada.

Kulude kokkuhoid. Reklamatsioonide operatiivsem lahendamine ning edaspidine ennetamine võib pakkuda märgatava kulude kokkuhoiu.

 

 

Võimalused

Reklamatsioonide register. Reklamatsiooni registreerimine koos vajaliku lisainfoga.

Liigitus ja analüüs. Eeldefineeritud liikide kasutamine. Paindlik analüüs läbi ekspordi Excelisse võimaluse.

Sidumine arvega/saatelehega. Reklamatsiooni sidumine algse dokumendiga võimaldab kohest ülevaadet probleemse tellimuse ajaloo (komplekteerimise ja kättetoimetamise) kohta.

Vastutaja määramine. Iga reklamatsioon, igal ajahetkel  omab vastutajat.

Järeltegevused. Alusdokumendi printimine kaupade järele/tagasisaatmiseks. Vajadusel laoseisude automaatne korrigeerimine, kajastamaks reaalset olukorda laos.

Kategooriad
BCS Itera RSS Feed