Aktsiis

 

 Aktsiisilahendus alkoholi ja tubaka aktsiisiarvestuse tõhustamiseks

 

Aktsiisilahendus on BCS Itera poolt loodud Microsoft Dynamics NAV lisafunktsionaalsus alkoholi ja tubaka aktsiisiarvestuse automatiseerimiseks. Aktsiisilahendus võimaldab ettevõttel teostada. Lahendus aitab tõhustada nii aktsiisiga seotud tootmis-, ostu-, ladustamis- ja müügitegevusi. Ühtlasi on võimalik vigu maksu- ja tolli ametile esitatavates aruannetes.  

 

Kellele 

Aktsiisilahendus on loodud alkoholi ja/või tubaka tootmise, ostu, ladustamise ja/või müügiga tegelevatele ettevõtetele.

 

Kasu

  • Muudab igapäevase töökorralduse efektiivsemaks: aktsiisimaks arvutatakse tehingutel automaatselt, vajalike aruannete saamine on lihtne ja kiire.
  • Kogu aktsiisidega seotud arvestus toimub ühes süsteemis.
  • Tagab ülevaate tehingutest aktsiisisummadega.
  • Vähendab riske valede andmete saatmiseks Maksu- ja Tolliametile, kuna aktsiisisummad arvutatakse automaatselt ja kogu info saadakse ühest majandustarkvara keskkonnast.  
  • Aruanded on võimalik välja võtta ka Microsoft Exceli andmetöötlusprogrammis.

 

Võimalused

Aktsiisikaupade üleviimine aktsiisilaost tavalattu. Üleviimiskorralduse käigus aktsiisilaost tavalattu toimub automaatselt aktsiisi lisandumine kauba omahinnale. 

Aktsiisilaost müük. mAktsiisilaost müügi korral automaatne aktsiisi lisamine kauba omahinnale.

Mahakandmised. Aktsiisi automaatne lisandumine kauba mahakandmisel aktsiisilaost.

Aktsiisiparandused. Võimalus viia sisse parandusi seoses aktsiis andmetega, näiteks kaubakaardil vale aktsiisirühma muutmine, aktsiisi paranduskannete tegemine (ümberhindamisžurnaalis)

 

Dokumendid

A – saateleht. Kasutatakse liikumisel aktsiisilaost aktsiisilattu (aktsiis maksmata).
T – saateleht
. Kasutatakse liikumisel aktsiisilaost tavalattu, otse kliendile või aktsiisilattu (aktsiis on makstud).
AAD – saateleht. Kasutatakse kauba liikumisel EL liikmesriikide vahel (ajutise aktsiisivabastusega alkoholi puhul).
SAAD – saateleht. Kasutatakse kauba liikumisel EL liikmesriikide vahel (tarbimisse lubatud alkohol). 
 Tavasaatelehe/arve täiendus, et vastata alkoholi ja tubaka saatmise nõuetele.

Aruanded

Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne
Alkoholi aktsiisideklaratsioon
Aktsiisikohustuse aruanne 
Aruanne alkoholi registrile
Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne
Tubaka aktsiisideklaratsioon
Tehingud aktsiisisummadega

Kategooriad
BCS Itera RSS Feed