Eelarvestamine

Eelarvestamine finantseelarvete koostamiseks ja jälgimiseks

Eelarvestamine ning eelarvete täitmise jälgimine on üks põhilisi juhtimisarvestuse „tööriistu“. Eriti tõhusa ja operatiivse töövahendiga on tegemist siis, kui juht/infotarbija saab andmeid vajalikus mahus ja detailsusega kätte reaalajas, ilma et keegi peaks spetsiaalseid aruandeid ette valmistama.

Microsoft Dynamics NAV pakub võimalust luua eelarveid kontoplaani kontode ning kõikide kasutuselolevate analüütiliste tunnuste (osakond, projekt, , müügipiirkond, kampaania, isik jne) lõikes. Kui kasutaja on defineerinud spetsiaalsed aruandevormid – kontoanalüüsid – saab nende eelmääratud vaadete abil alati võrrelda tegelikke majandustulemusi valitud eelarvega- kasutaja määratud ajavahemikus ning soovitud detailsusega.

 

KELLELE

Eelarvestamise võimalused on eelkõige mõeldud ettevõtetele, kus…
          … on palju erinevaid majandusüksusi / valdkondi / muid analüütilisi tunnuseid, mille lõikes eelarveid koostatakse ja jälgitakse
         … majandusaasta keskel tehtavad otsused sõltuvad senisest eelarvetäitmisest 

Kasu

Jälgige eelarvete täitmist reaalajas. Kui eelarved on NAVi sisestatud, saab spetsiaalsete kasutaja kirjeldatud aruannete – kontoanalüüside – abil võrrelda hetkel pearaamatus olevaid tegelikke majandustulemusi eelarvega, kusjuures andmete piiramine (filtreerimine) ning detailsus (üksikud kontod või kontogrupid) on kasutaja valida.

Võrrelge tegelikke majandustulemusi soovitud eelarveversiooniga. Kontoanalüüsi abil tegelikke tulemusi eelarvega võrreldes saab kasutaja alati ise valida, missuguse eelarve(versiooniga) või korrigeeritud prognoosiga majandustulemusi võrrelda.

 

Võimalused


Piiramatu arv eelarveid. NAV lubab luua ühe ja sama perioodi jaoks piiramatu arvu eelarveid, võimaldades näiteks  aruandeaasta vältel lisada vastavalt tegelikele majandustulemustele korrigeeritud prognoose.

Eelarve kopeerimine olemasoleva eelarve või reaalsete majandustulemuste põhjal. Uue eelarve loomisel võib andmed kopeerida kas mõnest olemasolevast eelarvest, korrigeerides vaid uue eelarve ajavahemikku (näiteks +1aasta) või luua uus eelarve eelneva perioodi tegelike majandustulemuste baasil, korrutades summasid soovi korral sobiva koefitsiendiga ja/või ümardades need vajaliku täpsuseni (täisarv, tuhanded, miljonid).

Ühilduvus Microsoft Exceliga. Eelarveid saavad luua ja töödelda ka need ettevõtte töötajad, kes igapäevatoimingutes NAV’i ei kasutagi. Eeldefineeritud andmefiltritega eelarve saab eksportida NAVist Excelisse ning kindla struktuuriga Exceli tabelist saab importida eelarve Microsoft Dynamics NAV’i.

Eelarvete võrdlus tegelike tulemustega ning hälvete arvutamine. Kasutaja defineeritavates aruandevaadetes – kontoanalüüsides – on võimalik aruandeveergu defineerides määrata, kas antud andmeveeru numbrid on pärit eelarvest, tegelikest tehingutest või on tegemist aritmeetilise tehtega (eelarve miinus tegelik tulemus, hälbe %, hälbe jagatis tegelike tulemustega vms).

Kategooriad
BCS Itera RSS Feed